Schiebroek van 1817 tot 1920

Het Ambacht Schiebroek, dat werd bestuurd vanuit Overschie, werd in 1817 een zelfstandige gemeente, hoewel het gebied geen kern had en slechts een paar honderd inwoners telde. Een herberg aan de Kleiweg op de hoek van de Bilderdijkstraat (thans: Koraalstraat) werd in 1875 raadhuis. Schiebroek was en bleef tot in jaren '20 een heel kleine agrarische gemeenschap met slechts zeer basale voorzieningen. 

Achtereenvolgens komen aan de orde:
* Schiebroek van 1817 tot 1920: geografisch en bestuurlijk
* Schiebroek van 1817 tot 1920: wonen en werken