Nieuws van de afgelopen jaren

Wetenwaardigheden van toen 

Schenking uit Schiebroek (1)

14 oktober 2020
In 1974 schilderde Jac. J. Bast de benedenwoning Nagelkruidstraat 15a. Het blok is inmiddels gesloopt en er staat nu een nieuw blok moderne woningen.

Aad en Co van der Straaten kregen dit schilderij destijds van een overbuurman. Zij woonden met groot genoegen decennia in Schiebroek en in dit huis, Co verzorgende de voortuin.

Zoon Hans en schoondochter Marianne overhandigden het schilderij aan SHHS.

Stolpersteine

13 oktober 2020
Op 9 november 2020 werden nieuwe Stolpersteine in Hillegersberg geplaatst. Dit op de Prinses Margrietlaan en op de Maarten Dijkshoornlaan.

Stolpersteine (letterlijk: 'struikelstenen') zijn gedenktekens in het trottoir voor de huizen van mensen die in de Tweede Wereldoorlog verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. Deze messing plaatjes met inscriptie herinneren onder andere aan de joden die in deze huizen hebben gewoond.

SHHS bij kinderboekenweek

22 september 2020
Van 30 september tot 11 oktober 2020 was het Kinderboekenweek.

Boekhandel Maximus, Bergse Dorpsstraat 122, had een vijftal historische voorwerpen uit de verzameling van SHHS in de winkel staan.

Bij elk voorwerp hoorde een multiple choise vraag. De Hillegersbergse Geschiedenis-Quiz! Kinderen die de vragen beantwoordden kregen van de boekhandel een presentje.

Website SHHS aangepast

22 mei 2020
De website van de Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek is wezenlijk aangepast en verbeterd. 

De indeling van de beschrijving van de geschiedenis van Hillegersberg en Schiebroek is nu overeenkomstig.

Het hoofdstuk "Historie in beeld" heeft invulling gekregen.

Dagelijks wordt de website aangevuld met nieuwe beschrijvingen van markante personen uit Hillegersberg en Schiebroek, met 'nieuwe oude' feiten, gebeurtenissen, foto's en afbeeldingen van voorwerpen.  

Sunrise-museum uitgebreid

27 januari 2020
Sunrise Frisdranken heeft bestaan van 1898 tot 1978 en was gevestigd in Rotterdam-Noord, Hillegersberg en Schiebroek. De fabriek is achtereenvolgens door drie generaties Hendriks geleid. 
In de voormalige fabriek aan de Weegbreestraat leeft de herinnering voort in het Sunrise Museum.

Op 26 januari presenteerde Marina Radius het door haar geschilderde portret van de laatste directeur Johannes Hendriks Jr. (1929-1993). 

Het Sunrise Museum aan de Weegbreestraat 21-23 is op afspraak 'gratis' te bezoeken. Aanmelden: stuur een mail.   

Nieuw: Weet u het?

4 janauri 2020
Op de website is een nieuwe pagina waar vragen worden gesteld over het herkennen van een gebied, een huis, een mens. Er is nu een reeks portretten van de schilder Izak de Jong. Wie is afgebeeld? 
Wie weet wie de man/ vrouw is, die in de jaren '30 is geschilderd?

Andere vragen over (waarschijnlijk) Hillegersberg en Schiebroek kunnen zijn: wie herkent het huis op deze foto? Is dit ècht de Bergse Plas?

Weet u het? Heeft u zelf een vraag? Stel de vraag aan ons. Wij vragen het onze lezers!

Gids van april 1932

10 december 2019
De gemeentegidsen van Hillegersberg en Schiebroek die in de jaren '30 verschenen zijn samengesteld door A.W. Cossee. De eerste gids van Hillegersberg is van het najaar van 1932.

Onlangs is een nog oudere gids van Hillegerberg 'ontdekt': van april 1932. Samengesteld door C.A. van de Heijden en met een kaft getekend door H.A. Ravenswaay. De uitgever is het Nederlands uitgevers- en reclamebureau te Hilversum. Ook deze gids heeft een voorwoord van burgemeester Van Kempen.

Deze Gids van april 1932 is digitaal door te bladeren.

Hof van Cossee

10 juli 2019
Archeologische waarden in het Cossee-terrein?

De bouw van het "Hof van Cossee" start naar verwachting in 2020. Archeologie Rotterdam (voorheen: BOOR) zal op basis van het bouwplan nog beoordelen of het palenplan bijvoorbeeld veel schade aan zal richten aan eventueel aanwezige archeologische waarden. Die plantoets wordt in de zomer van 2019 uitgevoerd. 

Niet is uitgesloten dat Archeologie Rotterdam overgaat tot het opleggen van een verplichting voor onderzoek.

Christus Koningkerk

22 juni 2019
De Christus Koningkerk aan het Statenplein heeft een nieuwe naam en een nieuwe bestemming: het heet nu Statenkoning en telt 24 appartementen.

Het gebouw is een gemeentelijk monument, de hoge plafonds en de spitsboogvensters zijn behouden.

De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud heeft het pand vanwege de kundige bouw een "schildje" toegekend, dit is 22 juni aangebracht.

Nieuwe naam

20 april 2019
De Stichting Histories Hillegersberg (SHH) gaat met een nieuwe naam door het leven: "Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek", kortweg "SHHS". 

Er zijn twee redenen voor de naamswijziging. Allereerst was een wens Schiebroek een plaats te geven naast Hillegersberg. En: "histories" werd niet begrepen. Beter Nederlands is "historisch".

Ook is het webadres vernieuwd: "www.shhs.nl". Uiterlijk begin 2020 zullen de statuten zijn aangepast.

Bibliotheek

18 maart 2019
Op de vernieuwde website van de Stichting Histories Hillegersberg is een lijst opgenomen van boeken en publicaties over Hillegersberg en Schiebroek die via de stichting ter inzage kunnen worden gegeven. 

Ook ons bekende, maar niet in bezit zijnde, publicaties worden vermeld.

Graag houdt de stichting zich aanbevolen voor tips over boeken en publicaties in relatie tot ons gebied.

Schenking oude foto's

7 januari 2019
De historische commissie van de Vereniging Terbregge's belang heefteen aantal oude foto's van Hillegersberg overgedragen aan de Stichting Histories Hillegersberg.

Het betreft vooral verschillende foto's van het gemeentebestuur van Hillegersberg kort voor de overgang van de gemeente naar Rotterdam.

Daarnaast enkele bijzondere foto's zoals bovenstaande. Wie heeft over deze foto enige informatie (mensen, lading, datum, e.d.)?

"En voor mij een fles Sunrise!”

12 december 2018
Op 12 december 2018 verscheen: “En voor mij een fles Sunrise!,” een boek over de van 1938-1978 in Hillegersberg en Schiebroek gevestigde limonadefabriek  Sunrise.

Het boek is geschreven door Marcel Hendriks en is een vervolg op het in december 2016 verschenen boek “Bouwers & Bottelaars” van Jan Cees van Duin. 

  Bekijken  

Responsive website online

7 december 2018
In november 2018 is er hard gewerkt aan de nieuwe "responsive website".
De oude html-site is  vervangen door een gebruiksvriendelijke website, waarbij de inhoud zich automatisch aanpast naar scherm van het apparaat waarop de website wordt geraadpleegd.

Ook u kunt bijdragen: als u  geïnteresseerd bent in de geschiedenis van Hillegersberg-Schiebroek of u beschikt over persoonlijke documenten, afbeeldingen of verhalen, dan kunt u contact opnemen met de stichting.

  Bekijken  

Schenking Maarten Dijkshoorn

30 september 2018
In juni 2018 ontving de Stichting Histories Hillegersberg een schenking van foto's en ander 'matereriaal' van het voormalige raadslid en wethouder van Hillegersberg: Maarten Dijkshoorn.

Mogelijk dat dit nog zal leiden tot een publicatie en/ of een kleine expositie over Maarten Dijkshoorn.

  Bekijken   

Onthulling "Willem van den Hoonaard Zaal"

30 september 2014
Op 30 september 2014 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden rond Willem van den Hoonaard (1788-1862), onderwijzer, schrijver en pedagoog te Hillegersberg, in het gebouw van de gebiedscommissie (Argonautenweg 23) bij de onthulling van het naambord bij de grote vergaderzaal, de "Willem van den Hoonaardzaal".

  Bekijken   

Viering 4e Midzomeravond in Plaswijckpark

21 juni 2014
Op 21 juni 2014 werd in het Plaswijckpark voor het 4e achtereenvolgende jaar Midzomeravond 'gevierd'. De Stichting Histories Hillegersberg organiseerde dit Hillegersbergs-Schiebroekse buurtfestival weer in nauwe samenwerking met de SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam), Dock Welzijnsorganisatie en de Cultuurscout Hillegersberg-Schiebroek. Vanaf 19.00 uur was er volop muziek, dans en waren er verschillende kunstkramen in het Plaswijckpark. De avond werd afgesloten met een grandioos vuurwerk. Voor enkele beelden van de in 2013 gehouden Midzomeravond.

  Bekijken   

Conservering van het grafmonument van Marius Richters

23 mei 2014
Op 23 mei 2014 is het resultaat van de conservering van het grafmonument van Marius Richters, een op initiatief van de Stichting Histories Hillegersberg, getoond. Marius Richters was een Hillegersbergs kunstenaar, hij is in 1955 overleden. Er is die avond o.a. gesproken door Liesbeth van der Zeeuw, de auteur van het in 2005 verschenen boek dat het leven en werk van Marius Richters uitvoerig beschrijft. Ook Jantje Steenhuis, directeur van het Stadsarchief Rotterdam, heeft haar medewerking aan deze avond verleend. Verschillend werk van Marius Richters was in de Hillegondakerk te bezichtigen.

  Bekijken