Hillegersberg en Schiebroek, na 1941 onderdeel van Rotterdam: scholen, cultuur en recreatie

Scholen
Verschillende schoolgebouwen waren gedurende oorlog in gebruik genomen door de Duitse bezetter. Veel leerlingen 'verhuisden' in die tijd meer dan eens en kregen les in verschillende gebouwen. Natuurlijk kreeg de bevrijding grote aandacht op school. Ook op de Christelijke zondagsschool. Zo werden op 13 mei 1945 in de zondagsschool 'Samuel' liederen gezonden "ter gelegenheid van de herdenking van den vrede, ons door God geschonken".

In Schiebroek waren al enkele vooroorlogse scholen, maar met de ontwikkeling van Schiebroek Zuid en van enkele nieuwe wijken in Schiebroek Noord zijn nieuwe scholen gebouwd, zoals in 1962 de Petraschool voor Christelijk lager onderwijs aan de Teldersweg 80 (ontwerp: J.R.A. Koops, hoofdarchitect gemeentewerken,  in samenwerking met E. Groosman).

Ook in het Molenlaankwartier, dat voor een groot deel na de oorlog is gerealiseerd, zijn veel nieuwe scholen  gebouwd. Het betreft openbare scholen en scholen van protestantschristelijke, gereformeerde en rooms-katholieke signatuur. Veel basisscholen, maar ook middelbaar onderwijs: VMBO, MAVO, HAVO en VWO. En ook scholen met buitengewoon onderwijs zoals in 1957 Schreuder college (Mozartlaan 150, architect J.J.M. Vegter, Gereformeerd Burgerweeshuis),
1969 Hermann Franckeschool (later: Instituut mr. Schats) (Van Enckevoirtlaan 129, architect B Hooijkaas, ZMLK/ ZMOK), 1976 Adriaanstichting (later: Rijndam/ De Brug) (Ringdijk 84, architecten: Apon, Ter Braak, Vander Berg en Tromp, Mytylschool).

Sinds 1995 is het Hout- en Meubileringscollege in Schiebroek gevestigd: nabij het metrostation Melanchthonweg. Het HMC (anno 1929) een mbo-vakschool met aandacht voor vakmanschap, ambacht en creativiteit. De school is thans gevestigd in een nieuwbouwpand (ontwerp RoosRos architecten), de oudbouw is in 2015 gesloopt.

Een volledig overzicht van de scholenbouw in Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge is weergegeven in het boek: "Dit is mijn school", uitgave van VSW (2015).

Cultuur
Veel van de nieuwe Schiebroekenaren waren mensen uit wat men noemde de arbeiders- en middenklasse. Een in die tijd bekende Schiebroekenaar was Olga Lowina, de artiestennaam van Olga Helena Lewina Musters (1924-1994). Zij was de 'jodelkoningin van Schiebroek' en trok zo'n 10 jaar lang vanaf 1947 volle zalen met haar op de Oostenrijkse jodelcultuur gebaseerde liedjes.

De kerken werden na de oorlog goed bezocht. De Sint-Liduinakerk werd in 1955 aanmerkelijk vergroot onder leiding van architect Lex van den Bosch. Mensen verbonden met de De Liduinakerk hadden een 'jongerensociëteit'. gerealiseerd. Boven de kleutelschool bij de Liduinakerk was vanaf 1965 de gymzaal in gebruik was als sociëteit "De Bougie". Er waren banken, er was een bar en een dansvloer. Voordat je lid kon worden moest een ballotagecommissie ja gezegd hebben. In de kerk was één maal per maand een 'beatmis', "leuk, en dan hoefde je van je oluders ook niet naar de hoogmis". In de 21e eeuw is het kerkbezoek gemarginaliseerd, veel kerken zijn gesloten, kregen een andere functie of zijn gesloopt. Ook de Liduinakerk zal ca. 2022 worden gesloten.

In Hillegersberg waren tal van kunstenaars actief, velen werkten individueel, soms waren er initiatieven tot samenwerking, zoals van 1959-1961 in de Schuurgroep bij het Boterdorps Verlaat, waar mensen als Wim Chabot en Dook Everse exposeerden. Hillegersberg kent veel hedendaagse schilders, schrijvers en musici, maar weinig culturele instellingen. Bekend is de Concertstichting Hillegersberg. Een bekend schrijfster is Leni Saris die vanaf 1970 in Hillegersberg woonde en werkte.

In 1973 werden zowel het eerste raadhuis van Hillegersberg als een gedeelte als voormalige conciërgewoning aangewezen als rijksmonument. Na een renovatie in 1975 krijgt het pand een nieuwe functie als café, met een aparte ruimte voor tentoonstellingen, recepties en kunst. In 1998 blijkt het pand flink verzakt door funderingsproblemen. Stadsherstel koopt het pand van de gemeente Rotterdam met een restauratie-verplichting, inclusief het herstel van de fundering. Na herstel in 1999 (her)opent restaurant ’t Oude Raadhuis, tot 2015. Daarna werd restaurant ’t Ambachthuys de nieuwe exploitant. 

Recreatie
In Hillegersberg en Schiebroek waren en zijn veel uitgaansgelegenheden zoals café's en restaurants. Ook zijn er recreatieparten als het Plaswijckpark en het Zwarte Plasje. Er waren overdekte zwembaden zoals het zwembad Hillegersberg aan de Willem van Hillegaersbergstraat 82 en in Schiebroek het zwembad aan de Olijflaan hoek Adrianalaan. Nog steeds is er het zwembad De Wilgenring aan de Melanchtonweg 70 in Schiebroek. In 'De Castagnet' (later: 'De Buurvrouw') in Schiebroek is een toneel met wekelijks diverse culturele voorstellingen. Daarnaast is er een uitgebreid verenigingsleven waar o.a. sport en spel wordt georganiseerd. Bekende voetbalverenigen zijn Leonidas,  V.O.C. en Xerxes, een bekende hoceyclub is H.C. Rotterdam en SVH is een bekende waterpoloclub.

Openluchtrecreatie vindt plaats rond de Bergse Plassen en in het Lage Bergse Bos. Er zijn verschillende openbare parken zoals in Schiebroek het Melanchthonpark, het Wilgenplaspark en het Schiebroekse Park. In 2009 werd geconstateerd dat vijfhonderd bomen te hoog werden voor de aanvliegroute van het nabijgelegen vliegveld. Het park werd opnieuw ingericht, waarbij een deel werd vrijgemaakt om er een gedenkbos in te richten: een plek waar bloeiende prunussen als levende gedenktekens aan een dierbare kunnen worden geplant. In 2012 kwam de Stichting Gedenkbos Schiebroekse Park. Het gedenkbos is zo populair, dat in de eerste maanden van 2022 de laatste plekken werden bezet.

Op 8 april 1970 opende wethouder Van der Ploeg het overdekte gemeentelijk zwembad in Schiebroek aan de Olijflaan, hoek Adrianalaan. Helaas werd het zwembad voortdurend geconfronteerd met exploitatietekorten. In 1985 ging het bad over in particuliere handen, maar het ging snel failliet en sloot definitief.