Hillegersberg van 1817 tot 1920

In 1817 werd Hillegersberg een zelfstandige gemeente. Hillegersberg was een redelijk welvarend dorp. De bevolking bestond vooral uit boeren. De gemeente was groot wat betreft het oppervlak: 1900 ha. Delen van het huidige Rotterdam-Noord, geheel Ommoord en een groot deel van Het Lage Land behoorden bij Hillegersberg. De stad Rotterdam besloeg rond 1867 nog geen 718 ha. Gegoede burgerij van Rotterdam kwam recreëren en wonen in Hillegersberg. Hillegersberg groeide uit van een boerengemeenschap tot een forensengemeente van Rotterdam.

Achtereenvolgens komen aan de orde:
* Hillegersberg van 1817 tot 1920: geografisch en bestuurlijk
* Hillegersberg van 1817 tot 1920: wonen en werken
* Hillegersberg van 1817 tot 1920: scholen, kerken, cultuur en recreatie