De geschiedenis van Hillegersberg van zijn ontstaan tot 1941

HILLEGERSBERG

Tot 1817

Hillegersberg is ontstaan op een heuvel, ook donk of morre genoemd. De rivierduinen zijn gevormd in de late ijstijd. Bij opgravingen in de kerkheuvel zijn vuursteenvondsten gedaan die duiden op een prehistorische bewoning. 

Het zeer oude dorp moet al bestaan hebben vóórdat Rotterdam een enigszins belangrijke nederzetting was. De eerste bouw van de middeleeuwse burcht op de heuvel langs de rivier de Rotte wordt gesitueerd tussen 950 en 1150. Naast de burcht- voorzien van slotgracht en omwalling - is van vòòr 1028. In 1028 bevestigde keizer Konraad in een oorkonde de gift van het dorp Bergan door de bisschoppen Ansfridus en Adelbold (van de Amersfoortse abdij van Hohorst) aan de abdij van St. Paulus te Utrecht. Dit is de oudste, erkende, schriftelijke vermelding van Hillegersberg.

Hillegersberg is mogelijk vernoemd naar Hildegard van Vlaanderen, echtgenote van graaf Dirk II van Holland en West-Friesland (Dirk II, of Diederik II, ca. 932 – Egmond, 6 mei 988). Deze graaf was in de tiende eeuw eigenaar van Bergan, dat in Oudhollands versterkte plaats of gehucht betekent.

Tot de 18e eeuw vond in het gebied rond Hillegersberg op uitgebreide schaal veenwinning plaats. Door onderspoeling veranderden de veenafgraverijen in een groot plassengebied. Grote stukken zijn weer drooggemalen, maar de Bergse Voor- en Achterplas zijn gebleven.

  Lees meer  

HILLEGERSBERG

Van 1817 tot ca. 1920

In 1817 werd Hillegersberg een gemeente. Tot die tijd was Hillegersberg een bescheiden, doch welvarend, dorp. De bevolking bestond aanvankelijk uit boeren. De gemeente was groot wat betreft het oppervlak: incl. delen van het huidige Rotterdam-Noord, geheel Ommoord en een groot deel van Het Lage Land.

De gegoede burgerij van Rotterdam kwam naar Hillegersberg en zo groeide Hillegersberg uit van een boerengemeenschap tot een forensengemeente van Rotterdam.

  Lees meer  

HILLEGERSBERG

Van ca. 1920 tot 1941

Vanaf 1920 vond veel nieuwbouw plaats. Het Berglustkwartier werd gerealiseerd. Ook het Kleiweggebied kreeg vorm. Plannen werden gemaakt voor de ontwikkeling van het Molenlaankwartier.

In 1941 werd de gemeente, inmiddels met ca. 26.000 inwoners één van tien grootste gemeenten van Zuid-Holland, samengevoegd met Rotterdam. 

  Lees meer