Mensen

Zoals elke gemeenschap waren in Hillegersberg en Schiebroek mensen die werden gerekend tot de  'notabelen': mensen  in bijzondere functies binnen de gemeenschap, zoals de burgemeester, de dokter, de notaris en de schoolmeester. Vandaag de dag is dat veel minder expliciet. Hillegersberg en, in mindere mate, ook Schiebroek waren de bakermat van verschillende kunstenaars: schilders, schrijvers, musici, architecten en anderen. Sommigen werden bekend, velen niet. Sommigen zijn hier 'slechts' geboren, anderen hebben hier, als kunstenaar, veel jaren gewoond en gewerkt. En er zijn natuurlijk nog veel meer mensen met wortels in Hillegersberg en Schiebroek die een min of meer bekend historisch verleden hebben, om wat voor reden dan ook. 

Over veel historische figuren is informatie beschikbaar. Beeldmateriaal is vaak schaars, fotografie was rond 1900 nog bijzonder, van de tijd voor 1900 zijn hooguit tekeningen of schilderijen. 

WORDT NOG VERDER UITGEWERKT.