Nieuws van de afgelopen jaren

Wetenwaardigheden van toen 

Wonen tussen groen en water

16 november 2022
Ter gelegenheid van het 45-jarige bestaan bracht de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud een boek "Wonen tussen groen en water" uit. Het boek bevat 45 foto's en beschrijvingen over  Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge. De foto’s zijn gemaakt door drie professionele fotografen: Petja Buitendijk, Rob Hilz en Maarten van der Wilt.

Het boek werd geschreven door Henk Koetsveld - Uitgave VSW 2022

Voor bestellen klik HIER

Foto's Hooge Limiet 15, Schiebroek

14 november 2022
De oude boerderij aan de Hooge Limiet 15 werd in 1903 herbouwd. Hier woonden en werkten het gezin (Arie) Steenwijk-ten Brummeler van 1970-1979. In 1979 gekocht door de tennisclub.

SHHS kreeg enkele oude foto's van Janny Steenwijk. De overgrootmoeder van Janny was Gerrigje Nicolaas-Bak die woonde aan de Ringdijk en de grond voor de begraafplaats aan de gemeente Schiebroek verkocht onder het beding van het eeuwigdurend grafrecht.

De boerderij is in 2012 gesloopt.

Foto's en documenten betreffende C.N.A Loos

3 augustus 2022
Het levenswerk van Els Wagenaar, achterkleindochter van C.N.A. Loos, was het aanleggen van dossiers over het leven van C.N.A. Loos, in al zijn aspecten.

SHHS kreeg de mogelijkheid de dossiers volledig in te zien en scans te maken van de voor de geschiedenis van Hillegersberg relevante dossiers.

Ook werden boeken e.d. aan SHHS ter beschikking gesteld. Op de website van SHHS zal veel van deze informatie worden gedeeld.

Schenking: Map met knipsels en documenten over Hillegersberg

23 mei 2022
De vader van de heer Leo Netten had een map met knipsels over Hillegersberg van ver voor de Tweede Wereldoorlog alsmede enkele foto's, waaronder een van de installatie van burgemeester Van Kempen in 1924.

Zo kwam weer nieuwe informatie boven tafel die zal worden verwerkt in de website van SHHS. Ook zijn enkele documenten 'tentoonstellings-waardig': mogelijk dat u deze dus nog ziet!

RTV Rijnmond: Radio-uitzendingen over Oud-Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge

18 januari  2022
Erik Lemmers kwam in de serie over de geschiedenis van dorpen in de regio "Dwars door Rijnmond" in Terbregge. Eerder was hij op 5 oktober 2021 in Hillegersberg en op 16 november 2021 in Schiebroek. 

In Terbreggewerd startte de tocht bij het gebouw van de bewonersvereniging Terbregge's Belang. Vervolgens werd door Oud-Terbregge gelopen, o.a. langs de Irenebrug, de Prins van Terbregge en het oorlogsmonument.

Bruikleen schilderij Herman Bieling: Theehuis van Freericks (1937, winter)

27 december  2021
Herman Bieling schilderde het Theehuis van café-restaurant Freericks enkele malen, ook toen het al in staat van verval was in de winter van 1937.

Dit olieverfschilderij (45x60 cm) werd in december 2021 verworven door een donateur van SHHS. Deze donateur gaf het werk voor onbepaalde tijd aan SHHS in bruikleen.

Bij zich voordoende mogelijkheden zal SHHS dit werk exposeren. 

Schenking Vaandel NCVB afd. Hillegersberg Schiebroek

17 november  2021
De Nederlandse Christelijke Vrouwen Bond (NCVB), opgericht in 1919 naar aanleiding van de invoering van het algemeen vrouwenkiesrecht, had een actieve afdeling Hillgersberg Schiebroek, die bijeenkwam in een kerkzaal in Schiebroek.

De afdeling had een vaandel, met de tekst: "NCVB hillegersberg schiebroek" en op de achterzijde "20 januari 1954".

Dit vaandel werd op 17 november door een oud-bestuurslid aan de SHHS geschonken.

Schenking gebrandschilderd Wapen van Hillegersberg

26 oktober 2021
In een woonhuis aan de Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan had in 1938 de eerste bewoner een schuifdeur in de woonkamer van een glas-in-lood raam laten voorzien met o.a. het gebrandschilderd Wapen van Hillegersberg. 

Het werk werd gemaakt door Pieter Sjoerts de Vries, "glaesemaeker op Westmaes". De deur is door de huidige bewoonster geschonken aan SHHS. SHHS zal het wapen veiligstellen zo mogelijk door het te laten inkaderen. Zo kan te zijner tijd een breed publiek van het werk genieten.

Schenking van Siem van den Hoonaard

30 mei 2021
Eén van de eerste voorwerpen die de  latere edelsmid Siem van den Hoonaard (1900-1937) maakte was een kom uit een stuk metaal, dat volgens overlevering afkomstig was van een granaat uit de Eerste Wereldoorlog. 

Dit jeugdwerk bleef in de familie totdat zijn nicht, Annelies van den Hoonaard deze kom schonk aan SHHS.

De kom is thans tentoongesteld in een van de vitrines in het gebiedskantoor van Hillegersberg-Schiebroek.

Schenking uit Schiebroek (2)

24 februari 2021
Ca. 1930 werd het pand aan de Hooge Limiet geschilderd.

In een naastliggende boerderij, Hoge Limiet 15, woonde tot 1934 Bastiaan Jacob Kranenburg (1882-1955).  Kranenburg was raadslid en wethouder van Schiebroek. Zijn boerderij is gesloopt.

In een andere naastliggende boerderij 'Weienhof', Hoge Limiet 61, woonde tot 1917 Dirk Cornelis van der Kooij.

SHHS kreeg dit schilderij van de kleinzoon van zowel Bastiaan Jacob Kranenburg als Dirk Cornelis van der Kooij, de heer A. van der Kooy.

Schenking uit Schiebroek (1)

14 oktober 2020
In 1974 schilderde Jac. J. Bast de benedenwoning Nagelkruidstraat 15a. Het blok werd gesloopt en er staat inmiddels een nieuw blok moderne woningen.

Aad en Co van der Straaten kregen dit schilderij destijds van een overbuurman. Zij woonden met groot genoegen decennia in Schiebroek en in dit huis, Co verzorgde de voortuin.

Zoon Hans en schoondochter Marianne overhandigden het schilderij aan SHHS.

Stolpersteine

13 oktober 2020
Op 9 november 2020 werden nieuwe Stolpersteine in Hillegersberg geplaatst. Dit op de Prinses Margrietlaan en op de Maarten Dijkshoornlaan.

Stolpersteine (letterlijk: 'struikelstenen') zijn gedenktekens in het trottoir voor de huizen van mensen die in de Tweede Wereldoorlog verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. Deze messing plaatjes met inscriptie herinneren onder andere aan de joden die in deze huizen hebben gewoond.

SHHS bij kinderboekenweek

22 september 2020
Van 30 september tot 11 oktober 2020 was het Kinderboekenweek.

Boekhandel Maximus, Bergse Dorpsstraat 122, had een vijftal historische voorwerpen uit de verzameling van SHHS in de winkel staan.

Bij elk voorwerp hoorde een multiple choise vraag. De Hillegersbergse Geschiedenis-Quiz! Kinderen die de vragen beantwoordden kregen van de boekhandel een presentje.

Website SHHS aangepast

22 mei 2020
De website van de Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek is wezenlijk aangepast en verbeterd. 

De indeling van de beschrijving van de geschiedenis van Hillegersberg en Schiebroek is nu overeenkomstig.

Het hoofdstuk 'Historie in beeld' kreeg invulling.

Dagelijks wordt de website aangevuld met 'nieuwe oude' feiten, beschrijvingen van markante personen uit Hillegersberg en Schiebroek,  gebeurtenissen, foto's en afbeeldingen van voorwerpen.  

Sunrise-museum uitgebreid

27 januari 2020
Sunrise Frisdranken bestond van 1898 tot 1978 en was gevestigd in Rotterdam-Noord, Hillegersberg en Schiebroek. De fabriek werd  achtereenvolgens door drie generaties Hendriks geleid. 
In de voormalige fabriek aan de Weegbreestraat leeft de herinnering voort in het Sunrise Museum.

Op 26 januari presenteerde Marina Radius het door haar geschilderde portret van de laatste directeur Johannes Hendriks Jr. (1929-1993). 

Het Sunrise Museum aan de Weegbreestraat 21-23 is op afspraak 'gratis' te bezoeken. Aanmelden: stuur een mail.   

Nieuw: Weet u het?

4 janauri 2020
Op de website kwam een nieuwe pagina waar vragen worden gesteld over het herkennen van een gebied, een huis, een persoon. Er werd ls eerste een reeks portretten van de schilder Izak de Jong opgenomen. Wie is afgebeeld? 
Wie weet wie de man/ vrouw is, die in de jaren '30 is geschilderd?

Andere vragen over (waarschijnlijk) Hillegersberg en Schiebroek kunnen zijn: wie herkent het huis op deze foto? Is dit ècht de Bergse Plas?

Weet u het? Heeft u zelf een vraag? Stel de vraag aan ons. Wij vragen het onze lezers!

Gids van april 1932

10 december 2019
De gemeentegidsen van Hillegersberg en Schiebroek die in de jaren '30 verschenen werden samengesteld door A.W. Cossee. De eerste gids van Hillegersberg is van het najaar van 1932.

Onlangs werd een nog oudere gids van Hillegerberg 'ontdekt': van april 1932. Samengesteld door C.A. van de Heijden en met een kaft getekend door H.A. Ravenswaay. De uitgever was het Nederlands uitgevers- en reclamebureau te Hilversum. Ook deze gids heeft een voorwoord van burgemeester Van Kempen.

Deze Gids van april 1932 is digitaal door te bladeren.

Hof van Cossee

10 juli 2019
Archeologische waarden in het Cossee-terrein?

De bouw van het 'Hof van Cossee' start naar verwachting in 2020. Archeologie Rotterdam (voorheen: BOOR) zal op basis van het bouwplan nog beoordelen of het palenplan bijvoorbeeld veel schade aan zal richten aan eventueel aanwezige archeologische waarden. Die plantoets wordt in de zomer van 2019 uitgevoerd. 

Niet is uitgesloten dat Archeologie Rotterdam overgaat tot het opleggen van een verplichting voor onderzoek.

Christus Koningkerk

22 juni 2019
De Christus Koningkerk aan het Statenplein kreeg een nieuwe naam en een nieuwe bestemming: het heet nu Statenkoning en telt 24 appartementen.

Het gebouw is een gemeentelijk monument, de hoge plafonds en de spitsboogvensters zijn behouden.

De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud heeft het pand vanwege de kundige bouw een 'schildje' toegekend, dit werd 22 juni 2019 aangebracht.

Nieuwe naam

20 april 2019
De Stichting Histories Hillegersberg (SHH) gaat met een nieuwe naam door het leven: "Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek", kortweg "SHHS". 

Er waren twee redenen voor de naamswijziging. Allereerst was een wens Schiebroek een plaats te geven naast Hillegersberg. En: "histories" werd niet begrepen. Beter Nederlands is "historisch".

Ook werd het webadres vernieuwd: "www.shhs.nl". Uiterlijk begin 2020 zullen de statuten zijn aangepast.

Bibliotheek

18 maart 2019
Op de vernieuwde website van de Stichting Histories Hillegersberg werd een lijst opgenomen van boeken en publicaties over Hillegersberg en Schiebroek die via de stichting ter inzage kunnen worden gegeven. 

Ook ons bekende, maar niet in bezit zijnde, publicaties worden vermeld.

Graag houdt de stichting zich aanbevolen voor tips over boeken en publicaties in relatie tot ons gebied.

Schenking oude foto's

7 januari 2019
De historische commissie van de Vereniging Terbregge's belang droeg een aantal oude foto's van Hillegersberg over aan de Stichting Histories Hillegersberg.

Het betrof vooral verschillende foto's van het gemeentebestuur van Hillegersberg kort voor de overgang van de gemeente naar Rotterdam.

Daarnaast betrof het enkele bijzondere foto's zoals bovenstaande. Wie heeft over deze foto enige informatie (mensen, lading, datum, e.d.)?

"En voor mij een fles Sunrise!”

12 december 2018
Op 12 december 2018 verscheen: “En voor mij een fles Sunrise!,” een boek over de van 1938-1978 in Hillegersberg en Schiebroek gevestigde limonadefabriek  Sunrise.

Het boek werd geschreven door Marcel Hendriks en verscheen als een vervolg op het in december 2016 boek “Bouwers & Bottelaars” van Jan Cees van Duin. 

  Bekijken  

Responsive website online

7 december 2018
In november 2018 is er hard gewerkt aan de nieuwe "responsive website".
De oude html-site werd vervangen door een gebruiksvriendelijke website, waarbij de inhoud zich automatisch aanpast naar scherm van het apparaat waarop de website wordt geraadpleegd.

Ook u kunt bijdragen: als u  geïnteresseerd bent in de geschiedenis van Hillegersberg-Schiebroek of u beschikt over persoonlijke documenten, afbeeldingen of verhalen, dan kunt u contact opnemen met de stichting.

  Bekijken  

Schenking Maarten Dijkshoorn

30 september 2018
In juni 2018 ontving de Stichting Histories Hillegersberg een schenking van foto's en ander 'matereriaal' van het voormalige raadslid en wethouder van Hillegersberg: Maarten Dijkshoorn.

Mogelijk dat dit nog zal leiden tot een publicatie en/ of een kleine expositie over Maarten Dijkshoorn.

  Bekijken   

Onthulling "Willem van den Hoonaard Zaal"

30 september 2014
Op 30 september 2014 vond een bijeenkomst plaats rond Willem van den Hoonaard (1788-1862), onderwijzer, schrijver en pedagoog te Hillegersberg, in het gebouw van de gebiedscommissie (Argonautenweg 23) bij de onthulling van het naambord bij de grote vergaderzaal, de "Willem van den Hoonaardzaal".

  Bekijken   

Viering 4e Midzomeravond in Plaswijckpark

21 juni 2014
Op 21 juni 2014 werd in het Plaswijckpark voor het 4e achtereenvolgende jaar Midzomeravond 'gevierd'. De Stichting Histories Hillegersberg organiseerde dit Hillegersbergs-Schiebroekse buurtfestival weer in nauwe samenwerking met de SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam), Dock Welzijnsorganisatie en de Cultuurscout Hillegersberg-Schiebroek. Vanaf 19.00 uur was er volop muziek, dans en waren er verschillende kunstkramen in het Plaswijckpark. De avond werd afgesloten met een grandioos vuurwerk. Voor enkele beelden van de in 2013 gehouden Midzomeravond.

  Bekijken   

Conservering van het grafmonument van Marius Richters

23 mei 2014
Op 23 mei 2014 is het resultaat van de conservering van het grafmonument van Marius Richters, een op initiatief van de Stichting Histories Hillegersberg, getoond. Marius Richters was een Hillegersbergs kunstenaar, hij is in 1955 overleden. Er is die avond o.a. gesproken door Liesbeth van der Zeeuw, de auteur van het in 2005 verschenen boek dat het leven en werk van Marius Richters uitvoerig beschrijft. Ook Jantje Steenhuis, directeur van het Stadsarchief Rotterdam, heeft haar medewerking aan deze avond verleend. Verschillend werk van Marius Richters was in de Hillegondakerk te bezichtigen.

  Bekijken