School, werk en kerk

Het mensenleven in Nederland verliep lang steriotiep: de eerste 15 jaren van het leven waren de kinder- en schooljaren, daarna gingen de jongens en meisjes aan het werk. De meisjes veelal in de verzorgende beroepen of als dienstbode, dit ook ter voorbereiding op het huwelijk. Getrouwde vrouwen hadden vooral als taak het opvoeden van kinderen. De mannen werken en zorgen zo voor inkomen voor het gezien. Werken in lange werkdagen, vaak ook zes dagen per week. Zondag was een vrije dag, zij het dat de kerkgang één of tweemaal op die zondag plaatsvond.

Het leven bestond eigenlijk uit 'slechts' vier elementen: school, gezin, werk en kerk. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde veel. De arbeidstijden werden aangepast, de vrije zaterdag kwam. Er kwam meer aandacht voor scholing, ook kinderen uit het middenklasse milieu gingen studeren. Vandaag de dag, met de ontkerkelijking, de emancipatie en de vestiging van mensen met een buitenlandse achtergrond functioneert de maatschappij totaal anders.

In Hillegersberg en Schiebroek was dit allemaal niet anders. Hierna komen foto's en afbeeldingen van ons gebied scholen, werkgelegenheid en kerken.

SCHOLEN

Foto's en afbeeldingen van schoolgebouwen en onderwijs in Hillegersberg en Schiebroek

  Lees meer  

WERKGELEGENHEID

Foto's en afbeeldingen van bedrijven in Hillegersberg en Schiebroek


IN BEWERKING

  Lees meer  

KERKEN

Foto's en afbeeldingen van kerken en het kerkelijk leven in Hillegersberg en Schiebroek

  Lees meer