Oude beelden van bestaande en niet meer bestaande bouwwerken in Hillegersberg en Schiebroek

Hillegersberg is een oude nederzetting, maar veel echt oude gebouwen zijn er al lang niet meer, met uitzondering van de ruïne, de Hillegondakerk en enkele molens. Dat zijn dan ook rijksmonumenten. Schiebroek heeft van ouds her bestaan uit niet meer dan enkele verspreid liggende boerderijen, met name rond de Kleiweg. Schiebroek kent geen monumentale gebouwen.

De huidige, nu nog bestaande, rijks- en gemeentelijke monumenten en andere monumentwaardge bouwwerken worden weergegeven onder "Monumenten". Aldaar gefotografeerd naar de hedendaagse situatie. Oude foto's van monumenten worden hieronder weergegeven. Straatbeelden en beelden van het toenmalige landschap van Hillegersberg en Schiebroek worden weergegeven onder "Historische (straat)beelden". Scholen, kerken en bedrijfsgebouwen worden weergegeven onder "School, werk en kerk". 

Hieronder worden met name bijzondere, verloren gegane of gesloopte gebouwen weergegeven en oude afbeeldingen van nog bestaande bijzondere gebouwen. 

110-Morgen

Grindweg 19 (oude foto: pand is gerenoveerd, de vaart is gedempt) (1925)

  Bekijken  

Kern en Plassen

Bergse Dorpsstraat, café- restaurant Freericks, afgebrand in 1934 

  Bekijken  

Kern en Plassen

C.N.A. Looslaan 1-3, villa fam. De Kadt, raadhuis van Hillegersberg (1922-1941), thans kinderopvang (bebouwd als villa Buitenlust in 1884, foto: ca. 1935.

  Bekijken  

Kern en Plassen

Kerkstraat 10, raadhuis van Hillegersberg (1752-1922), thans restaurant.

  Bekijken  

Kern en Plassen

Straatweg (toen: Bergweg 175), Huize Buitenlust (1915)

  Bekijken  

Kern en Plassen

Straatweg (toen: Bergweg), café "Het Zwitsersch Huis" aan de Bergse Achterplas links naast Lommerrijk. N.B.  Aan de horizon is de molendriegang in Schiebroek te zien (op de plaats van de huidige Wilgenlei).

  Bekijken  

Kern en Plassen

Straatweg 280, Huize Vredestein, vanaf 1930 tehuis voor meisjes, onderdeel van de A.H. Franckeschool (1885, foto: ca. 1934, gesloopt 1950)

  Bekijken  

Kleiwegkwartier

Straatweg 2, Notarishuis (1903, foto: 1920)

  Bekijken  

Molenlaankwartier

Burg. De Villeneuvesingel 1, Rusthuis Sint Liduina (foto: 1934)

  Bekijken  

Ommoord

Hoofdweg, Boerderij (1935). Dit gebied behoorde bij de toenmalige gemeente Hillegersberg.

  Bekijken  

Schiebroek

Adrianalaan- Arcadia, later Brandaris, verenigingsgebouw (1933-gesloopt 1988)

  Bekijken  

Schiebroek

G.K. van Hogendorpweg, oliewinlokatie van de NAM met jaknikkers (1983-2013)

  Bekijken  

Schiebroek

Molenvijver- Molen aan de Ringdijk- (eerste molen van de molendriegang)  (ca. 1900)

  Bekijken  

Schiebroek

Molendriegang van Schiebroekse polder (1773, op de voorgrond de eerste molen aan de Ringdijk-Molenvijver. Gesloopt in 1914  (foto ca. 1900)

  Bekijken  

Schiebroek/ Kleiwegkwartier

Kleiweg, raadhuis van Schiebroek (1875-1930), met de woning van het hoofd van de lagere school foto ca. 1925

  Bekijken