Jaarverslagen

Gebeurtenissen en activiteiten sinds de oprichting in 2012
en terugblik op de Vereeniging 'Oud-Hillegersberg en Rotteban' (anno 1939)

2023 Jaaroverzicht

Er zijn in 2023 vier lezingen gehouden: 'Burgemeesters van Hillegersberg en Schiebroek' (februari), '100 jaar Plaswijckpark' (april), 'Schiebroek na de annexatie' (september) en “Nooit gebouwd Hillegersberg (oktober). In november was er de boekpresentatie van Robert Ligthelm over 'Buitenplaatsen aan de Rotte'. Ook zijn onder verantwoordelijkheid van SHHS weer 24 met historische artikelen geschreven in het tijdschrift 'Tussen Wilgenplas en Rotte'. In Schiebroek zijn enkele activiteiten voor ouderen georganiseerd. Voor de activiteiten in 2023 is subsidie ontvangen van de wijkraden.

2022 Jaaroverzicht

Er zijn drie lezingen in de Hillegondakerk gehouden: 'Beelden in de buitenruimte' (februari), 'Wederopbouw, n.m. van Schiebroek en 110-Morgen' (juni) en 'Gebouwd erfgoed' (oktober). Het Teldershuis (Schiebroek) is de 3e expositieruimte van SHHS. Ook zijn weer ruim 20 bladzijden met historische artikelen geschreven in het tijdschrift 'Tussen Wilgenplas en Rotte' onder verantwoordelijkheid van SHHS. Voor de activiteiten in 2022 is subsidie ontvangen van de Gebiedscommissie. Norman Langelaan is uitgetreden als bestuurslid.

2021 Jaaroverzicht

Corona heeft ook het jaar 2021 bepaald, wederom maar één lezing: in september in de Hillegondakerk over de archeologie in Hillegersberg. En wederom drie exposities die beperkt toegankelijk waren. Een nieuwe  exposities was over archeologische vondsten in het Terbregse veld. In mei en november zijn vanuit SHHS verschillende historische bijdragen geleverd in het blad van VSW 'Tussen Wilgenplas en Rotte'. De extra omvang van het blad is ook dit jaar gefinancierd vanuit SHHS die daarvoor subsidie mocht ontvangen van de Gebiedscommissie. Chris Buitendijk is toegetreden tot het bestuur.

2020 Jaaroverzicht

Corona heeft het jaar 2020 bepaald, er was maar één lezing: de Van den Hoonaardlezing op de eerste maandag in februari. Dit keer over Siem van den Hoonaard door Frans van Duijn. Wel drie exposities, maar deze waren maar beperkt toegankelijk. Een van de exposities was over Oud-Schiebroek in "De Buurvrouw". In november zijn verschillende historische bijdragen geleverd vanuit SHHS in het blad van VSW 'Tussen Wilgenplas en Rotte'. De extra omvang van het blad is gefinancierd vanuit SHHS.

2019 Jaaroverzicht

De werknaam van de Stichting Histories Hillegersberg is in 2019 gewijzigd in Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek (SHHS). Ook de website is aangepast en heeft een nieuw adres: www.shhs.nl. Er zijn in het gebiedskantoor van Hillegersberg Schiebroek exposities geweest over de Sunrise limonadefabriek, de Hillegondakerk en het Kleiwegkwartier. Lezingen zijn gegeven door Marius Heijenk over Willem van Hildegaersberch, door Frans van Vliet over de Hillegondakerk en door Henk Koetsveld over zijn boek 'Een eeuw Kleiwegkwartier'.

bekijk 

2018 Jaaroverzicht

In 2018 kreeg SHH een nieuwe bestuurssamenstelling, werd een geheel vernieuwde website geïntroduceerd, is een nauwe bestuurlijke samenwerking met de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud tot stand gekomen, zijn nieuwe permanente expositieruimten met vitrines in 'Huis van de Wijk'  en het gebiedskantoor in gebruik genomen en waren er exposities van Herman Bieling, Dick Carlier, Oud-Schiebroek en Sunrise. Lezingen werden gehouden door Dick Carlier over zijn kunstzinnige familie, door Jan-Willem Tol over de slagerij en door Marcel en Jan Hendriks over de Sunrise-limonade naar aanleiding van het verschijnen van het boek 'En voor mij een fles Sunrise'.

2017 Jaaroverzicht

Afscheid van oprichter Martin Lusse; samenwerking Stadsarchief Rotterdam; lezingen van Monique Chabot over de broers Henk en Wim Chabot, van Peter Brusse over zijn vader de schrijver M.J. Brusse en van Jan Cees van Duin over de schilder Herman Bieling; exposities waren er van het werk van achtereenvolgens de schilders Ludolf de Jongh, Gerrit van Yperen en Herman Bieling.

2016 Jaaroverzicht

Lezingen van Seen van der Plas over werk van zijn vader de schilder Adriaan van der Plas, van Anton Stapelkamp over de annexatie van Hillegersberg en Schiebroek en van Liesbeth van der Zeeuw over Ludolf de Jongh; op 12 december presenteerde Jan Cees van Duin zijn boek "Bouwers & Bottelaars" over de familie Hendriks.

2015 Jaaroverzicht

Lezingen van Roelof Vennink over de geschiedenis van Hillegersberg, van Bob Assink over Hillegersberg tijdens de oorlogsjaren en van Ineke van Yperen over Willem van den Hoonaard; contacten met de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud.

2014 Jaaroverzicht

Presentatie dichtbundel 'De onherstelbaarheid van het heden' van Martin Lusse; restauratie van het graf van de schilder Marius Richters; organisatie van de 4e Midzomeravond in het Plaswijckpark; naamgeving van de grote zaal in het gebiedskantoor tot 'Willem van den Hoonaardzaal'. 

2013 Jaaroverzicht

Legpenning van de deelgemeente voor Martin Lusse; lancering website; organisatie van de Midzomeravond in het Plaswijckpark; expositie over Oud-Schiebroek in het zorgcentrum Aafje Schiehoven- Wilgenplas; diverse nieuwe contacten met organisaties als Stadsarchief Rotterdam en Chabotmuseum.

2012 Jaaroverzicht

Oprichting Stichting Histories Hillegersberg; onthulling plaquette aan het voormalige woonhuis van Willem van Hoonaard; organisatie van de Midzomeravond in het Plaswijckpark; expositie 'Hillegersberg door de eeuwen heen' in de Hillegondakerk.

Voorgeschiedenis: Vereeniging 'Oud-Hillegersberg en Rotteban'

De voorganger van de Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek was de in 1939 opgerichte Vereeniging 'Oud-Hillegersberg en Rottban'. Deze vereniging functioneerde tot 1944; na de oorlog was de vereniging niet meer echt actief. 

Oprichting

In 1939 werd besloten tot de oprichting van de vereniging 'Oud-Hillegersberg en Rotteban'. Deze vereniging had als doel :
* de bevordering van de kennis van en de belangstelling in de geschiedenis van Hillegersberg en Rotteban en omstreken en
* het behoud van de aldaar aanwezige bouwwerken en voorwerpen, welke uit oogpunt van kunst, lokale geschiedenis of folklore van belang zijn.
In de statuten van de vereniging was o.a. vastgelegd dat goed moest worden samengewerkt met het Prentenkabinet 'Hillegersberg'. Oprichter en beheerder van het Prentenkabinet was Chris van den Berg

Prentenkabinet als onderdeel van het gemeentearchief
De annexatie van Hillegersberg door Rotterdam bedreigde het voortbestaan van het Prentenkabinet, en daarmee het werk van de vereniging. De burgemeester van Rotterdam stelde het voortbestaan van het Prentenkabinet veilig door het vaststellen van een reglement vastgesteld waarbij het Prentenkabinet een afdeling van het gemeentearchief werd en dat het Prentenkabinet was ondergebracht in het zgn. Oude Raadhuis aan de Kerkstraat.  
Een grote teleurstelling voor de vereniging was dat het Prentrenkabinet van de bezetter niet lang in het Oude Raadhuis mocht blijven. Het Prentenkabinet moest verhuizen en kwam via verschillende tussenadressen op een dakkamer van het voormalige raadhuis van Hillegersberg. Maar ook daar bleef het slechts korte tijd; met de bezittingen van de vereniging werd het Prentenkabinet ondergebracht in het archief van de gemeente Rotterdam.
Bij het vijfjarig bestaan van de vereniging in 1944 schreef het bestuur zijn verhouding tot het Prentenkabinet na de oorlog met de archivaris van Rotterdam nader te willen gaan regelen.

Vijfjarig bestaan
In juli 1944, toen de vereniging bijna vijf jaar bestond, constateerde het bestuur van de vereniging in een schrijven aan de leden en begunstigers dat -ondanks de tijdomstandigheden- veel was bereikt. Belangrijk was daarbij dat ook ná de annexatie in 1941 de eenheid onder de Bergenaren versterkt kon worden. In de eerste vijf jaren was de samenwerking met het Prentenkabinet uitstekend, zoals bij de verschillende tentoonstellingen die onder auspiciën van het Prentenkabinet onder andere in het Oude Raadhuis gehouden werden. Het aantal voorwerpen en gegevens dat in die tijd voor vernietiging door oorlogsgebeurtenissen werd bewaard, was groot. Daarbij werden de door het Rotterdamsch Nieuwsblad geschonken pentekeningen van J. Prins in het bijzonder genoemd.

Met het oog op de tijdsomstandigheden besloot het bestuur een passieve houding aan te nemen "totdat de normale toestand is teruggekeerd". En schreef aan de leden en begunstigers: "Vooral na den oorlog zal het zóó zijn dat het behoud van onze monumenten van kunst en geschiedenis en de instandhouding en uitbreiding van locale verzamelingen het meest van den steun van particulieren afhankelijk is.". 

Bestuur, leden en begunstigers juli 1944
Het bestuur van de vereniging bestond uit Chris van den Berg (voorzitter), N.J. van der Valk (plv. secretaris), Rich. A. Kühn (penningmeester) en J. Heijink (lid). D.G. van Beuningen was erelid en burgemeester F.H. van Kempen was erevoorzitter.

In het jaar hiervoor waren enkele prominente leden/ begunstigers overleden: J.P. van der Weele (secretaris),  jhr. ir. P.T.M. Stoop, de ambachtsheer van Hillegersberg en C.N.A. Loos.

Tot de circa 70 leden behoorden o.a.: J. van Ballegooy jr., B. Bokhorst, A.J. Breedveld, ds. F.C. Bosboom, A.W. Cossee, W.L.M. Daniëls, N. Dirkzwager, P.H. Dijkshoorn, A. Dullaart, A. van Eijnsbergen, A.F.D. Hueck, dr. W. Lichtenauer, mevrouw J. Nolst Trenité- Chabot, C. Pot, ds. H.A.C. Snetlage, ir. J.J. Terwiel, A. Tordoir,  J.H.J. Vink, J.I. van Waning jr., G.H. Watson en dr. E. Wiersum.
Tot de circa 30 begunstigers behoorden o.a.: mr. Jan Havelaar, mevrouw A. Hoyer- St. Martin, mevrouw H. Jonas van 's Heer Arendskerke- Le Fèvre de Montigny, J.B. St. Martin, ir. J. de Ruyter, mevrouw J. de Villeneuve-Visser en verschillende leden van de familie Hudig.

SHHS  Logo

SHHS

Logo Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek (2019-heden)

  Bekijken