Schiebroek, het gebied en zijn bewoners tot 1941

Nog voordat sprake was van stadsrechten van Rotterdam was al sprake van Schiebroek. Het viel onder de Ambachtsheerlijkheid van Overschie en Schiebroek. Van Schiebroek is helaas echter weinig archiefmateriaal terug te vinden uit oude tijden, door verhuizingen en branden schijnt het grotendeels verloren gegaan te zijn.
In de middeleeuwen vormde de Kleiweg al een verbinding over land tussen de Rotte en de Schie. Eind 15e eeuw is in geschriften al sprake 

van inwoners van "Sciebrouck". Het gebied Schiebroek werd in 1590 een ambacht (rechtsgebied) dat tot het Baljuwschap Schieland behoorde. Het was veengebied dat door inklinking in de loop van de eeuwen steeds lager kwam te liggen en daardoor steeds natter werd. In de 17e en 18e eeuw werd door het wegbaggeren van het veen op grote schaal turf gewonnen. Dit had als gevolg dat het steeds meer een plassengebied werd.

Het ambacht Schiebroek, dat werd bestuurd vanuit de gemeente Overschie, werd in 1817 een zelfstandige gemeente met slechts een paar honderd inwoners. Op 1 augustus 1941 werd Schiebroek overgenomen door Rotterdam.SCHIEBROEK TOT CA. 1770

Van land tot water 

De bewoning van Schiebroek gaat tenminste terug tot de vroege Middeleeuwen. In de achtste en negende eeuw ontstonden nederzettingen op de kleioevers van rivieren en veenstromen.

Ontginning veroorzaakte een voortgaande inklinking van het gebied. Akkerbouw ging niet meer, het gebied werd daarom benut voor turfwinning. Schiebroek kwam bijna geheel onder water te staan. 

Bestuurlijk viel het gebied onder de Ambachtsheerlijkheid (rechtsgebied) van Overschie en Schiebroek.

  Lees meer  

SCHIEBROEK VAN CA. 1770 TOT 1920

Weer drooggemalen en ingepolderd

In 1772 werd een begin gemaakt met de droogmaling van de Schiebroekseplas. In 1780 was de polder droog. 

Het ambacht Schiebroek, dat werd bestuurd vanuit de gemeente Overschie, werd in 1817 een zelfstandige gemeente met slechts een paar honderd inwoners.  Een gebouw aan de Kleiweg werd in 1875 raadhuis. 

Het openbaar vervoer kreeg rond 1900 enige betekenis. De paardentram kwam bij Plaswijck in Hillegersberg. In 1908 werd de spoorlijn van Rotterdam Hofplein naar Scheve­ningen geopend, met een halte aan de Kleiweg.

  Lees meer  

SCHIEBROEK VAN 1920 TOT 1941

Werken aan de “Tuinstad” Schiebroek

In 1920 woonden in de gemeente Schiebroek 772 mensen. Tussen 1925 en 1935 vond veel nieuwbouw plaats rond de Adrianalaan. In 1930 kreeg Schiebroek een nieuw raadhuis aan de Ringdijk.

Vanaf 14 mei 1940, na het bombardement op Rotterdam, kwam "een stroom van vluchtelingen” naar Schiebroek. Velen vestigden zich hier permanent.  Op 1 augustus 1941 werd de gemeente Schiebroek opgeheven; het gebied en zijn bewoners werden toegevoegd aan Rotterdam.

  Lees meer