Simon (Siem) van den Hoonaard

(1900-1938)

Siem van den Hoonaard werd geboren op 11 oktober 1900. Siem was de achterkleinzoon van de bekende Hillegersbergse schoolmeester Willem van den Hoonaard.

Siem van den Hoonaard volgde na zijn dagelijkse werk als juwelenzetter de avondopleiding aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen in Rotterdam. Hij werd een bekend edelsmid, o.a. zilveren sierraden bezet met halfedelstenen. Ook is hij bekend om zijn expressionistische maskers die hij uit losse onderdelen metaal samenstelde. Daarnaast heeft Van den Hoonaard gebruiksvoorwerpen ontworpen en gemaakt. Van den Hoonaard was ook erg muzikaal.

Siem van den Hoonaard ontwikkelde zich tot een zeer gewaardeerde kunstenaar. Hem wachtte een glanzende, wellicht internationale, carrière... totdat hij in het Leidse universitaire ziekenhuis op 37-jarige leeftijd kwam te overlijden aan een schimmelinfectie van de longen. Hij werd op 15 augustus 1938 in Hillegersberg begraven.

Geschilderd door neef Gerrit Willem van Yperen.

Siem van den Hoonaard in Hillegersberg 

Siem van de Hoonaard vestigde hij zich op 26 april 1928 als zelfstandig ontwerper en beeldend kunstenaar in Hillegersberg aan de Bergse Dorpsstraat 25 , destijds nr. 32, naast de openbare lagere school. Siem van den Hoonaard ontwierp en vervaardigde daar kleine sieraden, gebruiksvoorwerpen en plastieken.

Van den Hoonaards bekendste werk is het masker dat zich nu bevindt in het Museum Boijmans Van Beuningen. Van den Hoonaard was ook een van de kunstenaars die een bijdrage leverde aan het passagiersschip de Nieuw Amsterdam van de Holland-Amerika Lijn. Werk van Siem van den Hoonaard behoort ook tot de collecties van het Centraal Museum Utrecht, Museum Kröller-Müller en het Gemeentemuseum Den Haag.

Op 15 augustus 1938, op de dag van de begrafenis van Van den Hoonaard, schreef W. Witmond, adjunctcommies ter secretarie van Hillegersberg, een vurig pleidooi aan Chris van den Berg, de conservator van de gemeente, om een werk van Van den Hoonaard aan te schaffen. Daarbij suggereerde hij: "een draadfiguur of een stuk koperwerk, of als de beurs goed voorzien is, een masker". Dat werk moest dan een plaats krijgen in het raadhuis ter nagedachtenis aan deze Hillegersbergse kunstenaar "van meer dan gewone begaafdheid". Bovendien pleitte Witmond er voor om aan de openstelling van het prentenkabinet een herdenkingstentoonstelling te verbinden.

In augustus 1940 schreef de Rotterdamse kring van beeldende kunstenaars R 33, voor wie hij de verenigingsring ontwierp, aan het gemeentebestuur van Hillegersberg dat zij graag voor wijlen hun lid S. van den Hoonaard “een gedenkteken in de plaats zijner geboorte en inwoning" opgericht zagen. Het monument zou ontworpen worden door Piet van Stuivenberg. Het gemeentebestuur van Hillegersberg ging akkoord met de plaatsing van een monument aan het Burg. Le Fèvre de Monignyplein, maar is het er, waarschijnlijk door de oorlogsomstandigheden, niet van gekomen.