Schiebroek van 1817 tot 1920

De gemeente Schiebroek
Schiebroek, dat werd bestuurd vanuit Overschie, werd in 1817 een zelfstandige gemeente, hoewel het gebied slechts een paar honderd inwoners telde. Een herberg aan de Kleiweg op de hoek van de Bilderdijkstraat (thans: Koraalstraat) werd in 1875 raadhuis. Schiebroek was en bleef een heel kleine agrarische gemeenschap met slechts zeer basale voorzieningen. De paardentram kwam bij Plaswijck in Hillegersberg. In 1908 werd de spoorlijn van Rotterdam Hofplein naar Scheve­ningen geopend, met een halte aan de Kleiweg.

Achtereenvolgens komen aan de orde:
* Schiebroek van 1817 tot 1920: geografisch en bestuurlijk
* Schiebroek van 1817 tot 1920: wonen en werken