Andreas Wesselius (Dries) Cossee

(1905 - 1980)

Andreas Wesselius Cossee was (de laatste) gemeentelijke tolgaarder aan de Straatweg in Hillegersberg. Na opheffing van de tol op 1 januari 1930 was Cossee uitgever van o.a. de gemeentegidsen van Hillegersberg en Schiebroek. 

Dries Cossee was ook actief bij de vrijwillige brandweer van Hillegersberg, hij was voorzitter van de Brandweervereniging 'De Eersteling' van spuit 3. Ook was Cossee voorzitter van de afdeling Hillegersberg van de Christelijke Ambtenarenbond, was actief in diverse Oranjecomité's en was correspondent voor Hillegersberg en Schiebroek van diverse Rotterdamse kranten.

Dries Cossee in Hillegersberg

Dries Cossee, in 1905 geboren in Leiden, kwam met zijn ouders naar Hillegersberg. Op 15-jarige leeftijd werd Dries straatmaker in dienst van de gemeente Hillegersberg, en viel ook in als hulp van tolgaarder Stolk als deze het te druk had. In 1922 werd Cossee 2e tolgaarder, in 1925 kreeg hij een vaste aanstelling en in 1928 volgde hij Stolk op. Onderdeel van zijn loon was 3% van de tolopbrengsten. De tol werd per 1 januari 1930 opgeheven. Met het toenemende verkeer zouden de tolopbrengsten sterk stijgen. Cossee weigerde de banen die de gemeente hem als aternatief aanbood en raakte in een groot conflict.

Cossée startte in 1930 zijn Bureau A.W. Cossee, uitgevers-, correspondentie- en informatiebureau. Dit bureau draaide goed en hij verhuisde naar Kleiweg 24 (nieuwe nummering). Van 1932 tot en met 1939 maakte hij de gemeentegidsen van Hillegersberg en vanaf 1934 maakte hij drie gidsen voor Schiebroek. De gidsen waren in het bijzonder bedoeld voor de nieuwe bewoners. In zo'n gids legde hij een eigen aanbevelingsbrief voor het doen van aankopen bij de adverteerders. De Gids van Hillegersberg van 1937 is digitaal door te bladeren.

Cossee hield van Hillegersberg en zijn geschiedenis. Zo stuurde hij voor 1 januari 1938 een Nieuwjaarswens met de molen De Koot uit 1890. In de Tweede Wereldoorlog leverde hij illegaal drukwerk en vervalste documenten.

Dries Cossee woonde in de Graaf Jan van Nassaustraat 11b in het Kleiwegkwartier. Hij was de broer van Jo Cossee die in 1926 in het dorp  Hillegersberg de Electrische hoef-, huis- en rijtuigsmederij was begonnen, later uitgegroeid tot het Metaal-constructiebedrijf J. Cossee & Zoon.