Villa Buitenlust, Straatweg 283/ C.N.A. Looslaan 1

(1884-heden)

Villa Buitenlust werd in 1884 aan de Straatweg 283 gebouwd als woonhuis voor de familie De Kadt (of: De Kat), dit naar een ontwerp van de architect was Jacob Isaäc van Waning. Geheel volgens de toen geldende normen en opvattingen in een historiserende neorenaissancestijl. Het pand was een woning tot 1915. 

Op 1 mei 1915 begon C.N.A. Loos  een theeschenkerij in de villa. In 1920 verkocht hij de villa aan de gemeente Hillegersberg, die zeer toe was aan een nieuw raadhuis. Vanaf 8 juni 1921 was het een overheidsgebouw met bestemmingen als raadhuis, hulpsecretarie en deelgemeentekantoor. Na een grote renovatie in 2006 werd het pand door de gemeente in ... verkocht; nu is in het pand de kinderopvang 'Kindergarden' gevestigd.

Tekening: Leo Mak

Van villa Buitenlust tot Kinderopvang Kindergarden

Nadat de familie De Kadt vanaf 1884 in de Villa Buitenlust hadden gewoond, woonde de familie van de stuwadoor Frans Swarttouw er (tot 1912). Daarna woonde de familie van George Watson er een jaar. Watson was directeur van de G. Watson's en Zoon's Vijlenfabriek en Slijperij N.V. in het Kleiwegkwartier, hij noemde de villa de "Villa Sweet-home". C.N.A. Loos, die ook bemiddelde in de aankoop van onroerend goed, zou de villa Buitenlust kopen in opdracht van een bevroiende relatie. Deze zag echter van de koop af, waarna Loos besloot het pand zelf te kopen. Er is een acte gedateerd 8 oktober 1913. Hij woonde er kort, hij vond het niet prettig als woning: de villa was te groot en te koud.

Loos begon in 1915 een theeschenkerij annex hotel in de villa. De zaak moest een exclusief karakter krijgen en werd de 'Theeschenkerij en Sociëteit Plaswijck".De theeschenkerij werd geen groot succes, hij verkocht in 1920 het pand aan de gemeente Hillegersberg. De gemeente verbouwde het tot Raadhuis en nam het op 8 juni 1921 in gebruik. In de hal werd een gedenksteen aangebracht met de namen van de burgemeester, de wethouders, de raadsleden en de gemeentesecretaris.

Het aantal inwoners van de gemeente groeide snel. Reeds in 1928 kwamen ideeën op het raadhuis uit te breiden met een bescheiden aanbouw en met de verbouwing van de zolder. Daar kwam niet van, maar de uitbreidingsnoodzaak groeide. In 1937 kwam een plan voor de aanbouw van een volledig nieuwe vleugel, in 1939 werd geconstateerd dat ook dit te weinig was en een geheel nieuw raadhuis zou moeten worden gebouwd. Over de locatie was men het eens: aan de plas, ongeveer op de plaats waar nu de Freericksplaats uitkomt op de Weissenbruchlaan.

Nadat Hillegersberg in 1941 door Rotterdam was geannexeerd werd het pand na de oorlog hulpsecretarie en zetel voor de toen ingestelde wijkraad. Na enkele andere bestemmingen werd het in 1982 het kantoor van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek en dependance van de gemeentebibliotheek. Op 19 september 1984 was er brand in de bibliotheek: een forse schade. In 2003 werd in opdracht van de gemeente Rotterdam een bouwhistorisch rapport over het pand uitgevoerd, medio 2004 volgde de opdracht het restauratieplan verder uit te werken. In 2006 werden de werkzaamheden aan het casco afgerond. Het pand werd te klein voor de deelgemeente, aanbouwplannen strandden, de deelgemeente verliet het pand ca. 2008.

Het stevig gerennoveerde pand werd door de gemeente te koop gezet. Met een voorwaarde: het pand moest trouwlocatie blijven. Lang werd gespeculeerd over een nieuwe functie. Zo waren er plannen voor een museum voor Maarten Toonder en voor het inrichten als ambtswoning voor de burgemeester van Rotterdam. Het pand werd verkocht aan een vastgoedbedrijf, die het vervolgens in de verhuur deed. Het kinderopvang 'Kindergarden' werd de huurder. De beneden-zijzaal werd ingericht als trouwlocatie.

Villa Sweet-Home

1912 Villa Buitenlust bewoond door Watson, hij noemt de villa "Villa Sweet-Home".

  Bekijken  

Raadhuis

1921 Gevelsteen in de hal van het nieuwe raadhuis

  Bekijken  

Raadhuis

1921 Het raadhuis van Hillegersberg aan de Straatweg 223 (foto ca. 1930)

  Bekijken  

Raadhuis

Kamer van de burgemeester, achter het bureau: burgemeester De Villeneuve (ca. 1922)

  Bekijken  

Raadhuis

Trouwzaal (n.b.: achterin een bordje "Voor de armen")

  Bekijken  

Deelgemeentekantoor

1970 (circa). Huwelijks in het 'oude' gemeentehuis

  Bekijken