De geschiedenis van Hillegersberg en Schiebroek

HILLEGERSBERG

Zelfstandig tot 1941

De oudste schriftelijke vermelding van Hillegersberg is van rond het jaar 1000. De geschiedenis van het dorp Hillegersberg in de vroegste tijden speelt zich hoofdzakelijk af op en om de zandheuvel waarop het slot en de kapel met ommuring van het terrein waren gebouwd. 

Tot ca. 1880 was Hillegersberg een bescheiden, doch welvarend, dorp. Overigens met een erg groot oppervlak: incl. delen van het huidige Rotterdam-Noord, Terbregge, geheel Ommoord en een groot deel van Het Lage Land.

Na ca. 1880 groeide Hillegersberg uit tot forensengemeente van Rotterdam. In 1941 werd de gemeente, inmiddels met ca. 26.000 inwoners één van 10 grootste gemeenten van Zuid-Holland, samengevoegd met Rotterdam. 

Voor de ontwikkeling van enkele wijken zie:
BerglustkwartierKleiwegkwartier en Molenlaankwartier

SCHIEBROEK

Zelfstandig tot 1941

In het gebied Schiebroek woonden al in de vroege middeleeuwen een kleine boerenbevolking. Het gebied kwam later grotendeels onder water te staan en werd weer drooggemalen. In 1817 werd Schiebroek een kleine zelfstandige gemeente.  In 1865 telde Schiebroek 335 inwoners, voornamelijk boerenfamilies.

Eind 1920 woonden in Schiebroek nog steeds niet veel mensen: 772. De ontwikkeling van Schiebroek begint na 1920. Halverwege de jaren '30 krijgt de "Tuinstad Schiebroek" enigszins vorm.

In 1941 verloor Schiebroek, een gemeente met inmiddels meer dan 8.000 inwoners, zijn zelfstandigheid: het werd bij Rotterdam gevoegd.

Voor de ontwikkeling van de wijk zie: Schiebroek.

HILLEGERSBERG - SCHIEBROEK

Deel van Rotterdam: na 1941

Hillegersberg en Schiebroek werden op 1 augustus 1941 een onderdeel van de 'grote stad' Rotterdam. De inwoners en ondernemers verloren het directe contact met 'hun' bestuur. Ze woonden en werkten niet meer in een dorp, maar waren onderdeel van de een stad.

Na de oorlog kreeg de bevolking enige eigen invloed in respectievelijk een wijkraad, een deelgemeente en nu de gebiedscommissie. Hierin werden Hillegersberg en Schiebroek samengevoegd tot één gebied: "Hillegersberg-Schiebroek".

Hoewel binnen de gemeente bestuurlijk één gebied, bleven de gebiedsonderdelen Hillegersberg, Terbregge (wat altijd een onderdeel van Hillegersberg was) en Schiebroek afzonderlijk herkenbaar.

Voor de ontwikkeling van de wijk 110-Morgen zie: 110-Morgen

N.B. De informatie over de geschiedenis van Hillegersberg en Schiebroek komt ten dele uit de Cultuurhistorische verkenningen  die in opdracht van de gemeente Rotterdam zijn gemaakt (2003-2018).