Nieuws van de afgelopen jaren

Wetenwaardigheden van toen 

Gids van april 1932

10 december 2019
De gemeentegidsen van Hillegersberg en Schiebroek die in de jaren '30 verschenen zijn samengesteld door A.W. Cossee. De eerste gids van Hillegerberg is van het najaar van 1932.

Onlangs is een nog oudere gids van Hillegerberg 'ontdekt': van april 1932. Samengesteld door C.A. van de Heijden en met een kaft getekend door H.A. Ravenswaay. De uitgever is het Nederlands uitgevers- en reclamebureau te Hilversum. Ook deze gids heeft een voorwoord van burgemeester Van Kempen.

Deze Gids van april 1932 is digitaal door te bladeren.

Hof van Cossee

10 juli 2019
Archeologische waarden in het Cossee-terrein?

De bouw van het "Hof van Cossee" start naar verwachting in 2020. Archeologie Rotterdam (voorheen: BOOR) zal op basis van het bouwplan nog beoordelen of het palenplan bijvoorbeeld veel schade aan zal richten aan eventueel aanwezige archeologische waarden. Die plantoets wordt in de zomer van 2019 uitgevoerd. 

Niet is uitgesloten dat Archeologie Rotterdam overgaat tot het opleggen van een verplichting voor onderzoek.

Christus Koningkerk

22 juni 2019
De Christus Koningkerk aan het Statenplein heeft een nieuwe naam en een nieuwe bestemming: het heet nu Statenkoning en telt 24 appartementen.

Het gebouw is een gemeentelijk monument, de hoge plafonds en de spitsboogvensters zijn behouden.

De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud heeft het pand vanwege de kundige bouw een "schildje" toegekend, dit is 22 juni aangebracht.

Nieuwe naam

20 april 2019
De Stichting Histories Hillegersberg (SHH) gaat met een nieuwe naam door het leven: "Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek", kortweg "SHHS". 

Er zijn twee redenen voor de naamswijziging. Allereerst was een wens Schiebroek een plaats te geven naast Hillegersberg. En: "histories" werd niet begrepen. Beter Nederlands is "historisch".

Ook is het webadres vernieuwd: "www.shhs.nl". Uiterlijk begin 2020 zullen de statuten zijn aangepast.

Bibliotheek

18 maart 2019
Op de vernieuwde website van de Stichting Histories Hillegersberg is een lijst opgenomen van boeken en publicaties over Hillegersberg en Schiebroek die via de stichting ter inzage kunnen worden gegeven. 

Ook ons bekende, maar niet in bezit zijnde, publicaties worden vermeld.

Graag houdt de stichting zich aanbevolen voor tips over boeken en publicaties in relatie tot ons gebied.

Schenking oude foto's

7 januari 2019
De historische commissie van de Vereniging Terbregge's belang heefteen aantal oude foto's van Hillegersberg overgedragen aan de Stichting Histories Hillegersberg.

Het betreft vooral verschillende foto's van het gemeentebestuur van Hillegersberg kort voor de overgang van de gemeente naar Rotterdam.

Daarnaast enkele bijzondere foto's zoals bovenstaande. Wie heeft over deze foto enige informatie (mensen, lading, datum, e.d.)?

"En voor mij een fles Sunrise!”

12 december 2018
Op 12 december 2018 verscheen: “En voor mij een fles Sunrise!,” een boek over de van 1938-1978 in Hillegersberg en Schiebroek gevestigde limonadefabriek  Sunrise.

Het boek is geschreven door Marcel Hendriks en is een vervolg op het in december 2016 verschenen boek “Bouwers & Bottelaars” van Jan Cees van Duin. 

  Bekijken  

Responsive website online

7 december 2018
In november 2018 is er hard gewerkt aan de nieuwe "responsive website".
De oude html-site is  vervangen door een gebruiksvriendelijke website, waarbij de inhoud zich automatisch aanpast naar scherm van het apparaat waarop de website wordt geraadpleegd.

Ook u kunt bijdragen: als u  geïnteresseerd bent in de geschiedenis van Hillegersberg-Schiebroek of u beschikt over peroonlijke documenten, afbeeldingen of verhalen, dan kunt u contact opnemen met de stichting.

  Bekijken  

Schenking Maarten Dijkshoorn

30 september 2018
In juni 2018 ontving de Stichting Histories Hillegersberg een schenking van foto's en ander 'matereriaal' van het voormalige raadslid en wethouder van Hillegersberg: Maarten Dijkshoorn.

Mogelijk dat dit nog zal leiden tot een publicatie en/ of een kleine expositie over Maarten Dijkshoorn.

  Bekijken