School

Het mensenleven in Nederland verliep lang stereotiep: de eerste 15 jaren van het leven waren de kinder- en schooljaren, daarna gingen de jongens en meisjes aan het werk. De meisjes veelal in de verzorgende beroepen of als dienstbode, dit ook ter voorbereiding op het huwelijk. Getrouwde vrouwen hadden vooral als taak het opvoeden van kinderen. De mannen werken en zorgen zo voor inkomen voor het gezien. Werken in lange werkdagen, vaak ook zes dagen per week. Zondag was een vrije dag, zij het dat de kerkgang één of tweemaal op die zondag plaatsvond.

Het leven bestond eigenlijk uit 'slechts' vier elementen: school, gezin, werk en kerk. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde veel. De arbeidstijden werden aangepast, de vrije zaterdag kwam. Er kwam meer aandacht voor scholing, ook kinderen uit het middenklasse milieu gingen studeren. Vandaag de dag, met de ontkerkelijking, de emancipatie en de vestiging van mensen met een buitenlandse achtergrond functioneert de maatschappij totaal anders.

In Hillegersberg en Schiebroek was dit allemaal niet anders. Uitgebreide informatie over oude, nieuwe hergebruikte en soms ook verdwenen schoolgebouwen van Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge is te vinden in het boek "Dit is mijn school", een uitgave van VSW (2015). Hierna komen -in aanvulling op dit boek- enkele oude foto's van scholen in ons gebied.

Op afzonderlijke pagina's staan oude foto's straatbeelden en van individuele bouwwerken, enerzijds van bestaande monumenten (rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en monumentwaardige panden) anderzijds van bestaande en niet meer bestaande historische gebouwen. Op andere pagina's staan scans en foto's van historische kaarten, documenten, prenten, gebeurtenissen, verkeer en vervoer, recreatie, werk, kerken, mensen van aanzien en voorwerpen en curiosa

Kern en Plassen

LO (later: ULO) Dorpsschool, (Bergse) Dorpsstraat (architect: H. Wesstra jr,  1885, afgebroken in 1957 na brand)

 Bekijken 
1929 Emmaschool, personeel bij opening, 3e vl mej. Van Kempen k

Kern en Plassen

1929 PC Emmaschool, personeelsfoto bij de opening met als derde van links mej. Van Kempen, de dochter van de burgemeester, leerkracht tot 1934.  

 Bekijken 

Kern en Plassen

Emmschool (onderwijzend personeel 1951/1952, vlnr: hr. Nieuwdorp, hr. Prins, mej. Van Houten, mej. Franker, hr. Zoutewelle, hr. Zaanen)

 Bekijken 

Kern en Plassen

OLS Berglustschool, Adriaen van der Doeslaan 29 (1938)

 Bekijken 

Kern en Plassen

OLS Berglustschool, Adriaen van der Doeslaan 29 (Sticker, ca. 1955)

 Bekijken 

Kleiwegkwartier

PC Wilhelminaschool (nu dependance van de Tarciciusschool), Margrietstraat 15 (architect: L.N. Krijgsman jr, 1924)

 Bekijken 

Kleiwegkwartier

OLS en ULO Julianaschool (nu Daltonschool De Bergse Zonnebloem), Julianastraat (thans: Prinses Margrietlaan) 4-8 (architect: L.N. Krijgsman jr, 1921-1927)

 Bekijken 

Kleiwegkwartier

OLS (thans: Openbare Dalton School) De Bergse Zonneboem, Electroweg 18-20 (1928)

 Bekijken 

Kleiwegkwartier

RK Tarciciusschool, Johan de Wittlaan 5-9 (architect: H.P.J. de Vries, 1930)

 Bekijken 

Molenlaankwartier

RK Sint Liduinaschool voor jongens, Burg. Le Fèvre de Montignylaan 13 (architect: J. van Teefelen, 1926)

 Bekijken 

Molenlaankwartier

OLS Jacob Maris (thans: Openbare Montessorischool), Jacob Marisplein 9 (Van Goor 1931)

 Bekijken 
1963 Chr. Lyceum Melanchthon Schiebroek Van Bijnkershoekweg 95 Foto STAR

Schiebroek

Christelijk Lyceum Melanchthon, Van Bijnkershoekweg 95 (1963). N>B>: Bij de inging is eer reliëf van Henk de Vos. Arch.: Lockhorst Koldewijn Van Eijk. Foto: STAR

 Bekijken 

Schiebroek

PC Groen van Prinsterer, Molenvijver (1923)

 Bekijken 

Schiebroek

OLS, Schoolstraat 18 (architecten: De Groot en Russcher, 1927)

 Bekijken 

Schiebroek

OLS Koraalstraat 17-19 (toen: Bilderdijkstraat) (architect: Russcher, 1930)

 Bekijken 

Schiebroek

RK Gerardus Majellaschool, Larikslaan 190 (architect: J. van Teeffelen, 1932)

 Bekijken 
1962 Noodlokalen Christelijke H.B.S. Rotterdam Noord naast de Goede Herderkerk k

Schiebroek

1962 Noodlokalen naast de Goede Herderkerk van de Christelijke H.B.S. Rotterdam-Noord

 Bekijken 
1972 1983 Noodlokaal 'Het Klooster' achter CSG Melanchthon Van Bynkershoekweg k

Schiebroek

1972-1983 Noodgebouw 'Het Klooster' achter de CSG Melanchthon aan de Van  Bynkershoekweg

 Bekijken 

Terbregge

PC Dorpsschool met onderwijzerswoning, Terbregse Rechter Rottekade 125 (1898), was daarna dumphandel Bossche met showroom en sinds 1977, na afbraak achterste lokalen, woonhuis

 Bekijken 

Terbregge

Bewaarschool met onderwijzerswoning, Terbregse Rechter Rottekade 122-130 (1929)

 Bekijken 

Terbregge

OLS Dorpsschool met onderwijzerswoning, Ommoordseweg 1-3/ Terbregseweg 59 (1883, foto voor 1927)

 Bekijken 

110-Morgen

Argonautenweg 55
Caland-Lyceum, Paviljoenbouw 1957-1962 (F.J. Gouwetor m.m.v. P. Mulder)

  Bekijken  

110-Morgen

Argonautenweg 55
Caland-Lyceum, ingebruikname 1962

  Bekijken  

110-Morgen

Argonautenweg 55
Sloop Wolfert Dalton
15 october 2020

  Bekijken  

110-Morgen

Argonautenweg 55
Sloop Wolfert Dalton
15 oktober 2020

  Bekijken  

110-Morgen

Argonautenweg 55
Sloop Wolfert Dalton
15 oktober 2020

  Bekijken