Lezingen archief

Lezing door Liesbeth van der Zeeuw over Marius Richters

5 februari 2024

Liesbeth van der Zeeuw (Museum Rotterdam) sprak over  Marius Richters (1878-1955), een Hillegersbergs schilder, tekenaar, graficus en glazenier.

Vlak voor de Tweede Wereldoorlog vestigde Richters zich in Hillegersberg. Glas-in-lood ramen van Richters zijn in de Hillegondakerk en in de Oranjekerk. Hij heeft o.a. het koetshuis van Huize Bergsteijn aan de Grindweg 15 als atelier gebruikt. Richters kreeg in 1918 de opdracht kregen om wandschilderingen voor de Rotterdamse raadzaal te maken. 

De lezing vond plaats in de Hillegondakerk.

Boekpresentatie 
Buitenplaatsen bij de Rotte

27 november 2023

Robert J. Ligthelm presenteerde zijn nieuwe boek "Buitenplaatsen bij de Rotte, een verloren Arcadië". Het boek beschrijft buitenplaatsen in Rubroek (Crooswijk), Oost-Blommersdijk (Cool), Hillegersberg en Terbregge. 

SHHS trad op als gastheer. Er waren  lezingen van dr Taco Hermans over kastelen aan de Rotte en van Robert Ligthelm over de buitenplaatsen. De eerste exemplaren van het boek werden uitgereikt aan de voorzitters van de Nederlandse Kastelen Stichting (NKS), de stichting Kastelen, (historische) Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) en de Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek (SHHS).

De lezing vond plaats in de Hillegondakerk voor ca. 130 toehoorders.

Lezing door Chris Mast over Nooit-gebouwd Hillegersberg

9 oktober 2023

Plannen voor bijvoorbeeld een haven in het Kleiwegkwartier, een verkeersweg dwars door de Bergse Achterplas, een bioscoop aan de Straatweg en diverse uitbreidingen van Lommerrijk bleven plannen. 

Wat betreft "Nooit gebouwd Hillegersberg" liet Chris Mast zich inspireren door het in 1990 verschenen "Nooit gebouwd Nederland" van Cees Nooteboom, een boek met de toepasselijke ondertitel "Want tussen droom en daad staan wetten in de weg en practische bezwaren". 

De lezing vond plaats in de Hillegondakerk.

Lezing door Jan Cees van Duin over 100 jaar Plaswijckpark

20 april 2023

Het Plaswijckpark opende het seizoen 2023 op donderdag 20 april. Het is in 2023 exact 100 jaar geleden dat het Plaswijckpark werd opgericht door C.N.A. Loos.

Jan Cees van Duin gaf een lezing over de bewogen afgelopen 100 jaar Plaswijckpark, dit in nauwe samenwerking met het bestuur en de medewerkers van het Plaswijckpark. 


Deze lezing vond plaats in het Plaswijckpark voor ruim 150 toehoorders.

Lezing door Jan Cees van Duin over de laatste burgemeesters

6 februari 2023

Jan Cees van Duin gaf een lezing over de laatste burgemeesters van het toen nog zelfstandige Hillegersberg en Schiebroek. Niet alleen over Van Kempen en Dhont, maar ook over de eerdere burgemeesters De Villeneuve en Le Fèvre de Montigny.

Daarnaast passeerden verschillende wethouders de revue: Maarten Dijkshoorn, A.J. Breedveld, Jan Schiereck, Meindert Siezen. En ook de oud-gemeentesecretaris J. van Ballegooij.

Deze lezing vond wederom plaats in de Hillegondakerk.

Lezing door Youri Zomerdijk over bestaand en toekomstig erfgoed

24 oktober 2022

De titel van de lezing van Youri Zomerdijk van het Bureau Monumenten & Cultuurhistorie van de gemeente Rotterdam was: “Gebouwd erfgoed in Hillegersberg en Schiebroek, nu en in de toekomst”. 

Wat zijn de mooie of bijzondere gebouwen in ons gebied? Maar ook over  de een zoektocht naar nieuwe ‘parels’. Wat zal toekomstig erfgoed zijn, erfgoed van na 1965? 

Ook deze lezing vond plaats in de Hillegondakerk.

Lezing door Paul Groenendijk over 75 jaar wederopbouw

13 juni 2022

Dit jaar 75 wederopbouw van Rotterdam herdacht. De tweede lezing van SHHS in 2022 ging over de wederopbouw van Rotterdam, in het bijzonder over de wederopbouwwijken Schiebroek en 110-Morgen

Spreker  in de Hillegondakerk was Paul Groenendijk van het 'Platform Wederopbouw Rotterdam'.

Ook toonde Rob 't Hart foto's van moderne Rotterdamse architectuur in binnen- en buitenland. Ook veel foto's van Schiebroek uit de jaren '50 waarbij de wederopbouw centraal stond.

Lezing door Siebe Thissen over Beelden in de buitenruimte

7 februari 2022

Op maandag 7 februari 2022 sprak Siebe Thissen in de Hillegondakerk over "Beelden in de buitenruimte, in het bijzonder in Hillegersberg en Schiebroek". 

In verband met het vervallen van lezingen door corona publiceert SHHS, in samenwerking met de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud, in het blad "Tussen Wilgenplas & Rotte" artikelen over historische onderwerpen in ons gebied.

OP DE WEBSITE VAN VSW STAAT EEN BEELDBANK OVER DE BEELDEN IN ONZE BUITENRUIMTE: Beeldbank - Vereniging Stedenbouwkundig Wijkbehoud (vsw.biz)

Lezing door Jurrien Moree over Archeologie in Hillegersberg

27 september 2021

Op maandag 27 september hield Jurrien Moree van Archeologie Rotterdam (voorheen: BOOR) in de Hillegondakerk een lezing over de archeologie in Hillegersberg.

In de donk van Hillegersberg zijn verschillende vondsten gedaan die wel zijn beschreven, maar niet alle zijn bewaard. Naar analogie van opgravingen elders, o.a. in Bergschenhoek en Terbregge, werd een goed beeld geschetst van de lange bewoningsgeschiedenis op en rond de donk.

Lezing/ Boekpresentatie
"Siem van den Hoonaard"

3 februari 2020

De "Van den Hoonaardlezing" is 2020 gehouden door  Frans van Duijn over zijn nieuw verschenen boek over Siem van den Hoonaard (1900-1938).

Siem van den Hoonaard was een bekende edelsmid uit Hillegersberg. Hij was de achterkleinzoon van Willem van den Hoonaard.

Na afloop was gelegenheid tot signeren.

Lezing/ Boekpresentatie
"Een eeuw Kleiwegkwartier"

1 oktober 2019

Henk Koetsveld hield op dinsdag 1 oktober om 20.00 uur een lezing in boekhandel Maximus over zijn boek "Een eeuw Kleiwegkwartier".

Hij besprak de drie kernthema's: de gebouwde omgeving, de bevolking en bestuur.

Er was ook gelegenheid het nieuwe boek te kopen en te laten signeren.

Lezing door Frans van Vliet over de Hillegondakerk

17 juni 2019

Op maandag 17 juni hield Frans van Vliet in de Hillegondakerk een lezing over de geschiedenis van de Hillegondakerk.

De koster Frans van Vliet vertelde ook over het ontstaan van de donk en van 'het kasteel'.

Voor en na de lezing waren er rondleidingen in de kerk en op de begraafplaats, verzorgd door Jaco Groenewoud.

Lezing door Marius Heijenk over Willem van Hildegaersberch 

4 februari 2019

Op maandag 4 februari 2019 hield Marius Heijenk bij Boekhandel Maximus de jaarlijkse “Van den Hoonaardlezing” over Willem van Hildegaersberch (circa 1350 - circa 1408), een groot dichter en sprookspreker geboren te Hillegersberg.

Heijenk ging ook in op verschillende gedichten die van Willem bewaard zijn gebleven en plaatste deze tegen de achtergrond van de tijd waarin hij leefde.

Lezing/ Boekpresentatie "En voor mij een fles Sunrise..."

11 december 2018

Op dinsdag 11 december 2018 presenteerden Stichting Histories Hillegersberg en Boekhandel Maximus de het nieuwe boek "En voor mij een fles Sunrise...". Sprekers waren: de auteur Marcel Hendriks, de laatste werknemer van de fabriek die van 1938-1978 in Hillegersberg en Schiebroek stond Jan Hendriks en Jan Cees van Duin, o.a. de auteur van het boek "Bouwers & bottelaars", waar dit nieuwe boek een vervolg op is.

Lezing door Jan-Willem Tol over familiebedrijf Slagerij Tol

5 juni 2018

Op dinsdag 5 juni 2018 hield Jan-Willem Tol een lezing houden over 'zijn' familiebedrijf Slagerij Tol, meer dan 100 jaar in Hillegersberg, een bedrijf dat is  onderscheiden als "Hofleverancier".

Lezing Kleiweg 270, Sunrise en Tims Limonadefabriek

16 mei 2018

Op 16 mei 2018 organiseerde de VSW een bijeenkomst o.a. met lezingen over het pand dat een schildje kreeg in 2018 (Kleiweg 270) en over de Hillegersbergse (en Schiebroekse) limonadefabrieken Sunrise en Tims (Royal Club).

Lezing: Carlier voor Kunst en Kunstenaar

5 februari 2018

Op maandag 5 februari 2018 vond de 'historische' lezing in het kader van de jaarlijkse Willem van den Hoonaardlezing plaats. De lezing van 2018 ging over: Carlier voor Kunst en Kunstenaar. De Hillegersbergse aquarellist Dick Carlier vertelde over zijn kunstzinnige familie.

Lezing door Jan Cees van Duin over leven en werk van Herman Bieling

28 november 2017

Op dinsdag 28 november 2017 hield Jan Cees van Duin een lezing houden over zijn toen onlangs uitgekomen boek over het leven en werk Herman Bieling. Dit boek is tot stand gekomen op initiatief van de Stichting Histories Hillegersberg. De lezing vond plaats bij boekhandel Maximus.

Lezing Peter Brusse: "Onder de mensen"

8 juni 2017

Op 8 juni 2017 heeft Peter Brusse bij boekhandel Maximus een lezing houden over zijn boek "Onder de mensen". Het boek gaat over zijn vader, de journalistieke pionier M.J. Brusse (1873-1941). M.J. Brusse woonde een groot deel van zijn leven in Hillegersberg. Hij schreef vooral over de armoede en ellende van zijn tijd. Zijn rapportages in de NRC leidden tot Kamervragen, wetswijzigingen en enquêtes. Boefje, zijn bekendste boek, werd bewerkt tot toneelstuk en werd met succes verfilmd.

Extra lezing door Jan Cees van Duin over "Bouwers en Bottelaars"

29 april 2017

Op zaterdag 29 april 2017 hield Jan Cees van Duin bij boekhandel Maximus ten tweeden male een lezing over zijn enkele maanden geleden verschenen boek "Bouwers en Bottelaars". Info: zie hier onder bij 12 december 2016.

Jaarlijkse Van den Hoonaard lezing door Monique Chabot

6 februari 2017

Op maandag 6 februari 2017 werd de jaarlijkse Van den Hoonaardlezing gehouden door Monique Chabot onder de titel "De broers Chabot. Een familieverhaal.". Hoe uit een arm Brabants arbeidersgezin met zes kinderen twee beeldend kunstenaars voortkwamen: Henk (1894-1949) en Wim (1907-1977). Henk woonde en werkte lange tijd nabij Hillegersberg: in 1934 vestigde hij zich aan de Rotte in Bergschenhoek. Henk en Wim hebben verschillende werken gemaakt met Hillegersberg als onderwerp.

Lezing door Liesbeth van der Zeeuw over Ludolf de Jongh

6 oktober 2016

Op 6 oktober 2016 heeft Liesbeth van der Zeeuw  (Museum Rotterdam) bij boekhandel Maximus een lezing verzorgd over Ludolf de Jongh.

Ludolf de Jongh (geboren in Overschie in 1616, overleden in Hillegersberg in 1679) was niet alleen Schout van Hillegersberg (vanaf 1665), maar ook zeer verdienstelijk kunstschilder.

Een schout was een soort burgemeester, maar hij had ook justitiële taken als openbaar aanklager en hoofd van het opsporingsapparaat (politie).

De Jongh behoorde als schilder tot de Hollandse School. Hij was leerling van o.a. Cornelis Safleven. Rond 1650 was hij één van de meest toonaangevende schilders van Rotterdam.

Meer lezen

2e Willem van den Hoonaard lezing door Seen van der Plas

1 februari 2016

Op maandag 1 februari 2016 vond in boekhandel Maximus de 2e Willem van den Hoonaardlezing plaats. De heer Seen van der Plas hield een lezing over zijn vader Adriaan van der Plas. Adrianus Marie van der Plas (1899-1974) was een Rotterdams kunstenaar, nauw verbonden aan Hillegersberg. Hij trok ook veel op met zijn goede vriend Hendrik Chabot. Portretkunst, glas-in-lood, plaquettes en beelden. Ook maakte hij veel monumentale kunst waarbij de katholieke kerk opdrachtgever was. Zo is er werk van hem in de Christus Koningkerk in Hillegersberg (de Piéta en twee portretten van pastors). Een bekend werk van zijn hand is het schilderij van Koningin Juliana in de B&W-kamer op het stadhuis van Rotterdam.

Meer lezen

Lezing door Anton Stapelkamp over  "de opheffing van Hillegersberg en Schiebroek"

1 juli 2016

Anton Stapelkamp hield op vrijdag 1 juli 2016 een lezing over de opheffing van Hillegersberg en Schiebroek. Daarbij ging hij in op de ontstaansgeschiedenis van het dorp en van de voormalige gemeenten Hillegersberg en Schiebroek.

Lezing door Bob Assink over "Hillegersberg in de Tweede Wereldoorlog"

6 mei 2015

Op 6 mei 2015 organiseerde de Stichting Histories Hillegersberg de lezing "Hillegersberg in de Tweede Wereldoorlog", door Bob Assink in boekhandel Maximus, Bergse Dorpsstraat 122. 

Eerste Willem van den Hoonaard lezing door Roelof Vennik

2 februari 2015

Op de eerste maandag van februari is een jaarlijkse cyclus lezingen gestart met de naam "Willem van den Hoonaardlezing". Deze dag is gekozen omdat de eerste lesdag van Willem van den Hoonaard in Hillegersberg begon op de eerste maandag in 1813. Op 2 februari 2015 heeft de heer Roelof Vennik,  schrijver van het boek "De geschiedenis van Hillegersberg", de eerste lezing gehouden. Ook is de eerste "Willem van den Hoonaard oorkonde" uitgereikt. De heer Vennik kreeg deze vanwege het zo toegankelijk en 'verantwoord' vastleggen van de geschiedenis van Hillegersberg.