Andreas Wesselius (Dries) Cossee

(1905 - 1980)

Andreas Wesselius Cossee was (de laatste) gemeentelijke tolgaarder aan de Straatweg in Hillegersberg. Na opheffing van de tol op 1 januari 1930 was Cossee uitgever van o.a. de gemeentegidsen van Hillegersberg en Schiebroek. 

Dries Cossee was ook actief bij de vrijwillige brandweer van Hillegersberg, hij was voorzitter van de Brandweervereniging 'De Eersteling' van spuit 3. Ook was Cossee voorzitter van de afdeling Hillegersberg van de Christelijke Ambtenarenbond, was actief in diverse Oranjecomité's en was correspondent voor Hillegersberg en Schiebroek van diverse Rotterdamse kranten.

Dries Cossee in Hillegersberg

Dries Cossee, in 1905 geboren in Leiden, kwam met zijn ouders en (vele) broers en zussen naar Hillegersberg. Op 15-jarige leeftijd werd Dries straatmaker in dienst van de gemeente Hillegersberg, en viel ook in als hulp van tolgaarder Stolk als deze het te druk had. In 1922 werd Cossee 2e tolgaarder, in 1925 kreeg hij een vaste aanstelling en in 1928 volgde hij Stolk op. Onderdeel van zijn loon was 3% van de tolopbrengsten. De tol werd per 1 januari 1930 opgeheven. Met het toenemende verkeer zouden de tolopbrengsten sterk stijgen. Kort voor de opheffing van de tol deelde Cossee 'rouwkaarten' uit aan de passanten met een foto van hemzelf als tolgaarder en zijn collega Stolk.

Cossee weigerde de banen die de gemeente Hillegersberg hem als alternatief aanbood hij raakte in conflict met de gemeente en startte in 1930 zijn Bureau A.W. Cossee, uitgevers-, correspondentie- en informatiebureau. Dit bureau draaide goed en hij verhuisde naar Kleiweg 24 (nieuwe nummering). Van 1932 tot en met 1939 maakte hij de gemeentegidsen van Hillegersberg en vanaf 1934 maakte hij drie gidsen voor Schiebroek. De gidsen waren in het bijzonder bedoeld voor de nieuwe bewoners. In zo'n gids legde hij een eigen aanbevelingsbrief voor het doen van aankopen bij de adverteerders. Cossee was begin jaren '30  secretaris van het 'Comité tot behartiging der gemeenschappelijke belangen van de gemeenten Hillegersberg en Schiebroek'. 

Cossee hield van Hillegersberg en zijn geschiedenis. Zo stuurde hij Nieuwjaarswensen met historische afbeeldingen van Hillegersberg. In de Tweede Wereldoorlog leverde Cossee illegaal drukwerk en vervalste documenten.

Dries Cossee woonde in de Graaf Jan van Nassaustraat 11b in het Kleiwegkwartier. Hij was de broer van Jo Cossee die in 1926 in het dorp  Hillegersberg de Electrische hoef-, huis- en rijtuigsmederij was begonnen, later uitgegroeid tot het Metaal-constructiebedrijf J. Cossee & Zoon.

1929 Cossee rouwkaart (bz) k

Hillegersberg

1929 'Rouwkaart' Opheffing tol (beeldzijde: Tolhuisje op de Straatweg met de tolgaarders Cossee en Stolk)

  Bekijken  
1929 Cossee rouwkaart (tz) k

Hillegersberg

1929 'Rouwkaart' Opheffing tol (tekstzijde)

  Bekijken  
1937 Cossee Nieuwjaarswens (bz) k

Hillegersberg

1 januari 1937 Nieuwjaarswens Cossee (beeldzijde: Hillegondakerk/ Berglustlaankwartier ca. 1918)

  Bekijken  
1937 Cossee Nieuwjaarswens (tz) k

Hillegersberg

1 januari 1937 Nieuwjaarswens Cossee (tekstzijde)

  Bekijken  

Hillegersberg

1 januari 1938 Nieuwjaarswens Cossee (beeldzijde: molen De Koot)

  Bekijken  

Hillegersberg

1 januari 1938 Nieuwjaarswens Cossee (tekstzijde)

  Bekijken  
1939 Cossee Nieuwjaarswens (bz) k

Hillegersberg

1 januari 1939 Nieuwjaarswens Cossee (beeldzijde: molen De Uil)

  Bekijken  
1939 Cossee Nieuwjaarswens (tz) k

Hillegersberg

1 januari 1939 Nieuwjaarswens Cossee (tekstzijde)

  Bekijken