Hillegersberg van 1920 tot 1941

Vanaf 1920 vond op het grondgebied van Hillegersberg veel nieuwbouw plaats. Het Berglustkwartier werd gerealiseerd. Ook het Kleiweggebied kreeg vorm. Een begin werd gemaakt met de ontwikkeling van het Molenlaankwartier. De economische crisis in de jaren '30 en het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was voor de grote delen van de bevolking zwaar: armoede en onzekerheid. In 1941 werd de gemeente, inmiddels met ca. 26.000 inwoners één van tien grootste gemeenten van Zuid-Holland, samengevoegd met Rotterdam.

Achtereenvolgens komen aan de orde:
* Hillegersberg van 1920 tot 1941: bestuurlijk
* Hillegersberg van 1920 tot 1941: wonen en werken
* Hillegersberg van 1920 tot 1941: scholen, kerken, cultuur en recreatie

Er zijn aparte bladzijden voor o.a.:
* De annexatie van Hillegersberg en Schiebroek
* 1940-1945 in Hillegersberg en Schiebroek