SHHS: jaaroverzichten en voorgeschiedenis

SHHS: wortels in 1931, opgericht in 2012

2023 Jaaroverzicht

Er zijn in 2023 vier lezingen gehouden: 'Burgemeesters van Hillegersberg en Schiebroek' (februari), '100 jaar Plaswijckpark' (april), 'Schiebroek na de annexatie' (september) en “Nooit gebouwd Hillegersberg (oktober). In november was er de boekpresentatie van Robert Ligthelm over 'Buitenplaatsen aan de Rotte'. Ook zijn onder verantwoordelijkheid van SHHS weer 24 met historische artikelen geschreven in het tijdschrift 'Tussen Wilgenplas en Rotte'. In Schiebroek zijn enkele activiteiten voor ouderen georganiseerd. Voor de activiteiten in 2023 is subsidie ontvangen van de wijkraden.

2022 Jaaroverzicht

Er zijn drie lezingen in de Hillegondakerk gehouden: 'Beelden in de buitenruimte' (februari), 'Wederopbouw, n.m. van Schiebroek en 110-Morgen' (juni) en 'Gebouwd erfgoed' (oktober). Het Teldershuis (Schiebroek) is de 3e expositieruimte van SHHS. Ook zijn weer ruim 20 bladzijden met historische artikelen geschreven in het tijdschrift 'Tussen Wilgenplas en Rotte' onder verantwoordelijkheid van SHHS. Voor de activiteiten in 2022 is subsidie ontvangen van de Gebiedscommissie. Norman Langelaan is uitgetreden als bestuurslid.

2021 Jaaroverzicht

Corona heeft ook het jaar 2021 bepaald, wederom maar één lezing: in september in de Hillegondakerk over de archeologie in Hillegersberg. En wederom drie exposities die beperkt toegankelijk waren. Een nieuwe  exposities was over archeologische vondsten in het Terbregse veld. In mei en november zijn vanuit SHHS verschillende historische bijdragen geleverd in het blad van VSW 'Tussen Wilgenplas en Rotte'. De extra omvang van het blad is ook dit jaar gefinancierd vanuit SHHS die daarvoor subsidie mocht ontvangen van de Gebiedscommissie. Chris Buitendijk is toegetreden tot het bestuur.

2020 Jaaroverzicht

Corona heeft het jaar 2020 bepaald, er was maar één lezing: de Van den Hoonaardlezing op de eerste maandag in februari. Dit keer over Siem van den Hoonaard door Frans van Duijn. Wel drie exposities, maar deze waren maar beperkt toegankelijk. Een van de exposities was over Oud-Schiebroek in "De Buurvrouw". In november zijn verschillende historische bijdragen geleverd vanuit SHHS in het blad van VSW 'Tussen Wilgenplas en Rotte'. De extra omvang van het blad is gefinancierd vanuit SHHS.

2019 Jaaroverzicht

De werknaam van de Stichting Histories Hillegersberg is in 2019 gewijzigd in Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek (SHHS). Ook de website is aangepast en heeft een nieuw adres: www.shhs.nl. Er zijn in het gebiedskantoor van Hillegersberg Schiebroek exposities geweest over de Sunrise limonadefabriek, de Hillegondakerk en het Kleiwegkwartier. Lezingen zijn gegeven door Marius Heijenk over Willem van Hildegaersberch, door Frans van Vliet over de Hillegondakerk en door Henk Koetsveld over zijn boek 'Een eeuw Kleiwegkwartier'.

bekijk 

2018 Jaaroverzicht

In 2018 kreeg SHH een nieuwe bestuurssamenstelling, werd een geheel vernieuwde website geïntroduceerd, is een nauwe bestuurlijke samenwerking met de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud tot stand gekomen, zijn nieuwe permanente expositieruimten met vitrines in 'Huis van de Wijk'  en het gebiedskantoor in gebruik genomen en waren er exposities van Herman Bieling, Dick Carlier, Oud-Schiebroek en Sunrise. Lezingen werden gehouden door Dick Carlier over zijn kunstzinnige familie, door Jan-Willem Tol over de slagerij en door Marcel en Jan Hendriks over de Sunrise-limonade naar aanleiding van het verschijnen van het boek 'En voor mij een fles Sunrise'.

2017 Jaaroverzicht

Afscheid van oprichter Martin Lusse; samenwerking Stadsarchief Rotterdam; lezingen van Monique Chabot over de broers Henk en Wim Chabot, van Peter Brusse over zijn vader de schrijver M.J. Brusse en van Jan Cees van Duin over de schilder Herman Bieling; exposities waren er van het werk van achtereenvolgens de schilders Ludolf de Jongh, Gerrit van Yperen en Herman Bieling.

2016 Jaaroverzicht

Lezingen van Seen van der Plas over werk van zijn vader de schilder Adriaan van der Plas, van Anton Stapelkamp over de annexatie van Hillegersberg en Schiebroek en van Liesbeth van der Zeeuw over Ludolf de Jongh; op 12 december presenteerde Jan Cees van Duin zijn boek "Bouwers & Bottelaars" over de familie Hendriks.

2015 Jaaroverzicht

Lezingen van Roelof Vennink over de geschiedenis van Hillegersberg, van Bob Assink over Hillegersberg tijdens de oorlogsjaren en van Ineke van Yperen over Willem van den Hoonaard; contacten met de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud.

2014 Jaaroverzicht

Presentatie dichtbundel 'De onherstelbaarheid van het heden' van Martin Lusse; restauratie van het graf van de schilder Marius Richters; organisatie van de 4e Midzomeravond in het Plaswijckpark; naamgeving van de grote zaal in het gebiedskantoor tot 'Willem van den Hoonaardzaal'. 

2013 Jaaroverzicht

Legpenning van de deelgemeente voor Martin Lusse; lancering website; organisatie van de Midzomeravond in het Plaswijckpark; expositie over Oud-Schiebroek in het zorgcentrum Aafje Schiehoven- Wilgenplas; diverse nieuwe contacten met organisaties als Stadsarchief Rotterdam en Chabotmuseum.

2012 Jaaroverzicht

Oprichting Stichting Histories Hillegersberg; onthulling plaquette aan het voormalige woonhuis van Willem van Hoonaard; organisatie van de Midzomeravond in het Plaswijckpark; expositie 'Hillegersberg door de eeuwen heen' in de Hillegondakerk.

Voorgeschiedenis SHHS

2019
Op verzoek van de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek verbreedde de Stichting Histories Hillegersberg haar activiteiten door zich ook expliciet te richten op Schiebroek. De naam van Stichting werd gewijzigd in Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek

2012
Ten behoeve van de financiering van zijn initiatief richtte Lusse de Stichting Histories Hillegersberg op.

2010
Hillegersbergenaar Martin Lusse 'ontdekte' in het Stadsarchief Rotterdam in 2010 dossiers van de oude gemeente Hillegersberg en van het Prentenkabinet van Hillegersberg. Hij nam het initiatief tot het ontsluiten hiervan, dit met steun van de toenmalige deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. Lusse ging aan de slag onder de naam HiS-Storie.

1940-1944
 
In 1939 werd besloten tot de oprichting van de Vereeniging 'Oud-Hillegersberg en Rotterban'. De feitelijke oprichtingsdatum van de Vereeniging is 9 maart 1940. Voorzitter was Chris van den Berg. In de statuten van de vereniging was o.a. vastgelegd dat goed moest worden samengewerkt met het 'Prentenkabinet Hillegersberg'. De vereniging had als doel: 
* de bevordering van de kennis van en de belangstelling in de geschiedenis van Hillegersberg en Rotterban en omstreken en
* het behoud van de aldaar aanwezige bouwwerken en voorwerpen, welke uit oogpunt van kunst, lokale geschiedenis of folklore van belang zijn. 
De vereniging functioneerde tot 1944; na de oorlog was de vereniging niet meer echt actief.

1935
Van den Berg richtte in 1935 het Prentenkabinet Hillegersberg op. Het Prentenkabinet had tot doel een historisch-topografische verzameling van Hillegersberg op te bouwen alsmede schilderijen en relevante voorwerpen te verzamelen betreffende de geschiedenis van Hillegersberg.

1931

Omstreeks 1931begon Chris van den Berg met zijn historisch onderzoekwerk binnen Rotterdam en Hillegersberg. Op zijn verzoek werd Van den Berg op 8 oktober 1935 door het gemeentebestuur van Hillegersberg benoemd tot onbezoldigd conservator van het gemeentearchief van Hillegersberg. 

SHHS  Logo

SHHS

Logo Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek (2019-heden)

  Bekijken