Historische documenten

van Hillegersberg en Schiebroek

Hillegersberg

1028- Kerk: Bron Charterboek 3 februari 1028

  Bekijken  

Hillegersberg

1269- Akte van toezegging van Graaf Floris V op  2 november 1269

  Bekijken  

Hillegersberg

1269- Tekst oorkonde van erfelijke rechten van Hillegersberg door Graaf Floris V (1e gedeelte)

  Bekijken  

Hillegersberg

1269- Tekst oorkonde van erfelijke rechten van Hillegersberg door Graaf Floris V (2e gedeelte)

  Bekijken  

Hillegersberg

1575- Hildegardis Castellum- Batavia van Hadrianus Junius

  Bekijken  

Hillegersberg

18e eeuw- oorkonde "Vraagt naar geen staat"

  Bekijken  

Hillegersberg

1816- Gemeentewapen, dit wapendiploma is op 20 februari verleend door de Hoge Raad van Adel

  Bekijken  

Hillegersberg

1874- N.J.Hollander, historischen en Allegorischen optocht gehouden te Hillegersberg op woensdag 20 mei 1874. Gehouden ter gelegenheid van het zilveren koningsfeest van onze gee╠łerbiedigde koning Willem III. Ontworpen door J.A. Arnold 

  Bekijken  

Hillegersberg

1928- Uitnodiging Rotterban
"als je voor een dubbeltje"

  Bekijken  

Hillegersberg

1934 Oproep aan verlofgangers zich te melden (voorzijde)

  Bekijken  

Hillegersberg

1934 Oproep aan verlofgangers zich te melden (adreszijde/achterzijde)

  Bekijken  

Hillegersberg

1941- Ontwerp herinneringsbank aan de verdwenen zelfstandigheid van Hillegersberg door Edema van der Tuuk

  Bekijken  

Hillegersberg

1941- Schenking Heilige Geest kist Burgemeester Van Kempen op 28 mei 

  Bekijken