Hillegersberg en Schiebroek vanaf augustus 1941 onderdeel van Rotterdam

Afzonderlijke dorpen, één gebied
Het gebied van de gemeenten Hillegersberg, Schiebroek, Overschie en IJsselmonde en hun bewoners zijn sinds 1 augustus 1941 gevoegd bij Rotterdam. Hillegersberg en Schiebroek waren twee afzonderlijke gemeenschappen, maar werden na de oorlog bestuurlijk snel als één Rotterdamse wijk gezien. Hillegersberg en Schiebroek kregen achtereenvolgens gezamenlijk één wijkraad, één deelgemeenteraad en één gebiedscommissie. Maar vanaf 2022 werden het twee afzonderlijke wijkraden.

Achtereenvolgens komen aan de orde:
* Vanaf augustus 1941: bestuurlijk
* Vanaf augustus 1941: wonen en werken
* Vanaf augustus 1941: verkeer en vervoer
* Vanaf augustus 1941: scholen, kerken, cultuur en recreatie