Bibliotheek: Boeken & Publicaties

Voor bij SHHS te koop zijnde boeken, ga naar: Boeken te koop.

Onderstaand is een gedicht en een aantal boeken en publicaties aangegeven waarin het gebied van, dan wel een persoon uit, Hillegersberg en / of Schiebroek centraal staat. De Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek houdt zich zeer aanbevolen titels van publicaties over Hillegersberg en Schiebroek te vernemen die niet in onderstaande lijst zijn opgenomen.

GEDICHT
Menno Smit: Gedichten over Hillegersberg en Schiebroek bij Poezie Lagogo, augustus 2021.

BOEKEN EN PUBLICATIES
De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW) heeft in haar halfjaarlijkse blad "Tussen Wilgenplas en Rotte" veel artikelen over de geschiedenis van Hillegersberg en Schiebroek. Sinds kort zijn álle TW&R’s digitaal beschikbaar op de VSW-website.

Met * zijn de boeken en publicaties aangegeven die via de Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek kunnen worden geraadpleegd. Met - zijn werken aangegeven die niet beschikbaar zijn.

A
*  Actief in de wijk, gebiedsgids voor 65+ 2018-2019 Hillegersberg-Schiebroek 
*  Actief in de wijk, gebiedsgids voor 65+ 2019-2020 Hillegersberg-Schiebroek
* Active real estate. Le Passage, woon- en winkelgebied in Hillegersbeerg 
* Akker, drs. Hans van den. Industria 1920-1995, geschiedenis van een verlichtingsfabrikant. Industria (Rotterdam, 1996)
* Allard, Liesbeth. Graalspel Sint Lydwina 23 & 30 april 1933 Stadion Schiebroek
* Assink, A.P.O. (Bob). Hillegersberg in de Tweede Wereldoorlog. Eigen uitgave (Rotterdam, 2015)

B
* Baghuis, Wil e.a. Dit is mijn school, Oude nieuwe, hergebruikte en soms zelfs wel verdwenen schoolgebouwen van Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge. VSW (Rotterdam, 2015)
* Bakker, J.M. de. De droogmaking van de polders Hillegersberg, Bleiswijk en Bergschenhoek. Historische Vereniging "den Berchsen hoeck". (Bergschenhoek, 1993)
* Bakker, J.M. de. Over tegenslag en vooruitgang, de geschiedenis van de eerste 'Staats'-droogmaking van de polders Bleiswijk, Bergschenhoek en Hillegersberg aan het eind van de 18e eeuw. Hist. Vereniging den Bergschen Hoek (Bergschenhoek, 2000)
* Bergkapelgemeente. Jaarfolder 2015-2016
* Bergkapelgemeente. Afscheid van de Bergkapel (Rotterdam, 2017)
* Blaauwhof, N.P.J.  e.a. Oerkracht, de ramen van Schiebroek, gebrandschilderde ramen ontworpen door P. Wiegersma in de Pauluskerk (1997)
* Bloois, K. de. Veertig jaar "Zoekt het verlorene", een onderzoek naar het maatschappelijk geslaagd zijn van oud-verpleegden [betr.: de H.A. Franckeschool] (Rotterdam, 1951)
* Boot, Yvonne. Plaswijckpark 1923-1998, geschiedenis van een Rotterdams recreatiepark. Stichting Plaswijckpark (Rotterdam, 1999)
* Boot, Yvonne. Eilanden in Rotterdam, een tijdreis over de Bergse Plassen en de eilanden. Watersportvereniging Ons Buiten (Hillegersberg, 2001)
- Bos, Marleen. Portretten en verhalen uit de wijk 110-Morgen. Bouwvereniging Onze Woning. (Rotterdam, 2019)
- Bouwvereniging Onze Woning. Portretten en verhalen uit de wijk 110-Morgen (Rotterdam, 2019)
* Braakman, Marina e.a. Jan van Ghestel (Rotterdam, 2014)
* Breitnerboek-team. Een eeuw Breitnersingel, Honderd jaar samen in een stadse oase. (Rotterdam, 2023)

C
* Carlier, Dick e.a. Kijk op de wijk, Hillegersberg, Schiebroek Terbregge. VSW (Rotterdam, 2003)
* Carlier, Dick. Dick Carlier, en plein air aquarellist. In eigen beheer. (Rotterdam, 2021)
* Carlier, Familie. Expositie 2011 Galerie R. In eigen beheer. (Rotterdam, 2011)
- 1958 Chr. H.B.S. Rotterdam-Noord ... Melanchthon-Schiebroek 2008, 50 jaar schoolleven in beeld
* Cossee, A.W. Gids voor Hillegersberg 1932 (Hillegersberg, 1925) [alsmede van latere jaren]
* Cossee, A.W. Welkom in Schiebroek 1934 (Hillegersberg, 1934) [alsmede van latere jaren]
* Couvée, Ds. D.J. De klop op de deur, radio-toespraak (Rotterdam, 1931)

D
* Does, Tinus en Bep de. Rotterdam Hillegersberg in de 20ste eeuw. De Boektant (Rotterdam, 2011)
* Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. Nieuwsbrief 2010 Nummer 1
* Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. HIS-magazine (kwartaalblad, aanwezig: van voorjaar 2011 tot en met voorjaar 2014, met uitzondering van zomer 2013)
* Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek, Gebiedsvisie 2011-2014
* Deelgemeentegids voor Hillegersberg-Schiebroek 86/87
* Deelgemeentegids voor Hillegersberg-Schiebroek 87/88
* Deelgemeentegids voor Hillegersberg-Schiebroek 89/90
* Deelgemeentegids voor Hillegersberg-Schiebroek 90/91
* Deelgemeentegids voor Hillegersberg-Schiebroek 91/92
* Deelgemeentegids voor Hillegersberg-Schiebroek 1993 [en verder jaarlijks t/m 2002]
* Deelgemeentegids Wonen en werken in Hillegersberg-Schiebroek 2003-2004
* Deelgemeentegids  2004-2005 Hillegersberg-Schiebroek [en verder jaarlijks t/m 2013-2014]
* Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. Culturele kaart (Rotterdam, 2006)
* Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. Genieten van een groen Hillegersberg-Schiebroek (Rotterdam, 2008)
* Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. Trouwen in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek (Rotterdam, 2012)
* Duijn, Frans van. Siem van den Hoonaard, Pionier in de metaalplastiek. Elikser (2020)
* Duin, Jan Cees van. Bouwers & Botterlaars, Geschiedenis van de ondernemersfamilie Hendriks in het Hillegersberg en Schiebroek van de 20ste eeuw. Hendriks Agency (Rotterdam, 2016)
* Duin, Jan Cees van. Herman Bieling. Hendriks Agency  (Rotterdam, 2017)

E
* Eeden, Dipl. Ing. Hans van. Zestig jaar Electrostroom, 1892-1952 (Wageningen, 1952)
* Eggens, Nina en Bregit Jansen. Honderd en Tien Morgen, Cultuurhistorische analyse en beschrijving (1955-1962). Bureau ArEA; Rotterdam, dS+V, Bureau Monumenten (Rotterdam 2003)
- Emmaschool 1911-1986 (Rotterdam, 1986)
* Esch, Corine van. Oase in de stad, 25 jaar Stichting Fonds C. de Boer Kinderboerderij De Wilgenhof (Rotterdam 2014)

F
- Felius, Gerard. Een mooie jeugd in Hillegersberg (2017)
* Fens, Jack. Wandelen door Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge. VSW (Rotterdam, 1980)
* Fens, Jack. Gebouwd in de wijk: monumenten en andere historische gebouwen in Hillegersberg, Schiebroek, Terbregge: een inventarisatie van beschermde monumenten, beeldbepalende- en monumentwaardige gebouwen. VSW (Rotterdam, 1983)
* Freund, Margreet. RET op de Kleiweg, toen, nu en later. RET (Rotterdam, 2019)
* Fondse-Fischer, Mirjam e.a. Scouting Hillegersberg 1930-2005. Stichting Clubhuis Scouting Hillegersberg (Rotterdam, 2005)

G
- Gereformeerde kerk van Rotterdam-Hillegersberg, In en om de Nassaukerk 1927-1967 (Rotterdam, 1967) [kopie]
* Gebied Hillegersberg-Schiebroek. Gebiedsgids 2017-1018. Gebied Hillegersberg-Schiebroek (rotterdam, 2017)
* Giersbergen, Wilma van. Vijf kunstenaars in Hillegersberg. Stadsarchief Rotterdam (Rotterdam, 2017)
* Groeneweg, Ronald. Een gewoon huis waar toevallig veel kinderen wonen, kinderhuis Moria Hillegersberg 1928-1997 (Rotterdam, 1997)

H
* Heetman, Iet e.a. Tempelen en begraven, Godshuizen en kerkhoven in Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge. VSW (Rotterdam, 2005)
* Heijde, drs. Pieter van der en ir. Joris Quaedflieg. Integrale gebiedsvisie Kleiwegkwartier 2040. Bureau Stedelijke Planning (Gouda, 2011)
* Heijenk Marius en Theo Zijlstra. Van Hildegaersberch gheboren, kanttekeningen van een columnist uit de Middeleeuwen. VSW (Rotterdam, 2007)
* Hegener, Michiel. Onkruid bestaat niet. Praesidio (Rotterdam, 2020)
* Hendriks, Marcel. En voor mij een fles Sunrise. Hendriks Agency (Rotterdam, 2018)
* Hildegaersberch, Willem van. Gedichten. Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden ('s-Gravenhage 1870) (ongewijzigde herdruk, HES Publishers (Utrecht, 1981)
* Hillegersbergse Passage BV. Le Passage, woon- en winkelgebied in Hillegersberg (Vlaardingen, 2009)
* Hoebeke, Lida. Lijn 4, over een kleurrijke stad in beweging.Rijken & Jaarsma (Capelle an den IJssel, 2014)
* Hooff, Joost van den e.a. Politie Kunst (Rotterdam, 1994)
* Hoonaard, Willem van den. Geschiedkundige en Topographische beschrijving van de dorpen Hillegersberg en Bergschenhoek (Hillegersberg, 1827, nadruk van 1972)
* Hordijk, Jan (red.). Rotterdams hart in 50 uur belicht, Fotoclub Schiebroek 50 jaar (Rotterdam, 2007)
* Huurman, P. Het polderhuis 1906-1997. Historische Vereniging 'den Berchsen hoeck'. (Bergschenhoek, 1997)
* Huurman, Pleun. Twee eeuwen in de drooggemaakte polders Bleiswijk en Bergschenhoek. (1972)

J
* Jong, Siep de en Tineke van Oosten. Peilverlagingen Polder Berg en Broek. (Rotterdam, 2017) Digitaal

K
* Kannegieter, Adriaan. Adriaan Kannegieter, een Hillegersbergse jongen ging naar de marine en was Japans krijgsgevangene. B.V. Bonneville (Bussum, 1996)
* Kerkenraad der Ned. herv. gemeente te Hillegersberg. Gids voor de Nederduitsche hervormde gemeente te Hillegersberg 1940
- Kerkenraad der Ned. herv. gemeente te Hillegersberg. Gids voor de Nederduitsche hervormde gemeente te Hillegersberg 1941
* Koetsveld, Henk. Een eeuw Kleiwegkwartier. BOK (Rotterdam, 2019) [digitale versie]
* Koetsveld, Henk. Wonen tussen groen en water, tussen natuur en cultuur. VSW (Rotterdam, 2022)
* Koetsveld, Henk. De vier pleintjes 100 jaar. VvE Complex Pleinen (Rotterdam, 2023)
* Koetsveld, Henk. Pompen of verzakken, vijf jaar actief grondwaterpeilbeheer in het Kleiwegkwartier. GOP (Rotterdam, 2023)
* Köhler, Lily. De Stoel, een Hillegersbergse familie in oorlogstijd. Aleman Reclame (Rotterdam, 2010)
* Kolpa, Woninggids voor Rotterdam en omstreken (Rotterdam, 1954)
* Kok Auke en Dido Michielsen. De redding van de familie Van Cleeff, de oorlog en het leven daarna. De bezige bij (Amsterdam, 2015)
* Kok, Leen. De ambachtsman vertelt... Twaalf ambachten, dertien vertellingen of wel mijmeringen met "ouwe Bergenaren". VSW (Rotterdam, 1985)
* Koster, Aad e.a. Sint Franciscus Gasthuis 1892-2012. Voet (Rotterdam, 2012)

L
* Leeninga, Margot. Schiebroek doet mee! Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. (Rotterdam, 2009)
* Lieburg, M.J. van. Adriaan Stichting 1912/1977 (Rotterdam, 1978)
* Ligthelm, Robert J. Buitenplaatsen bij de Rotte, een verloren Arcadië. Pictures Publishers (Woudrichem, 2023)
* Lindt, Martin van de. 100 jaar jong èn springlevend, R.V.V. Schiebroek '94, jubileumboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan (Rotterdam, 1994)

M
* Melanchthon, Christelijke Scholengemeenschap, Over water, klinkers en rails, Hillegersbergse vervoersproblemen 1709-1941 (Rotterdam, 1974)
* Marinus, H.J.J. De Reproductie Compagnie n.v.
* Mast, Chris. 't Zwarte Plasje een eeuw de oase van Hillegersberg (Rotterdam, 2014)
* Mast, Chris. Terbregge - Parel aan de Rotte, impressies van 100 jaar Terbregge's Belang (Rotterdam, 2018)
* Melanchthon. 1958 Chr. H.B.S. Rotterdam-Noord... Melanchthon Schiebroek 2008, 50 jaar schoolleven in beeld
* Melanchton, Chr. Scholengemeenschap. Molens maalden in Hillegersberg en Schiebroek, 1975
- Melanchthon, Chr. Scholengemeenschap. Een ezel naast het doopvont, een overzicht van 36 jaar Melanchthon-historie (Rotterdam, 1994)
* Meder, T. Sprookspreker in Holland, Leven en werk van Willem van Hildegaersberch. Prometheus (Amsterdam, 1991)
* Motké, Sonny. Slappe was aan de Bergse Plas. In: Quote 345, september 2013
* Museum Noordwijk, Siem van den Hoonaard eigenzinnige kunstedelsmid eindelijk in beeld, tentoonstellingsgids. (Noordwijk, 2022)

N
* Nautilus, 100 jaar onuitroeibaar 1886-1986 (Rotterdam, 1987)
* Roeivereniging Nautilus 125 jaar 1886-2011 (Rotterdam, 2011)
- Nederlanse Vereniging voor Luchtbescherming, afdeling Schiebroek. Wenken voor luchtbescherming (Schiebroek, 1940)
* Nieuwenhuis, Jan. Van poort tot poort. Nijgh & Van Ditmar (Rotterdam,1961)
* Nieuwenhuis, J.G.B. Inventaris van de archieven van de voormalige gemeenten Overschie en Schiebroek. Gemeente Rotterdam (Rotterdam, 1962)

O
- Ott, Leo. Hendrik Chabot, leven en werk. Ad. Donker (Rotterdam, 1981)

P
* Parochie gids van St. Liduina (Rotterdam, 1949)
* Parochie gids van St. Liduina (Rotterdam, 1957)
* Plas, Dick van der. Adrianus van der Plas ... een kunstenaarsleven (1899-1974). Grafimarkt (Groningen, 1992)
* Plaswijck-Park Hillegersberg 1923-1933 (Hillegersberg, 1933)
* Polder 'Prins Alexander'. Bestek [...] onderhoud van de kunstwerken in den polder. (Rotterdam, 1917)
* Prins, Carola en Maarten Drulman. Marius de Jongere, een Rotterdamse kunstenaar. Scriptum Art Books (Schiedam, 2020)
* Prins, Edwin. Buurten in Rotterdam (o.a. Berglustlaan). NAI Uitgevers (Rotterdam, 1998)
* Put, Paul van der. Het geluk van de Rotte. VSW (Rotterdam, 2001)

R
- Raaf, Ben de. Vrouw zoek in Schiebroek. Uitgeverij Mes
* Reekum, Aad van e.a. Lustrumboek LTC Plaswijck '62 50 Love. Domstad (Rotterdam, 2012)
* Renselaar, Irene van. Panorama Hillegersberg, een beeld van het leven in Hillegersberg gedurende de afgelopen jaren. Historisch Museum Rotterdam (Rotterdam, 2009)
* RET e.a. OV-bewaarboekje voor Schiebroek (Rotterdam, 1992)
* Rogier, J.A.A. Hillegersberg voor de reformatie. Overdruk uit: Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel 40
* Rossen- Iburg, J.C. van. Op de Ringdijk in oorlogstijd, herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. FortMedia
* Rossen- Iburg, J.C. van. Ringdijk in war time, memories of WWII. FortMedia
* Rotterdam, Algemene begraafplaats Schiebroek (Rotterdam, 2024)
* Rotterdam, dS+V, Bureau Monumenten, Lesbrief over Hillegersberg: Het bruine goud en een zandberg (Rotterdam, 2003)
* Rotterdam, dS+V. Bestemmingsplan Kern en Plassen (Rotterdam, 2009)
* De Ruyter & Van der Graaf, bouw- en waterbouwkundig bureau. Bestek [...] van een ijzeren ophaalbrug aan de Strekkade te Hillegersberg (Rotterdam, 1923)

S
- Scholten Sjaan en Ria, Jubileumboek Hildegardiskerk 1892-2022 (Rotterdam, 2022) [kopie (deels) beschikbaar]
* Schoor, Arie van der. De dorpen van Rotterdam, van ontstaan tot annexatie. Ad. Donker (Rotterdam, 2013)
* Schreuder & Co. b.v., P. Altijd de blik vooruit, 100 jaar Schreuder 1915-2015. (Rotterdam, 2015) [assurantiekantoor aan de Schiebroeksesingel 40 van 1936-1954]
* Sint Paulus Schiebroek 25 jaar (rotterdam, 1958)
* Slob, G. e.a. De Straatweg, een bijzonder gebied in Hillegersberg, een inventarisatie van de historische, architectonische en stedebouwkundige kwaliteiten. VSW (Rotterdam, 1996)
* Smit, J.F. Rotterdam Hofplein - Den Haag - Scheveningen Kurhaus, hoe het spoor elektisch werd. Phoenix & Den Oudstenbv (Rotterdam, 1989)
* Spaan, Gerard van. Beschrijvinge der stad Rotterdam en eenige omliggende dorpen (bwerkt door H.C. Hazewinkel (Antwerpen, 1943)
* St. Liduina, Parochiegids, Hoofdcomité voor Katholieke actie (Rotterdam, 1949)
* St. Liduina, Parochie gids (Rotterdam, 1957)
* Stadsgids Rotterdam '82 '83, editie Hillegersberg-Schiebroek
* Stadsgids Rotterdam '83 '84, editie Hillegersberg-Schiebroek
* Stadsgids Rotterdam '84 '85, editie Hillegersberg-Schiebroek
* Stapelkamp, Anton. Hillegersberg Schiebroek van boven bekeken 1923-2003. V+W Collective (Hoogeveen, 2006)
* Stapelkamp, Anton. Opeens vielen we onder de Coolsingel. VSW (Rotterdam, 2009)
* Stapelkamp, Anton. Een gedenkteken en een naam, herinneringen aan Joods Hillegersberg en Schiebroek. Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek (Rotterdam, 2009)
* Stichting Kampwerk Terbregge. Kalender Oud-Terbregge 2020
* Stichting Kunstfestival Schiebroek-Hillegersberg. Atelierroute Schiebroek-Hillegersberg (2009, 2013, 2017, 2019)
* Stichting Plaswijckpark. 95 jaar Plaswijck, Ravotten op z'n Rotterdams (Rotterdam, 2018)
* Stichting Plaswijckpark. Rode wangen, Strategisch meerjarenplan 2016-2020 (Rotterdam, maart 2016)
* Stichting Plaswijckpark. Rode wangen, Strategisch meerjarenplan 2021-2025 (Rotterdam, april 2021)
* Stichting Schiebroekse Gemeenschap, Kaart van Schiebroek 1:5.000 (dec. 1972)

T
* Temorshuizen, Koos. De Rotte, van wilde veenen tot wereldhaven. Waanders (Zwolle, 2013)
* Timmer, Han. De Roos & Overeijnder (1895-1942), Een Rotterdams architectenbureau: bouwen voor havenbaronnen en arbeiders. Uitgeverij Verloren (Hilversum, 2022)
* Troost, Hans. Wandelen en fietsen door Hillegersberg,Schiebroek en Terbregge. VSW (Rotterdam, 2004)
* Tuijnenburg Muijs, G. Schiebroek, historie en topografie, het ontstaan en de ontwikkeling van een tuinstad. VSW (Rotterdam, 2003)

V
* Velde, Mario P. van de. Rotterdam-Schiebroek in vroeger tijden. Deboektant (2000)
* Vennik, Roelof. De geschiedenis van Hillegersberg. St. Streekarchief Eiland IJsselmonde
* Vereenigde polders Schiebroek, Berg en Broek en de 110 Morgen. Bestek en voorwaarden waarop het Bestuur van de Vereenigde polders Schiebroek, Berg en Broek en de 110 Morgen voornemens zijn aan te besteden: Het bouwen van een pompstation voor electrische bemaling, en het graven van een nieuw toevoerkanaal ten behoeve van de polder Schiebroek. (Hillegersberg, 1913)
* Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud, Open monumentendag 1987 Hillegersberg, het dorp op de donk (Rotterdam, 1987)
* Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud, Open monumentendag 1987 Hillegersberg, het Boterdorpse Verlaat tussen Strekvaart en Rotte (Rotterdam, 1987)
* Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud, De Straatweg te Hillegersberg (Rotterdam, 1988)
* Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud, De Grindweg te Hillegersberg, een historische terugblik naar 1832 (Rotterdam, 1989)
* Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud, Oude kaarten van Hillegersberg (Rotterdam, 1990)
* Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud, Terbregge (Rotterdam, 1991)
* Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud, Studie- en inventarisatiecommissie, deel 1 Kerkstraat en omgeving: een bijzonder gebied in Hillegersberg (Rotterdam, 1993)
* Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud, Studie- en inventarisatiecommissie, deel 2 De Grindweg: een bijzonder gebied in Hillegersberg (Rotterdam, 1994)
* Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud, Studie- en inventarisatiecommissie, deel 3 De Straatweg: een bijzonder gebied in Hillegersberg (Rotterdam, 1996)
* Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud, Studie- en inventarisatiecommissie, deel 4: De Rotte-oevers: een bijzonder gebied in Hillegersberg en Terbregge (Rotterdam, 1998)
* Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud, Studie- en inventarisatiecommissie, Bijzondere gebiedenin Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge  (Rotterdam, 1995)
* Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud, Molenlaankwartier (Rotterdam, 1999)
* Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud, Hoge Limiet (Rotterdam, 1999)
* Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud. Het ontstaan & de ontwikkeling van een tuinstad, Schiebroek historie & topografie (Rotterdam, 2003)
* Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud, Landschap in baksteen, de landschappelijke oorsprong van de singels en plassen in Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge (Rotterdam, 2004)
* Verheul, J. De Rotte met de Bleiswijksche meren en de omliggende gemeenten Hillegersberg, Bergschenhoek, Bleiswijk, Moercapelle en Zevenhuizen (Rotterdam, 1936)
* Verschuure, ir. G.A. Landschap in baksteen, de landschappelijke oorsprong van de singels en plassen in Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge. VSW (Rotterdam, 2004)
* Vos, Leonard de (red.). RKSV Leonidas 1909-2009 (Rotterdam, 2009)

W
* Wijkraad Hillegersberg. De wijk in! Wijkvisie Hillegersberg 2023-2026 (Rotterdam, 2023)
* Wit, Onno de e.a. (red.). De Prins Alexanderpolder en Rotterdam, van veenplas tot poderstad. Wbooks (Rotterdam, 2013)

IJ/Y
* Ijsclub "Terbregge". Reglement. Druk van J.J. Geroenewegen (Hillegersberg, 1914)
* Yperen, Ineke van. Gerrit Willem van Yperen (1882-1955), portret van een Hillegersberse schilder
* IJsselhof vastgoed b.v. Uitbreiding winkelgebied Schiebroek-Hillegersberg Peppelweg (Den Haag, 2008)

Z
* Zandstra, J.J. De oude wijk bijeengebracht. VSW (Rotterdam, 1987)
* Zeeuw, Liesbeth van der. Marius Richters, schilder en glazenier 1878-1955 (Bussum, 2005)
* Zijlstra, Theo en Wil Baghuis. Gebouwen van gezag, wie heeft er geen voetstappen liggen in de raadhuizen van Hillegersberg en Schiebroek VSW (Rotterdam, 2014)
* Zwagers, F.W. en A.E.A. Dulfer. Zwagers' Stratenlijst der gemeente Rotterdam benevens Hillegersberg 1929 (Rotterdam, 1929)