Negotiatieboerderij 'L.I.Z.B. no. 17'

(1908-2015)

In 1908 werd in opdracht van de Negotiatie aan de Grindweg 680 de boerderij 'L.I.Z.B. no. 17' gebouwd, met op het erf nog een wagenschuur met stallen en twee hooibergen. 

De boerderij werd verpacht. De pachter noemde haar: "Corneliahoeve". Hij bouwde een groot bedrijf op met wel 80 koeien.
De Negotiatie werd beëindigd in 1920. De boerderij werd geveild en door de pachter Dijkman
gekocht. 
Foto: ca. 1925

De Negotiatie in Hillegersberg

De Negotiatie
Negotiatie is een vroeger gebruikte naam in verband met leningen en aandelen. In 1782 werd de negotiatie 'Land Is Zeekere Bezitting' opgericht, een soort N.V. met zelf gemaakte regels. Aanleiding was de vanaf 1778 slecht lopende verkoop van drooggemaakte gronden van het poldergebied van Bleiswijk, Bergschenhoek en een gedeelte van Hillegersberg. Er vestigden zich circa dertig pachtboeren. Rond 1920 werd de Negotiatie geliquideerd, de landerijen en opstallen werden geveild. Verschillende pachters werden eigenaar.

De 'Corneliahoeve'
Eén van de negotiatieboerderijen stond op de dijk tegen de Grindweg aan. Deze boerderij was 'op', in 1908 bouwde de Negotiatie een nieuwe boerderij, de  'L.I.Z.B. no. 17', met op het erf nog een wagenschuur met stallen en twee hooibergen. In de top kwam een gevelsteen met de tekst: "L.I.Z.B. No 17 Anno 1908". Architect was Cent Buurman. Pachter van de nieuwe boerderij werd Jan J. Dijkman. Dijkman was in 1905 getrouwd met Cornelia den Ouden. De boerderij kreeg de naam Corneliahoeve. Rond 1920 kocht Dijkman zijn boerderij in de veiling bij de opheffing van de Negotiatie. Het gezin krijgt acht kinderen, onder wie Jans (later getrouwd met Laurens Hoedemaker) en, de jongste, in 1922: Cornelia. 

De boerderij had aanvankelijk geen water en stroom. Er was een eigen gasbron, dat gas werd gebruikt  om te koken. Gestookt werd op kolen. Dijkman was melkveehouder en bouwde een flink bedrijf op met wel tachtig koeien, deels jongvee en een aantal paarden. Gewerkt werd met vaste arbeiders en seizoenarbeiders. In de omgeving wordt gebouwd: in 1923 komt tegenover de Corneliahoeve modelboerderij 'De Vaan' en een zestal huizen. Rond 1930 verkoopt Dijkman de boerderij.

In de Tweede Wereldoorlog was een Duits detachement ingekwartierd in de 'Corneliahoeve'. In 1944 zet de Duitse bezetter het gebied onder water om luchtlandingen te voorkomen. De Corneliahoeve komt net niet onder water te staan. In 1972 stopt de agrarische bedrijfsvoering met het vertrek van de toenmalige eigenaar, de familie Noordzij. De familie Molenaar neemt de boerderij over, maar wordt enkele jaren later onteigend door de gemeente Rotterdam. Rotterdam bouwt achter de Corneliahoeve in de jaren '80 de villawijk Duivesteijn, het Lage Bergse Bos wordt aangelegd. De Corneliahoeve raakt in verval. Cornelia Wijnbergen-Dijkman zoekt de publiciteit in haar strijd tot behoud van haar geboorteboerderij. Met succes: O.A.G Ciolina koopt de boerderij in 1992 en knapt hem op. De tegel met de tekst 'L.I.Z.B. no. 17' wordt uit de gevel van de boerderij gehaald en gaat naar mw. Wijnbergen-Dijkman. Zij plaatst de tegel in het woonhuis van de familie Wijnbergen, Bergluststraat 1. De boerderij kreeg een VSW-schildje in 1997, maar werd toch in 2015 gesloopt. De grond gaat deel uitmaken van de villawijk en krijgt als adres Sweelincklaan 27.

Corneliahoeve

Originele gevelsteen (thans ingemetseld in pand Bergluststraat 1)

  Bekijken  

Corneliahoeve

Jans Dijkman links in de sjees (foto ca. 1928)

  Bekijken