Contactadressen

Heeft u een vragen of opmerkingen? Schroom niet ons te benaderen.

Algemeen:
      Jan Cees van Duin
      Berglustlaan 84
      3054 BK Rotterdam
      T: 06- 40 41 51 08
      E: jc.vduin@gmail.com

Financieel:
      Jan Sytze Bezemer
      T: 06- 26 09 84 64
      E: j.bezemer5@outlook.com

Deel kennis en materiaal

Deel verhalen, feiten en informatie over Hillegersberg en Schiebroek of mensen uit ons gebied met de stichting, zodat we met elkaar de geschiedenis kunnen vastleggen en bewaren.

Stel materiaal ter beschikking met betrekking tot Hillegersberg en Schiebroek  of van mensen die daar hebben gewoond of gewerkt, in (bruik)leen of als gift.

Zo kunnen we onze publicaties illustreren, tentoonstellingen organiseren en een bibliotheek en oudheidskamer inrichten.

Word donateur !

Maak een materiële bijdrage over ter ondersteuning van al onze historische activiteiten. SHHS heeft geen ANBI-status.

Word donateur voor bijvoorbeeld € 20 of € 50 per jaar.

Dit graag op rekening: NL68 RABO 0171 9047 53 ten name van Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek te Rotterdam.