Historische documenten

van Hillegersberg en Schiebroek

Hillegersberg

1028- Kerk: Bron Charterboek 3 februari 1028

  Bekijken  

Hillegersberg

1269- Akte van toezegging van Graaf Floris V op  2 november 1269

  Bekijken  

Hillegersberg

1269- Tekst oorkonde van erfelijke rechten van Hillegersberg door Graaf Floris V (1e gedeelte)

  Bekijken  

Hillegersberg

1269- Tekst oorkonde van erfelijke rechten van Hillegersberg door Graaf Floris V (2e gedeelte)

  Bekijken  

Hillegersberg

1575- Hildegardis Castellum- Batavia van Hadrianus Junius

  Bekijken  

Hillegersberg

18e eeuw- oorkonde "Vraagt naar geen staat"

  Bekijken  

Hillegersberg

1874- N.J.Hollander, historischen en Allegorischen optocht gehouden te Hillegersberg op woensdag 20 mei 1874. Gehouden ter gelegenheid van het zilveren koningsfeest van onze geëerbiedigde koning Willem III. Ontworpen door J.A. Arnold 

  Bekijken  

Hillegersberg

1928- Uitnodiging Rotterban
"als je voor een dubbeltje"

  Bekijken  

Hillegersberg

1941- Ontwerp herinneringsbank aan de verdwenen zelfstandigheid van Hillegersberg door Edema van der Tuuk

  Bekijken  

Hillegersberg

1941- Schenking Heilige Geest kist Burgemeester Van Kempen op 28 mei 

  Bekijken