Historische (oude) bouwwerken, bestaand en niet meer bestaand

Hillegersberg is een oude nederzetting, maar veel echt oude gebouwen zijn er al lang niet meer, met uitzondering van de ruïne, de Hillegondakerk en enkele molens. Dat zijn dan ook rijksmonumenten. Schiebroek heeft van ouds her bestaan uit niet meer dan enkele verspreid liggende boerderijen, met name rond de Kleiweg. Schiebroek kent geen monumentale gebouwen.

Oudere foto's van panden, al dan niet monument(waardig) worden hieronder weergegeven. Dat zijn vooral bijzondere, verloren gegane of gesloopte gebouwen en oude afbeeldingen van nog bestaande bijzondere gebouwen. 

Op afzonderlijke pagina's staan foto's van van bestaande monumenten (rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en monumentwaardige panden) en van oude straatbeelden.

Op andere pagina's staan scans en foto's van historische kaarten, documenten, prenten, gebeurtenissen, verkeer en vervoer, recreatie, scholen, werk, kerken, mensen van aanzien en voorwerpen en curiosa

110-Morgen

Grindweg 13, Huize Bergsteijn, ca 1890 (gesloopt in 2000: hier is nu de Albert Heijn aan de Argonautenweg)

  Bekijken  
Grindweg 15 Koetshuis Bergsteijn k

110-Morgen

Grindweg 15, Koetshuis Huize Bergsteijn, ca 1890 (gesloopt in 2000: hier is nu de Albert Heijn aan de Argonautenweg)

  Bekijken  

110-Morgen

Grindweg 19 (oude foto: pand is gerenoveerd, de vaart is gedempt) (1925)

  Bekijken  
Grindweg 47. Gesloopt. Luc Lutz k

110-Morgen

Grindweg 47, woonhuis "Hildegaerde" (1930, op de fundamenten van een boerderij), o.a. van de acteur Luc Lutz (gesloopt, foto 2003)

  Bekijken  
Grindweg 65 Hoeve Koot 1863, foto 2003 k

110-Morgen

Grindweg 65, Hoeve Koot (1863), monumentwaardig (foto 2003 vaart nog niet gedempt)

  Bekijken  
Grindweg 93 Jongejoris (foto 2003) k

110-Morgen

Grindweg 93, De Jongenjoris (1878, rijksmonument 2003, foto 2003)

  Bekijken  
1929 Houtzaagmolen De Vlaggeman (jaar van de sloop)

Bergpolder/ Liskwartier

Bergpolder en Liskwartier vielen tot 1904 onder de gemeente Hillegersberg. Vlaggemanstraat, Molen De Vlaggeman, van 1813-1929 zeskante houtzaagbaliemolen, in 1681 gebouwd als paltrokmolen. In 1929 gesloopt. Foto: 1929.

  Bekijken  

Kern en Plassen

Bergse Dorpsstraat, café- restaurant Freericks, afgebrand in 1934 

  Bekijken  

Kern en Plassen

C.N.A. Looslaan 1-3, villa fam. De Kadt, raadhuis van Hillegersberg (1922-1941), thans kinderopvang (bebouwd als villa Buitenlust in 1884, foto: ca. 1935.

  Bekijken  

Kern en Plassen

Kerkstraat 10, raadhuis van Hillegersberg (1752-1922), thans restaurant.

  Bekijken  
Oude Raadhuislaan 23 k

Kern en Plassen

Oude Raadhuislaan 32 (gebouwd 1898, gesloopt ten behoeve van wooncomplex Cosseterrein)

  Bekijken  
Straatweg 139 (gebouwd ca. 1885, gesloopt) k

Kern en Plassen

Straatweg 139. Twee huizen en een scheepswerf annex smederij van Cor van Willigen (ca 1885, gesloopt en in 2007 vervangen door twee woningen onder één kap).

  Bekijken  

Kern en Plassen

Straatweg 153-155. Afgebroken, laatste bewoner: mw. Hoogendam

  Bekijken  

Kern en Plassen

Straatweg (toen: Bergweg 175), Huize Buitenlust (1915)

  Bekijken  

Kern en Plassen

Straatweg 193, de voormalige Villa Suzanne, min of meer in de oorspronkelijke stijl teruggebouwd. Nu: Het Praethuys.

  Bekijken  

Kern en Plassen

Straatweg 264, hier woonden o.a. Wil Loos en Wim Beukers. Van 1940-1952 huurde de familie Hermans dit huis (foto ca. 1956)

  Bekijken  

Kern en Plassen

Straatweg 266 (rechts) en 268 (links). Straatweg 266 is als woonhuis gebouwd voor C.N.A. Loos en Straatweg 268 was de ambtswoning van Burgemeester F.H. van Kempen (beide panden gesloopt, 1993) 

  Bekijken  

Kern en Plassen

Straatweg 280, Huize Vredestein, vanaf 1930 tehuis voor meisjes, onderdeel van de A.H. Franckeschool (1885, foto: ca. 1934, gesloopt 1950)

  Bekijken  
Strekkade 25 26 Foto 2003 k

Kern en Plassen

Strekkade 25-26 (foto: 2003), gerestaureerd in 1987

  Bekijken  
Erasmussingel 17 19 Foto ca. 2003 k

Kleiwegkwartier

Erasmussingel 17-19. De laatste 'originele' panden ca. 1900 (foto ca. 2000)

  Bekijken  

Kleiwegkwartier

Straatweg 2, Notarishuis (1903, foto: 1920)

  Bekijken  

Kleiwegkwartier

Straatweg 87. "La Perla", gesloopt in 2004 tegelijk met de achterliggende fabriekshal van Engelen & Heere ten behoeve van het "Johan de Wittpark".

  Bekijken  

Kleiwegkwartier

Straatweg 93 (?) (toen: Bergweg), café "Het Zwitsersch Huis" aan de Bergse Achterplas links naast Lommerrijk. N.B.  Aan de horizon is de molendriegang in Schiebroek te zien (op de plaats van de huidige Wilgenlei).

  Bekijken  
Straatweg 101 Zonnerijk k

Kleiwegkwartier

Straatweg 101. Zonnerijk, gebouwd in 1839 door Pieter Romein, gesloopt. O.a. bewoond door Adriana Romein, eigenaresse van de uitspanning Vrouwe Romein.

  Bekijken  

Molenlaankwartier

Burg. De Villeneuvesingel 1, Rusthuis Sint Liduina (foto: 1934)

  Bekijken  

Molenlaankwartier

Grindweg, boerderij Dijkman (voor:  Jans Dijkman)

  Bekijken  

Ommoord

Hoofdweg, Boerderij (1935). Dit gebied behoorde bij de toenmalige gemeente Hillegersberg.

  Bekijken  

Schiebroek

Adrianalaan- Arcadia, later Brandaris, verenigingsgebouw (1933-gesloopt 1988)

  Bekijken  

Schiebroek

G.K. van Hogendorpweg, oliewinlokatie van de NAM met jaknikkers (1983-2013)

  Bekijken  

Schiebroek

Hoge Limiet 15, gebouwd in 1903, met stallen en schuren (afgebroken)

  Bekijken  

Schiebroek

Molenvijver- Molen aan de Ringdijk- (eerste molen van de molendriegang)  (ca. 1900)

  Bekijken  

Schiebroek

Molendriegang van Schiebroekse polder (1773, op de voorgrond de eerste molen aan de Ringdijk-Molenvijver. Gesloopt in 1914  (foto ca. 1900)

  Bekijken  
1975 Opening Nullis Pretii k

Schiebroek

Peppelweg 44, hoek Meidoornsingel. Nullis Pretii, jongerensociëteit, geopend in 1975 (foto: LiS). Is in september 1991 door brand verloren gegaan.

  Bekijken  

Schiebroek/ Kleiwegkwartier

Kleiweg, raadhuis van Schiebroek (1875-1930), met de woning van het hoofd van de lagere school foto ca. 1925

  Bekijken  
1939 1969 Café biljart Vanouds het Huis van Terbregge, Hoofdweg 149

Terbregge/ Ommoord

Hoofdweg 149. Café-biljart Vanouds het Huis van Terbregge (1939-1969).

  Bekijken  
1920 ca. Terbregge Café (Dirk) Biesheuvel. Terbregseweg 258. Foto STAR k

Terbregge

Terbregseweg 258 (hoek Veenweg). Café Plasbos anno 1898. Sinds 1908 Café Billard (Dirk) Biesheuvel, vanaf 1958: Gerard Biesheuvel. Gesloopt in 1977. Foto: STAR, ca. 1920.

  Bekijken  
Bergse Linker Rottekade 230 Politiepost (foto 2003) k

Terbregge

Bergse Linker Rottekade 330. Politiepost met twee cellen, thans woning, met boven de deur een gevelsteen met het wapen van Hillegersberg (foto ca. 2000)

  Bekijken