Andreas Wesselius (Dries) Cossée

(1905 - 1980)

Andreas Wesselius Cossée was (de laatste) gemeentelijke tolgaarder aan de Straatweg in Hillegersberg. Na opheffing van de tol op 1 januari 1930 was Cossée uitgever van o.a. de gemeentegidsen van Hillegersberg en Schiebroek. 

Dries Cossée was ook actief bij de vrijwillige brandweer van Hillegersberg, was voorzitter van de afdeling Hillegersberg van de Christelijke Ambtenarenbond, was actief in diverse Oranjecomité's en was correspondent voor Hillegersberg en Schiebroek van diverse Rotterdamse kranten.

Dries Cossée in Hillegersberg

Dries Cossée, in 1905 geboren in Leiden, kwam met zijn ouders naar Hillegersberg. Op 15-jarige leeftijd werd Dries straatmaker in dienst van de gemeente Hillegersberg, en viel ook in als hulp van tolgaarder Stolk als deze het te druk had. In 1922 werd Cossée 2e tolgaarder, in 1925 kreeg hij een vaste aanstelling en in 1928 volgde hij Stolk op. Onderdeel van zijn loon was 3% van de tolopbrengsten. De tol werd per 1 januari 1930 opgeheven. Met het toenemende verkeer zouden de tolopbrengsten sterk stijgen. Cossée weigerde de banen die de gemeente hem als aternatief aanbood en raakte in een groot conflict met de gemeente.

Cossée startte in 1930 zijn Bureau A.W. Cossée, uitgevers-, correspondentie- en informatiebureau. Dit bureau draaide goed en hij verhuisde naar Kleiweg 24 (nieuwe nummering). Van 1933 tot en met 1939 maakte hij de gemeentegidsen van Hillegersberg en vanaf 1934 maakt hij drie gidsen voor Schiebroek. Cossée had zeer veel contacten, in de Tweede Wereldoorlog leverde hij illegaal drukwerk en vervalste documenten.

Dries Cossée woonde in het Kleiwegkwartier. Hij was de broer van Jo Cossée die in 1926 in het dorp  Hillegersberg de Electrische hoef-, huis- en rijtuigsmederij was begonnen, later uitgegroeid tot het Metaal-constructiebedrijf J. Cossee & Zoon.