Bibliotheek

Onderstaand is een tweetal muziekstukken en aantal boeken en publicaties aangegeven waarin het gebied van, dan wel een persoon uit, Hillegersberg en / of Schiebroek centraal staat. De Stichting houdt zich zeer aanbevolen titels van publicaties over Hillegersberg en Schiebroek te vernemen die niet in onderstaande lijst zijn opgenomen.

De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW) heeft in haar halfjaarlijkse blad "Tussen Wilgenplas en Rotte" veel artikelen over de geschiedenis van Hillegersberg en Schiebroek. De  nummers van het blad van de laatste tien jaar zijn bij VSW digitaal beschikbaar. Een aantal van de het onderstaand overzicht opgenomen boeken en publicaties van VSW is nog te koop.

Muziekstukken
1. Souvenir aan Hillegersberg, of wel Souvenir aan Hillegondsberg, of wel het Hillegondalied (op draaiorgel). [afbeelding]
2. Bij Freericks, Marsch voor Piano. [afbeelding]

Boeken en publicaties
Met * zijn de boeken en publicaties aangegeven die via de Stichting Histories Hillegersberg kunnen worden geraadpleegd. Met - zijn werken aangegeven die niet ter beschikking zijn.

B
* Baghuis, Wil e.a. Dit is mijn school, Oude nieuwe, hergebruikte en soms zelfs wel verdwenen schoolgebouwen van Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge. VSW (Rotterdam, 2015)
* Bakker, J.M. de. Over tegenslag en vooruitgang, de geschiedenis van de eerste 'Staats'-droogmaking van de polders Bleiswijk, Bergschenhoek en Hillegersberg aan het eind van de 18e eeuw. Hist. Vereniging den Bergschen Hoek (Bergschenhoek 2000)
* Bergkapelgemeente. Afscheid van de Bergkapel (Rotterdam 2017)
- Blaauwhof, N.P.J. Oerkracht, de ramen van Schiebroek, gebrandschilderde ramen ontworpen door P. Wiegersma in de Pauluskerk (1997)
* Boot, Yvonne. Plaswijckpark 1923-1998, geschiedenis van een Rotterdams recratiepark. Stichting Plaswijckpark (Rotterdam 1999)
* Boot, Yvonne. Eilanden in Rotterdam, een tijdreis over de Bergse Plassen en de eilanden. Watersportvereniging Ons Buiten (Hillegersberg 2001)
* Braakman, Marina e.a. Jan van Ghestel (Rotterdam 2014)

C
* Carlier, Dick e.a. Kijk op de wijk, Hillegersberg, Schiebroek Terbregge. VSW (Rotterdam 2003)
* Cossee, A.W. Welkom in Schiebroek 1934 (Hillegersberg 1934)
* Cossee, A.W. Gids voor Hillegersberg 1935 (Hillegersberg 1935)
* Cossee, A.W. Gids voor Hillegersberg 1936 (Hillegersberg 1936)

D
* Does, Tinus en Bep de. Rotterdam Hillegersberg in de 20ste eeuw. De Boektant (Rotterdam 2011)
* Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. HIS-magazine (kwartaalblad, aanwezig: van voorjaar 2011 tot en met voorjaar 2014, met uitzondering van zomer 2013)
* Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek, Gebiedsvisie 2011-2014
* Duin, Jan Cees van. Bouwers & Botterlaars, Geschiedenis van de ondernemersfamilie Hendriks in het Hillegersberg en Schiebroek van de 20ste eeuw. Hendriks Agency (Rotterdam 2016)
* Duin, Jan Cees van. Herman Bieling. Hendriks Agency  (Rotterdam 2017)

E
* Eggens, Nina en Bregit Jansen. Honderd en Tien Morgen, Cultuurhistorische analyse en beschrijving (1955-1962). Bureau ArEA; Rotterdam, dS+V, Bureau Monumenten (Rotterdam 2003)
* Esch, Corine van. Oase in de stad, 25 jaar Stichting Fonds C. de Boer Kinderboerderij De Wilgenhof (Rotterdam 2014)

F
- Felius, Gerard. Een mooie jeugd in Hillegersberg (2017)
* Frens, Jack. Gebouwd in de wijk: monumenten en andere historische gebouwen in Hillegersberg, Schiebroek, Terbregge: een inventarisatie van beschermde monumenten, beeldbepalende- en momumentwaardige gebouwen. VSW (Hillegersberg 1983)
* Freund, Margreet. RET op de Kleiweg, toen, nu en later. RET (Rotterdam 2019)
* Fondse-Fischer, Mirjam e.a. Scouting Hillegersberg 1930-2005. Stichting Clubhuis Scouting Hillegersberg (Rotterdam, 2005)

G
* Giersbergen, Wilma van. Vijf kunstenaars in Hillegersberg. Stadsarchief Rotterdam (Rotterdam 2017)
* Groeneweg, Ronald. Een gewoon huis waar teovallig veel kinderen wonen, kinderhuis Moria Hillegersberg 1928-1997 (Rotterdam 1997)

H
* Heetman, Iet e.a. Tempelen en begraven, Godshuizen en kerkhoven in Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge. VSW (Rotterdam, 2005)
* Heijde, drs. Puieter van der en ir.Joris Quaedflieg. Integrale gebiedsvisie Kleiwegkwartier 2040. Bureau Stedelijke Planning (Gouda2011)
* Heijenk Marius en Theo Zijlstra. Van Hildegaersberch gheboren, kanttekeningen van een columnist uit de Middeleeuwen. VSW (Rotterdam, 2007)
* Hendriks, Marcel. En voor mij een fles Sunrise. Hendriks Agency (Rotterdam 2018)
* Hildegaersberch, Willem van. Gedichten. Maatschappij der Nederlandsche Letterkundete Leiden ('s-Gravenhage 1870) (ongewijzigde herdruk, HES Publishers (Utrecht 1981)
* Hillegersbergse Passage BV. Le Passage, woon- en winkelgebied in Hillegersberg (Vlaardingen, 2009)
* Hoebeke, Lida. Lijn 4, over een kleurrijke stad in beweging.Rijken & Jaarsma (Capelle an den IJssel, 2014)
* Hoonaard, Willem van den. Geschiedkundige en Topographische beschrijving van de dorpen Hillegersberg en Bergschenhoek (Hillegersberg 1824)

K
* Kannegieter, Adriaan. Adriaan Kannegieter, een Hillegersbergse jongen ging naar de marine en was Japans krijgsgevangene. B.V. Bonneville (Bussum 1996)
* Köhler, Lily. De Stoel, een Hillegersbergse familie in oorlogstijd. Aleman Reclame (Rotterdam 2010)
* Kok Auke en Dido Michielsen. De redding van de familie Van Cleeff, de oorlog en het leven daarna. De bezige bij (Amsterdam, 2015)
* Kok, Leen. De ambachtsman vertelt... Twaalf ambachten, dertien vertellingen of wel mijmeringen met "ouwe Bergenaren". VSW (Rotterdam 1985)
* Koster, Aad e.a. Sint Franciscus Gasthuis 1892-2012. Voet (Rotterdam 2012)

L
* Leeninga, Margot. Schiebroek doet mee! Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. (Rotterdam 2009)
* Lindt, Martin van de. 100 jaar jong èn springlevend, R.V.V. Schiebroek '94, jubileumboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan (Rotterdam, 1994)

M
* Mast, Chris. 't Zwarte Plasje een eeuw de oase van Hillegersberg (Rotterdam 2014)
* Meder, T. Sprookspreker in Holland, Leven en werk van Willem van Hildegaersberch. Prometheus (Amsterdam 1991)
* Motké, Sonny. Slappe was aan de Bergse Plas. In: Quote 345, september 2013

O
- Ott, Leo. Hendrik Chabot, leven en werk. Ad. Donker (Rotterdam, 1981)

P
* Plas, Dick van der. Adrianus van der Plas ... een kunstenaarsleven (1899-1974). Grafimarkt (Groningen 1992)
* Put, Paul van der. Het geluk van de Rotte. VSW (Rotterdam 2001)

R
* Reekum, Aad van e.a. Lustrumboek LTC Plaswijck '62 50 Love. Domstad (Rotterdam, 2012)
* Renselaar, Irene van. Panorama Hillegersberg, een beeld van het leven in Hillegersberg gedurende de afgelopen jaren. Historisch Museum Rotterdam (Rotterdam 2009)
* Rossen- Iburg, J.C. van. Ringdijk in war time, memories of WWII. FortMedia
* Rotterdam, dS+V, Bureau Monumenten, Lesbrief over Hilllegersberg: Het bruine goud en een zandberg (Rotterdam 2003)

S
* Schoor, Arie van der. De dorpen van Rotterdam, van ontstaan tot annexatie. Ad. Donker (Rotterdam 2013)
* Slob, G. e.a. De Straatweg, een bijzonder gebied in Hillegersberg, een inventarisatie van de historische, architectonische en stedebouwkundige kwaliteiten. VSW (Rotterdam, 1996)
* Stapelkamp, Anton. Hilleggersberg Schiebroek van boven bekeken 1923-2003. V+W Collective (Hooggeveen, 2006)
* Stapelkamp, Anton. Opeens vielen we onder de Coolsingel. VSW (Rotterdam 2009)
* Stapelkamp, Anton. Een gedenkteken en een naam, herinneringen aan Joods Hillegersberg en Schiebroek. Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek (Rotterdam 2009)

T
* Temorshuizen, Koos. De Rotte, van wilde veenen tot wereldhaven. Waanders (Zwolle 2013)
* Troost, Hans. Wandelen en fietsen door Hillegersberg,Schiebroek en Terbregge. VSW (Rotterdam 2004)
* Tuijnenburg Muijs, G. Schiebroek, historie en topografie, het ontstaan en de ontwikkeling van een tuinstad. VSW (Rotterdam, 2003)

V
* Vennik, Roelof. De geschiedenis van Hillegersberg. St. Streekarchief Eiland IJsselmonde.
* Verheul, J. De Rotte met de Bleiswijksche meren en de omliggende gemeenten Hillegersberg, Bergschenhoek, Bleiswijk, Moercapelle en Zevenhuizen (Rotterdam, 1936)
* Verschuure, ir. G.A. Landschap in baksteen, de landschappelijke oorsprong van de singels en plassen in Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge. VSW (Rotterdam, 2004)

IJ/Y
* Yperen, Ineke van. Gerrit Willem van Yperen (1882-1955), portret van een Hillegersberse schilder
* IJsselhof vastgoed b.v. Uitbreiding winkelgebied Schiebroek-Hillegersberg Peppelweg (Den Haag 2008)

Z
* Zandstra, J.J. De oude wijk bijeengebracht. VSW (Rotterdam 1987)
* Zeeuw, Liesbeth van der. Marius Richters, schilder en glazenier 1878-1955 (Bussum 2005)
* Zijlstra, Theo en Wil Baghuis. Gebouwen van gezag, wie heeft er geen voetstappen liggen in de raadhuizen van Hillegersberg en Schiebroek.VSW (Rotterdam 2014)