Data

JAARTALLEN

Jaartallen en feiten betreffende Hillegersberg en Schiebroek.

Onder andere uit "De Bergenaar", de speciale uitgave van de gids "Welkom in Hillegersberg",  1937.

  Lees meer  

NAMEN EN ADRESSEN

Een inventarisatie van  namen van personen en van adressen in Hillegersberg en Schiebroek met enige historische betekenis.

Adressen van bestaande kerkgebouwen, scholen, e.d. worden hier niet vermeld.

  Lees meer  

BIBLIOTHEEK

Een overzicht van films, muziek, boeken en publicaties betreffende (auteurs uit) Hillegersberg en Schiebroek. 

Aangegeven is of een betreffend werk is in te zien via de Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek.

  Lees meer