Hillegersberg - Schiebroek: deel van Rotterdam

Afzonderlijke dorpen, samen een Rotterdams gebied

Geen Duits plan

Het was –eerlijk gezegd- niet een Duits plan een einde te maken aan de zelfstandigheid van Hillegersberg. Al in 1924 kreeg de directeur van plaatselijke werken van het gemeentebestuur van Rotterdam de opdracht een annexatieplan te ontwerpen. 

In 1926 schreef het ministerie van Binnenlandse Zaken en Landbouw over de noodzaak tot uitbreiding van Rotterdam en over de ‘wantoestanden’ in Hillegersberg en Overschie op het gebied van de volksgezondheid, met name wat betreft riolering en drinkwater-voorziening. De economische crisis brak uit en vertraagde de plannen tot annexatie. Toch leek het tij niet te keren…   

Op 1 augustus 1941 werden de tot dan zelfstandige gemeenten Hillegersberg, Schiebroek, Overschie en IJsselmonde bij Rotterdam gevoegd. De ambtenaren van deze voormalige gemeenten werden allen op 1 augustus 1941 in dezelfde rang door Rotterdam overgenomen.

De geannexeerde gemeenten kregen elk één vertegenwoordiger in de gemeenteraad van Rotterdam. Zo mocht voormalig wethouder Breedveld Hillegersberg vertegenwoordigen. Dat was overigens maar van korte duur: enkele maanden later werd de gemeenteraad van Rotterdam door de Duitse bezetter buiten dienst gesteld.  

Hillegersberg en Schiebroek: na de oorlog samen

Hillegersberg en Schiebroek waren twee afzonderlijke dorpen, maar werden na de oorlog bestuurlijk snel als één Rotterdamse wijk gezien. Hillegersberg en Schiebroek zouden later één wijkraad krijgen, één deelgemeentegebied zijn en is tot de dag van vandaag een gebied met één gebiedscommissie.

Schiebroek, Hillegersberg en Terbregge (dat altijd onderdeel van Hillegersberg was geweest) bleven geografisch herkenbare onderdelen binnen "Hillegersberg-Schiebroek".

HILLEGERSBERG

Deel van Rotterdam 

Het gebied van Hillegersberg en zijn bewoners zijn sinds 1 augustus 1941 gevoegd bij Rotterdam.

Het dorp ontwikkelde zich tot stadswijk. 

  Lees meer  

SCHIEBROEK

Deel van Rotterdam

Het gebied van Schiebroek en zijn bewoners zijn sinds 1 augustus 1941 gevoegd bij Rotterdam.

Het dorp ontwikkelde zich tot stadswijk. 

  Lees meer  

HILLEGERSBERG - SCHIEBROEK

Samen één gebied

Na de oorlog kwamen er respectievelijk een wijkraad, een deelgemeente en nu een gebiedscommissie. Hierin zijn Hillegersberg en Schiebroek samengevoegd tot één gebied: "Hillegersberg-Schiebroek".

  Lees meer