Landkaarten en historische documenten

Op veel oude kaarten van onze regio staat de kern Hillegersberg aangegeven. Vanaf de 19e eeuw zijn er ook plattegronden van het dorp. Het veel kleinere Schiebroek wordt pas later genoemd en getekend. Zowel van Hillegersberg als van Schiebroek zijn vele verschillende schrijfwijzen bekend.

De oudste schriftelijke vermelding van Hillegersberg is van rond het jaar 1000. In het kerkelijk Charterboek is op 3 februari 1028 sprake van Hillegersberg. 

Er zijn geen originele tekeningen van de kerk en de donjon (het kasteel) van Hillegersberg van uit de Middeleeuwen. Wel zijn er schetsen gemaakt op basis van overlevering en van de huidige overblijfselen. Zo is er een mogelijk beeld van hoe de eerste bebouwing er moet hebben uitgezien.