Statuten SHHS  

De statuten van de Stichting Histories Hillegersberg zijn verleden op 10 september 2012 bij mr. Klazinus Adrianus den Hartog, notaris te Rotterdam (zaaknummer 144566/KHA/ABA).

De statuten van de Stichting Histories Hillegersberg zijn op 24 februari 2020 gewijzigd; na de statutenwijziging is de stichting genaamd: Stichting Historisch Hillegersberg Schieboek (Nouwen Notarissen, 160789, SBO). 

Artikelen 1 en 2 van de statuten luiden thans:

Artikel 1.
De stichting draagt de naam: Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek en is gevestigd te Rotterdam. 

Artikel 2.
1. De stichting heeft ten doel:
a.       het onderzoeken, beheren en tentoonstellen van geschriften, beeldmateriaal en voorwerpen betreffende en in verband staande met de gebieden Hillegersberg en Schiebroek, hun inwoners en allen die als betrokkenen kunnen worden beschouwd;
b.      het verspreiden van kennis en informatie betreffende de historie van Hillegersberg en Schiebroek; en
c.       het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a.       in overleg met de Stadsarchivaris van Rotterdam en met andere betrokkenen historisch materiaal van Hillegersberg en Schiebroek te verzamelen en veilig te stellen;  en
b.      door het actief openbaar toegankelijk maken van kennis en materiaal betreffende de historie van Hillegersberg en Schiebroek.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.