Jaarverslagen

Gebeurtenissen en activiteiten sinds de oprichting in 2012

2022 Jaaroverzicht

Er zijn drie lezingen in de Hillegondakerk gehouden: "Beelden in de buitenruimte" (februari), "Wederopbouw, n.m. van Schiebroek en 110-Morgen" (juni) en "Gebouwd erfgoed" (oktober). Het Teldershuis (Schiebroek) is de 3e expositieruimte van SHHS. Ook zijn weer ruim 20 bladzijden met historische artikelen geschreven in het tijdschrift "Tussen Wilgenplas en Rotte" onder verantwoordelijkheid van SHHS. Voor de activiteiten in 2022 is subsidie ontvangen van de Gebiedscommissie. Norman Langelaan is uitgetreden als bestuurslid.

2021 Jaaroverzicht

Corona heeft ook het jaar 2021 bepaald, wederom maar één lezing: in september in de Hillegondakerk over de archeologie in Hillegersberg. En wederom drie exposities die beperkt toegankelijk waren. Een nieuwe  exposities was over archeologische vondsten in het Terbregse veld. In mei en november zijn vanuit SHHS verschillende historische bijdragen geleverd in het blad van VSW "Tussen Wilgenplas en Rotte". De extra omvang van het blad is ook dit jaar gefinancierd vanuit SHHS die daarvoor subsidie mocht ontvangen van de Gebiedscommissie. Chris Buitendijk is toegetreden tot het bestuur.

2020 Jaaroverzicht

Corona heeft het jaar 2020 bepaald, er was maar één lezing: de Van den Hoonaardlezing op de eerste maandag in februari. Dit keer over Siem van den Hoonaard door Frans van Duijn. Wel drie exposities, maar deze waren maar beperkt toegankelijk. Een van de exposities was over Oud-Schiebroek in "De Buurvrouw". In november zijn verschillende historische bijdragen geleverd vanuit SHHS in het blad van VSW "Tussen Wilgenplas en Rotte". De extra omvang van het blad is gefinancierd vanuit SHHS.

2019 Jaaroverzicht

De werknaam van de Stichting Histories Hillegersberg is in 2019 gewijzigd in Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek (SHHS). Ook de website is aangepast en heeft een nieuw adres: www.shhs.nl. Er zijn in het gebiedskantoor van Hillegersberg Schiebroek exposities geweest over de Sunrise limonadefabriek, de Hillegondakerk en het Kleiwegkwartier. Lezingen zijn gegeven door Marius Heijenk over Willem van Hildegaersberch, door Frans van Vliet over de Hillegondakerk en door Henk Koetsveld over zijn boek "Een eeuw Kleiwegkwartier".

bekijk 

2018 Jaaroverzicht

In 2018 kreeg SHH een nieuwe bestuurssamenstelling, werd een geheel vernieuwde website geïntroduceerd, is een nauwe bestuurlijke samenwerking met de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud tot stand gekomen, zijn nieuwe permanente expositieruimten met vitrines in "Huis van de Wijk"  en het gebiedskantoor in gebruik genomen en waren er exposities van Herman Bieling, Dick Carlier, Oud-Schiebroek en Sunrise. Lezingen werden gehouden door Dick Carlier over zijn kunstzinnige familie, door Jan-Willem Tol over de slagerij en door Marcel en Jan Hendriks over de Sunrise-limonade naar aanleiding van het verschijnen van het boek  "En voor mij een fles Sunrise".

2017 Jaaroverzicht

Afscheid van oprichter Martin Lusse; samenwerking Stadsarchief Rotterdam; lezingen van Monique Chabot over de broers Henk en Wim Chabot, van Peter Brusse over zijn vader de schrijver M.J. Brusse en van Jan Cees van Duin over de schilder Herman Bieling; exposities waren er van het werk van achtereenvolgens de schilders Ludolf de Jongh, Gerrit van Yperen en Herman Bieling.

2016 Jaaroverzicht

Lezingen van Seen van der Plas over werk van zijn vader de schilder Adriaan van der Plas, van Anton Stapelkamp over de annexatie van Hillegersberg en Schiebroek en van Liesbeth van der Zeeuw over Ludolf de Jongh; op 12 december presenteerde Jan Cees van Duin zijn boek "Bouwers & Bottelaars" over de familie Hendriks.

2015 Jaaroverzicht

Lezingen van Roelof Vennink over de geschiedenis van Hillegersberg, van Bob Assink over Hillegersberg tijdens de oorlogsjaren en van Ineke van Yperen over Willem van den Hoonaard; contacten met de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud.

2014 Jaaroverzicht

Presentatie dichtbundel "De onherstelbaarheid van het heden" van Martin Lusse; restauratie van het graf van de schilder Marius Richters; organisatie van de 4e Midzomeravond in het Plaswijckpark; naamgeving van de grote zaal in het gebiedskantoor tot "Willem van den Hoonaardzaal. 

2013 Jaaroverzicht

Legpenning van de deelgemeente voor Martin Lusse; lancering website; organisatie van de Midzomeravond in het Plaswijckpark; expositie over Oud-Schiebroek in het zorgcentrum Aafje Schiehoven- Wilgenplas; diverse nieuwe contacten met organisaties als Stadsarchief Rotterdam en Chabotmuseum.

2012 Jaaroverzicht

Oprichting Stichting Histories Hillegersberg; onthulling plaquette aan het voormalige woonhuis van Willem van Hoonaard; organisatie van de Midzomeravond in het Plaswijckpark; expositie "Hillegersberg door de eeuwen heen" in de Hillegondakerk.

SHHS  Logo

SHHS

Logo Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek (2019-heden)

  Bekijken