Lezingen

Le Passage k

Lezing maandag 9 oktober 2023
Na twee succesvolle lezingenin de eerste helft van 2023 staat voor 9 oktober 2023 de derde lezing gepland.

Chris Mast zal op 9 oktober spreken over: "
Nooit gebouwd Hillegersberg".
Plannen voor bijvoorbeeld een haven in het Kleiwegkwartier, een verkeersweg dwars door de Bergse Achterplas, een bioscoop aan de Straatweg en diverse uitbreidingen van Lommerrijk, bleven plannen. 

Chris Mast had van 2010 tot 2014 in het toen nog bestaande weekblad De Postiljon een rubriek over het historische Hillegersberg en Schiebroek. Wat betreft "Nooit gebouwd Hillegersberg"  liet Chris Mast zich inspireren door het in 1990 verschenen "Nooit gebouwd Nederland".  van Cees Nooteboom, een boek met de toepasselijke ondertitel "Want tussen droom en daad staan wetten in de weg en practische bezwaren"

Oproep: Wie weet heeft van een mooi en niet doorgegaan bouwplan in Hillegersberg of Schiebroek: meld het! Graag aan chrismast@hotmail.com.

Datum: maandag 9 oktober 2023
Plaats: Hillegondakerk, Hillegersberg.
Programma: 19.30 uur inloop, 20.00 uur lezing en 21.00-22.00 uur napraten. 
Aanmelding: graag, maar niet verplicht

  LEZINGEN ARCHIEF  

Exposities

Hal gebiedskantoor
Vanaf 9 februari 2023 is in de hal van het gebiedskantoor Hillegersberg-Schiebroek, Argonautenweg 23, een kleine expositie met foto's van oud-burgemeesters en oud-wethouders van het nog zelfstandige Hillegersberg van voor 1941.

Bezoekersruimte gebiedskantoor
In de bezoekersruimte van het gebiedskantoor Hillegersberg-Schiebroek is een permanente expositie in een drietal vitrines van historisch materiaal van Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge.

Huis van de wijk Arcadia
In Plaza Arcadia, het restaurant van het 'Huis van de wijk' Laurens Arcadia, Apollostraat 207-213, Rotterdam staat een SHHS-vitrine met voorwerpen uit oud-Hillegersberg. Sinds 9 februari 2023 is er een de foto-expositie over de nieuwbouw van woningen en winkels van de wijk 110-Morgen in de jaren '50.

Huis van de wijk Teldersweg 237
In het 'Teldershuis' in Schiebroek staat sinds 24 november 2022 een SHHS-vitrine met enkele voorwerpen en documenten uit Schiebroek.

Borghave
Van 30 augustus tot en met 20 september 2023 is in Borghave, Wilgenlei 302, Schiebroek in de koffiekamer een fototentoonstelling over Oud-Schiebroek.

  EXPOSITIES ARCHIEF  

Rondleidingen

2023 Flyer Dorpswandeling jpg k

Rondleidingen te boeken
SHHS organiseert rondleidingen door historisch Hillegersberg,
historisch Schiebroek en het bedrijventerrein Schiebroek. SHHS zoekt daarbij samenwerking met Het Gilde, DOCK en Gro-up buurtwerk. De lengte van de route, de te bezoeken locaties en de data kunnen op verzoek worden ingevuld, informatie.

Rondleiding Historisch Schiebroek
Op 21 juni 2023 organiseerde SHHS een rondleiding door
historische Schiebroek (ca. 2 uur). Bijzondere locaties: Begraafplaats Schiebroek (1904), Raadhuis Schiebroek (1930) en de Molendriegang.

Rondleiding Historisch Hillegersberg
Een rondleiding door
historisch Hillegersberg is in voorbereiding. Bijzondere locaties: Straatweg, Hillegondakerk en 'kasteel'ruïne, Bergse Plassen.

Rondleiding Bedrijventerrein Schiebroek
Een rondleiding waarbij bijzondere ambachtelijke bedrijven en waarbij het Sunrise limonademuseum cenrtraal staan, is in voorbereiding.

BOEKEN TE KOOP