Links: het belang van samenwerking

Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek werkt nauw samen met andere geschiedkundig georiënteerde verenigingen, organisaties en instanties met als doel het uitwisselen van gegevens en materiaal.

Bergschenhoek

De Historische Vereniging "den Berchsen hoeck" wekt belangstelling voor de verbreiding van kennis en de beoefening van de geschiedenis van het dorp Bergschenhoek.

  Bekijken  

Hillegersberg (Kleiwegkwartier)

De bewonersorganisatie Kleiwegkwartier (BOK) zet zich in voor een prettige leefomgeving in het Kleiwegkwartier en behartigt de bewonersbelangen.

  Bekijken  

Hillegersberg (Molenlaankwartier en het "Oude Dorp")

De bewonersorganisatie IN Hillegersberg behartigt gemeenschappelijke belangen van bewoners en komt op voor de leefbaarheid in het Molenlaankwartier en het 'oude dorp'.

  Bekijken  

Hillegersberg, Schiebroek, Terbregge

De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW) stelt zich ten doel om historisch, architectonisch, stedenbouwkundig en landschappelijk waardevolle elementen in het gebied Hillegersberg-Schiebroek en Terbregge en zo mogelijk te herstellen.

  Bekijken  

Ommoord

De Historische Commissie “De Ommoordse Polder” van de Bewonersvereniging "Heide-Bes" onderzoekt de geschiedenis van het gebied waar vanaf 1965 de wijk Ommoord is gebouwd. In de 90 jaar daarvoor liep hier de Ommoordseweg.

  Bekijken  

Overschie

De stichting Museum Oud-Overschie beschikt over een grote verzameling van foto’s, documenten en voorwerpen over de geschiedenis van Overschie. Het museum is open iedere zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur alsmede op afspraak.

  Bekijken  

Prins Alexanderpolder

De Historische Vereniging Prins Alexander (HVPA) onderzocht de geschiedenis en het erfgoed van de Prins Alexanderpolder.

De vereniging is in 2023 opgeheven.

  Bekijken  

Rotterdam (DIG IT UP)

DIG IT UP diept onbekend beeld- en geluidsmateriaal op en ontsluit het als uniek erfgoed van Rotterdam. Door exposities, documentaires, publicaties, talkshows en online-platforms toont DIG IT UP een nieuwe stadsgeschiedenis. DIG IT UP zoekt ook uniek materiaal bij de mensen thuis (’crowdsourcing').

  Bekijken  

Rotterdam (gemeente: STAR)

Het Stadsarchief Rotterdam is het openbare geheugen van Rotterdam en enkele omliggende gemeenten. De collectie omvat honderdduizenden prenten, foto's, films, kaarten, geluidsopnames en meer dan 20 kilometer papieren archiefstukken. Steeds meer informatie wordt alleen in digitale vorm bewaard.

  Bekijken  

Rotterdam (Roterodamum)

Het Historisch Genootschap Roterodamum heeft tot doel de belangstelling voor de geschiedenis van Rotterdam en omgeving te bevorderen.

  Bekijken  

Rotterdam (SRivD)

De Stichting Rotterdam is vele Dorpen (SRivD) is een samenwerkingsverband tussen verenigingen, stichtingen, oudheidkamers en individuen die zich in allerlei delen van de stad Rotterdam bezig houden met het bewaken en beschrijven van al het moois dat in de loop der eeuwen is gebouwd en gebeurd.

  Bekijken  

Schiebroek

De bewonersorganisatie "Leven in Schiebroek" is een koepelorganisatie van bewonersorganisaties die zich bezighouden met (aspecten van) de  leefomgeving  in Tuinstad Schiebroek.

  Bekijken  

Schiebroek-Hillegersberg (Kunstfestival)

De Stichting Kunstfestival Schiebroek-Hillegersberg organiseert eenmaal per twee jaar een Atelierroute. Deze wordt afgewisseld met een Huiskamerroute waarin toneel, cabaret, zang en dans centraal staan.

  Bekijken  

Terbregge

De Historische Commissie van de Bewonersorganisatie Vereniging Terbregge's Belang.stelt zich ten doel alle wetenswaardigheden van het voormalige buurtschap Terbregge te verzamelen en te bewaren.

  Bekijken  

Zuid-Holland

Erfgoedhuis Zuid-Holland  ondersteunt, verbindt en inspireert erfgoedbetrokkenen bij het in stand houden en ontsluiten van cultureel erfgoed in Zuid-Holland.

  Bekijken