Jaarverslagen

Gebeurtenissen en activiteiten sinds de oprichting in 2012

2021 Jaaroverzicht

met o.a.: corona heeft ook het jaar 2021 bepaald, wederom maar één lezing: in september in de Hillegondakerk over de archeologie in Hillegersberg. En wederom drie exposities die beperkt toegankelijk waren. Een nieuwe  exposities was over archeologische vondsten in het Terbregse veld. In mei en november zijn vanuit SHHS verschillende historische bijdragen geleverd in het blad van VSW "Tussen Wilgenplas en Rotte". De extra omvang van het blad is ook dit jaar gefinancierd vanuit SHHS die daarvoor subsidie mocht ontvangen van de Gebiedscommissie. Chris Buitendijk is toegetreden tot het bestuur.

2020 Jaaroverzicht

met o.a.: corona heeft het jaar 2020 bepaald, maar één lezing: de Van den Hoonaardlezing op de eerste maandag in februari. Dit keer over Siem van den Hoonaard door Frans van Duijn. Wel drie exposities, maar deze waren maar beperkt toegankelijk. Een van de exposities was over Oud-Schiebroek in "De Buurvrouw". In november zijn verschillende historische bijdragen geleverd vanuit SHHS in het blad van VSW "Tussen Wilgenplas en Rotte". De extra omvang van het blad is gefinancierd vanuit SHHS.

2019 Jaaroverzicht

met o.a.: de werknaam van de Stichting Histories Hillegersberg is gewijzigd in Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek (SHHS). Ook de website is aangepast en heeft een nieuw adres: www.shhs.nl. Er zijn in het gebiedskantoor van Hillegersberg Schiebroek exposities geweest over de Sunrise limonadefabriek, de Hillegondakerk en het Kleiwegkwartier. Lezingen zijn gegeven door Marius Heijenk over Willem van Hildegaersberch, door Frans van Vliet over de Hillegondakerk en door Henk Koetsveld over zijn boek "Een eeuw Kleiwegkwartier".

bekijk 

2018 Jaaroverzicht

met o.a.: een nieuwe bestuurssamenstellling; de introductie van een geheel vernieuwde website; nauwe bestuurlijke samenwerking met de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud; de in gebruikname van nieuwe permanente expositieruimten met vitrines in "Huis van de Wijk"  en het gebiedskantoor;  exposities van Herman Bieling, Dick Carlier, Oud-Schiebroek en Sunrise; lezingen door Dick Carlier over zijn kunstzinnige familie, door Jan-Willem Tol over de slagerij en door Marcel en Jan Hendriks over de Sunrise-limonade naar aanleiding van het verschijnen van het boek  "En voor mij een fles Sunrise".

2017 Jaaroverzicht

met o.a.: afscheid van oprichter Martin Lusse; samenwerking Stadsarchief Rotterdam; lezingen van Monique Chabot over de broers Henk en Wim Chabot, van Peter Brusse over zijn vader de schrijver M.J. Brusse en van Jan Cees van Duin over de schilder Herman Bieling; exposities waren er van het werk van achtereenvolgens de schilders Ludolf de Jongh, Gerrit van Yperen en Herman Bieling.

2016 Jaaroverzicht

met o.a.: lezingen van Seen van der Plas over werk van zijn vader de schilder Adriaan van der Plas, van Anton Stapelkamp over de annexatie van Hillegersberg en Schiebroek en van Liesbeth van der Zeeuw over Ludolf de Jongh; op 12 december presenteerde Jan Cees van Duin zijn boek "Bouwers & Bottelaars" over de familie Hendriks.

2015 Jaaroverzicht

met o.a.: lezingen van Roelof Vennink over de geschiedenis van Hillegersberg, van Bob Assink over Hillegersberg tijdens de oorlogsjaren en van Ineke van Yperen over Willem van den Hoonaard; contacten met de Stichting Stedebouwkundig Wijkbehoud.

2014 Jaaroverzicht

met o.a.: presentatie dichtbundel "De onherstelbaarheid van het heden" van Martin Lusse; restauratie van het graf van de schilder Marius Richters; organisatie van de 4e Midzomeravond in het Plaswijckpark; naamgeving van de grote zaal in het gebiedskantoor tot "Willem van den Hoonaardzaal. 

2013 Jaaroverzicht

met o.a: legpenning van de deelgemeente voor Martin Lusse; lancering website; organisatie van de Midzomeravond in het Plaswijckpark; expositie over Oud-Schiebroek in het zorgcentrum Aafje Schiehoven- Wilgenplas; diverse nieuwe contacten met organisaties als Stadsarchief Rotterdam en Chabotmuseum.

2012 Jaaroverzicht

met o.a.: oprichting Stichting Histories Hillegersberg; onthulling plaquette aan het voormalige woonhuis van Willem van Hoonaard; organisatie van de Midzomeravond in het Plaswijckpark; expositie "Hillegersberg door de eeuwen heen" in de Hillegondakerk.