Bibliotheek: boeken en publicaties

In de bibliotheek zijn opgenomen met betrekking tot Hillegersberg en Schiebroek:
   * Oude films
   * Muziekstukken
   * Boeken en publicaties.

Onderstaand is een gedicht en een aantal boeken en publicaties aangegeven waarin het gebied van, dan wel een persoon uit, Hillegersberg en / of Schiebroek centraal staat. De Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek houdt zich zeer aanbevolen titels van publicaties over Hillegersberg en Schiebroek te vernemen die niet in onderstaande lijst zijn opgenomen.

GEDICHT
Menno Smit: Gedichten over Hillegersberg en Schiebroek bij Poezie Lagogo, augustus 2021.

BOEKEN EN PUBLICATIES
De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW) heeft in haar halfjaarlijkse blad "Tussen Wilgenplas en Rotte" veel artikelen over de geschiedenis van Hillegersberg en Schiebroek. Sinds kort zijn álle TW&R’s digitaal beschikbaar op de VSW-website.

Met * zijn de boeken en publicaties aangegeven die via de Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek kunnen worden geraadpleegd. Met - zijn werken aangegeven die niet beschikbaar zijn.

A
*  Actief in de wijk, gebiedsgids voor 65+ 2018-2019 Hillegersberg-Schiebroek 
*  Actief in de wijk, gebiedsgids voor 65+ 2019-2020 Hillegersberg-Schiebroek 
* Akker, drs. Hans van den. Industria 1920-1995, geschiedenis van een verlichtingsfabrikant. Industria (Rotterdam, 1996)
* Allard, Liesbeth. Graalspel Sint Lydwina 23 & 30 april 1933 Stadion Schiebroek

B
* Baghuis, Wil e.a. Dit is mijn school, Oude nieuwe, hergebruikte en soms zelfs wel verdwenen schoolgebouwen van Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge. VSW (Rotterdam, 2015)
* Bakker, J.M. de. Over tegenslag en vooruitgang, de geschiedenis van de eerste 'Staats'-droogmaking van de polders Bleiswijk, Bergschenhoek en Hillegersberg aan het eind van de 18e eeuw. Hist. Vereniging den Bergschen Hoek (Bergschenhoek, 2000)
* Bergkapelgemeente. Afscheid van de Bergkapel (Rotterdam, 2017)
* Blaauwhof, N.P.J.  e.a. Oerkracht, de ramen van Schiebroek, gebrandschilderde ramen ontworpen door P. Wiegersma in de Pauluskerk (1997)
* Bloois, K. de. Veertig jaar "Zoekt het verlorene", een onderzoek naar het maatschappelijk geslaagd zijn van oud-verpleegden [betr.: de H.A. Franckeschool] (Rotterdam, 1951)
* Boot, Yvonne. Plaswijckpark 1923-1998, geschiedenis van een Rotterdams recratiepark. Stichting Plaswijckpark (Rotterdam, 1999)
* Boot, Yvonne. Eilanden in Rotterdam, een tijdreis over de Bergse Plassen en de eilanden. Watersportvereniging Ons Buiten (Hillegersberg, 2001)
* Braakman, Marina e.a. Jan van Ghestel (Rotterdam, 2014)

C
* Carlier, Dick e.a. Kijk op de wijk, Hillegersberg, Schiebroek Terbregge. VSW (Rotterdam, 2003)
* Cossee, A.W. Gids voor Hillegersberg 1932 (Hillegersberg, 1925) [alsmede van latere jaren]
* Cossee, A.W. Welkom in Schiebroek 1934 (Hillegersberg, 1934) [alsmede van latere jaren]
* Couvée, Ds. D.J. De klop op de deur, radio-toespraak (Rotterdam, 1931)

D
* Does, Tinus en Bep de. Rotterdam Hillegersberg in de 20ste eeuw. De Boektant (Rotterdam, 2011)
* Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. HIS-magazine (kwartaalblad, aanwezig: van voorjaar 2011 tot en met voorjaar 2014, met uitzondering van zomer 2013)
* Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek, Gebiedsvisie 2011-2014
* Deelgemeentegids voor Hillegersberg-Schiebroek 86/87
* Deelgemeentegids voor Hillegersberg-Schiebroek 87/88
* Deelgemeentegids voor Hillegersberg-Schiebroek 89/90
* Deelgemeentegids voor Hillegersberg-Schiebroek 90/91
* Deelgemeentegids voor Hillegersberg-Schiebroek 91/92
* Deelgemeentegids voor Hillegersberg-Schiebroek 1993 [en verder jaarlijks t/m 2002]
* Deelgemeentegids Wonen en werken in Hillegersberg-Schiebroek 2003-2004
* Deelgemeentegids  2004-2005 Hillegersberg-Schiebroek [en verder jaarlijks t/m 2013-2014]
* Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. Genieten van een groen Hillegersberg-Schiebroek (Rotterdam, 2008)
* Duijn, Frans van. Siem van den Hoonaard, Pionier in de metaalplastiek. Elikser (2020)
* Duin, Jan Cees van. Bouwers & Botterlaars, Geschiedenis van de ondernemersfamilie Hendriks in het Hillegersberg en Schiebroek van de 20ste eeuw. Hendriks Agency (Rotterdam, 2016)
* Duin, Jan Cees van. Herman Bieling. Hendriks Agency  (Rotterdam, 2017)

E
* Eeden, Dipl. Ing. Hans van. Zestig jaar Electrostroom, 1892-1952 (Wageningen, 1952)
* Eggens, Nina en Bregit Jansen. Honderd en Tien Morgen, Cultuurhistorische analyse en beschrijving (1955-1962). Bureau ArEA; Rotterdam, dS+V, Bureau Monumenten (Rotterdam 2003)
* Esch, Corine van. Oase in de stad, 25 jaar Stichting Fonds C. de Boer Kinderboerderij De Wilgenhof (Rotterdam 2014)

F
- Felius, Gerard. Een mooie jeugd in Hillegersberg (2017)
* Fens, Jack. Gebouwd in de wijk: monumenten en andere historische gebouwen in Hillegersberg, Schiebroek, Terbregge: een inventarisatie van beschermde monumenten, beeldbepalende- en momumentwaardige gebouwen. VSW (Hillegersberg, 1983)
* Freund, Margreet. RET op de Kleiweg, toen, nu en later. RET (Rotterdam, 2019)
* Fondse-Fischer, Mirjam e.a. Scouting Hillegersberg 1930-2005. Stichting Clubhuis Scouting Hillegersberg (Rotterdam, 2005)

G
- Gereformeerde kerk van Rotterdam-Hillegersberg, In en om de Nassaukerk 1927-1967 (Rotterdam, 1967)
* Giersbergen, Wilma van. Vijf kunstenaars in Hillegersberg. Stadsarchief Rotterdam (Rotterdam, 2017)
* Groeneweg, Ronald. Een gewoon huis waar toevallig veel kinderen wonen, kinderhuis Moria Hillegersberg 1928-1997 (Rotterdam, 1997)

H
* Heetman, Iet e.a. Tempelen en begraven, Godshuizen en kerkhoven in Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge. VSW (Rotterdam, 2005)
* Heijde, drs. Pieter van der en ir. Joris Quaedflieg. Integrale gebiedsvisie Kleiwegkwartier 2040. Bureau Stedelijke Planning (Gouda, 2011)
* Heijenk Marius en Theo Zijlstra. Van Hildegaersberch gheboren, kanttekeningen van een columnist uit de Middeleeuwen. VSW (Rotterdam, 2007)
* Hegener, Michiel. Onkruid bestaat niet. Praesidio (Rotterdam, 2020)
* Hendriks, Marcel. En voor mij een fles Sunrise. Hendriks Agency (Rotterdam, 2018)
* Hildegaersberch, Willem van. Gedichten. Maatschappij der Nederlandsche Letterkundete Leiden ('s-Gravenhage 1870) (ongewijzigde herdruk, HES Publishers (Utrecht, 1981)
* Hillegersbergse Passage BV. Le Passage, woon- en winkelgebied in Hillegersberg (Vlaardingen, 2009)
* Hoebeke, Lida. Lijn 4, over een kleurrijke stad in beweging.Rijken & Jaarsma (Capelle an den IJssel, 2014)
* Hooff, Joost van den e.a. Politie Kunst (Rotterdam, 1994)
* Hoonaard, Willem van den. Geschiedkundige en Topographische beschrijving van de dorpen Hillegersberg en Bergschenhoek (Hillegersberg, 1824)
* Hordijk, Jan (red.). Rotterdams hart in 50 uur belicht, Fotoclub Schiebroek 50 jaar (Rotterdam, 2007)

K
* Kannegieter, Adriaan. Adriaan Kannegieter, een Hillegersbergse jongen ging naar de marine en was Japans krijgsgevangene. B.V. Bonneville (Bussum, 1996)
* Kerkenraad der Ned. herv. gemeente te Hillegersberg. Gids voor de Nederduitsche hervormde gemeente te Hillegersberg 1940
* Koetsveld, Henk. Een eeuw Kleiwegkwartier. BOK (Rotterdam, 2019) [digitale versie]
* Köhler, Lily. De Stoel, een Hillegersbergse familie in oorlogstijd. Aleman Reclame (Rotterdam, 2010)
* Kolpa, Woninggids voor Rotterdam en omstreken (Rotterdam, 1954)
* Kok Auke en Dido Michielsen. De redding van de familie Van Cleeff, de oorlog en het leven daarna. De bezige bij (Amsterdam, 2015)
* Kok, Leen. De ambachtsman vertelt... Twaalf ambachten, dertien vertellingen of wel mijmeringen met "ouwe Bergenaren". VSW (Rotterdam, 1985)
* Koster, Aad e.a. Sint Franciscus Gasthuis 1892-2012. Voet (Rotterdam, 2012)

L
* Leeninga, Margot. Schiebroek doet mee! Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. (Rotterdam, 2009)
* Lieburg, M.J. van. Adriaan Stichting 1912/1977 (Rotterdam, 1978)
* Lindt, Martin van de. 100 jaar jong èn springlevend, R.V.V. Schiebroek '94, jubileumboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan (Rotterdam, 1994)

M
* Marinus, H.J.J. De Reproductie Compagnie n.v.
* Mast, Chris. 't Zwarte Plasje een eeuw de oase van Hillegersberg (Rotterdam, 2014)
* Melanchton, Chr. Scholengemeenschap. Molens maalden in Hillegersberg en Schiebroek, 1975
* Melanchthon. 1958 Chr. H.B.S. Rotterdam-Noord... Melanchthon Schiebroek 2008, 50 jaar schoolleven in beeld
* Meder, T. Sprookspreker in Holland, Leven en werk van Willem van Hildegaersberch. Prometheus (Amsterdam, 1991)
* Motké, Sonny. Slappe was aan de Bergse Plas. In: Quote 345, september 2013

N
* Nieuwenhuis, Jan. Van poort tot poort.Nijgh & Van Ditmar (Rotterdam,1961)
* Nieuwenhuis, J.G.B. Inventaris van de archieven van de voormalige gemeenten Overschie en Schiebroek. Gemeente Rotterdam (Rotterdam, 1962)

O
- Ott, Leo. Hendrik Chabot, leven en werk. Ad. Donker (Rotterdam, 1981)

P
* Plas, Dick van der. Adrianus van der Plas ... een kunstenaarsleven (1899-1974). Grafimarkt (Groningen, 1992)
* Prins, Carola en Maarten Drulman. Marius de Jongere, een Rotterdamse kunstenaar. Scriptum Art Books (Schiedam, 2020)
* Prins, Edwin. Buurten in Rotterdam (o.a. Beglustlaan). NAI Uitgevers (Rotterdam, 1998)
* Put, Paul van der. Het geluk van de Rotte. VSW (Rotterdam, 2001)

R
- Raaf, Ben de. Vrouw zoek in Schiebroek. Uitgeverij Mes
* Reekum, Aad van e.a. Lustrumboek LTC Plaswijck '62 50 Love. Domstad (Rotterdam, 2012)
* Renselaar, Irene van. Panorama Hillegersberg, een beeld van het leven in Hillegersberg gedurende de afgelopen jaren. Historisch Museum Rotterdam (Rotterdam, 2009)
* RET e.a. OV-bewaarboekje voor Schiebroek (Rotterdam, 1992)
* Rossen- Iburg, J.C. van. Op de Ringdijk in oorlogstijd, herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. FortMedia
* Rossen- Iburg, J.C. van. Ringdijk in war time, memories of WWII. FortMedia
* Rotterdam, dS+V, Bureau Monumenten, Lesbrief over Hilllegersberg: Het bruine goud en een zandberg (Rotterdam, 2003)

S
* Schoor, Arie van der. De dorpen van Rotterdam, van ontstaan tot annexatie. Ad. Donker (Rotterdam, 2013)
* Slob, G. e.a. De Straatweg, een bijzonder gebied in Hillegersberg, een inventarisatie van de historische, architectonische en stedebouwkundige kwaliteiten. VSW (Rotterdam, 1996)
* Spaan, Gerard van. Beschrijvinge der stad Rotterdam en eenige omliggende dorpen (bwerkt door H.C. Hazewinkel (Antwerpen, 1943)
* Stadsgids Rotterdam '82 '83, editie Hillegersberg-Schiebroek
* Stadsgids Rotterdam '83 '84, editie Hillegersberg-Schiebroek
* Stadsgids Rotterdam '84 '85, editie Hillegersberg-Schiebroek
* Stapelkamp, Anton. Hilleggersberg Schiebroek van boven bekeken 1923-2003. V+W Collective (Hooggeveen, 2006)
* Stapelkamp, Anton. Opeens vielen we onder de Coolsingel. VSW (Rotterdam, 2009)
* Stapelkamp, Anton. Een gedenkteken en een naam, herinneringen aan Joods Hillegersberg en Schiebroek. Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek (Rotterdam, 2009)
* Stichting Schiebroekse Gemeenschap, Kaart van Schiebroek 1:5.000 (dec. 1972)

T
* Temorshuizen, Koos. De Rotte, van wilde veenen tot wereldhaven. Waanders (Zwolle, 2013)
* Troost, Hans. Wandelen en fietsen door Hillegersberg,Schiebroek en Terbregge. VSW (Rotterdam, 2004)
* Tuijnenburg Muijs, G. Schiebroek, historie en topografie, het ontstaan en de ontwikkeling van een tuinstad. VSW (Rotterdam, 2003)

V
* Vennik, Roelof. De geschiedenis van Hillegersberg. St. Streekarchief Eiland IJsselmonde
* Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud. Het ontstaan & de ontwikkeling van een tuinstad, Schiebroek historie & topografie (Rotterdam, 2003)
* Verheul, J. De Rotte met de Bleiswijksche meren en de omliggende gemeenten Hillegersberg, Bergschenhoek, Bleiswijk, Moercapelle en Zevenhuizen (Rotterdam, 1936)
* Verschuure, ir. G.A. Landschap in baksteen, de landschappelijke oorsprong van de singels en plassen in Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge. VSW (Rotterdam, 2004)
* Vos, Leonard de (red.).RKSV Leonidas 1909-2009 (Rotterdam, 2009)

IJ/Y
* Yperen, Ineke van. Gerrit Willem van Yperen (1882-1955), portret van een Hillegersberse schilder
* IJsselhof vastgoed b.v. Uitbreiding winkelgebied Schiebroek-Hillegersberg Peppelweg (Den Haag, 2008)

Z
* Zandstra, J.J. De oude wijk bijeengebracht. VSW (Rotterdam, 1987)
* Zeeuw, Liesbeth van der. Marius Richters, schilder en glazenier 1878-1955 (Bussum, 2005)
* Zijlstra, Theo en Wil Baghuis. Gebouwen van gezag, wie heeft er geen voetstappen liggen in de raadhuizen van Hillegersberg en Schiebroek.VSW (Rotterdam, 2014)
* Zwagers, F.W. en A.E.A. Dulfer. Zwagers'Stratenlijst der gemeente Rotterdam benevens Hillegersberg 1929 (Rotterdam, 1929)