Schiebroek van1920  tot 1941: scholen, kerken, cultuur en recreatie

Scholen
Schiebroek had lang maar één schooltje, aan de Kleiweg, met gemiddeld dertig leerlingen. Vanaf de jaren '20, en zeker vanaf de jaren '30 zijn er in Schiebroek veel woningen gebouwd en groeide het inwonertal snel. In 1932 wordt de eerste school in de gemeente Schiebroek geopend: de christelijke Da Costaschool aan de Erasmussingel, hoek Da Costastraat.

e woningbouw concentreerde zich rond de Adrianalaan. In de eerste gemeentegids van Schiebroek, van mei 1934, werd geschreven: "Iemand, die Schiebroek niet door en door kent, heeft geen flauw idee, wat in deze gemeente reeds voor het onderwijs is gedaan en welke frissche, ruime schoolgebouwen in Schiebroek aanwezig zijn. Er zijn 5 scholen voor gewoon lager onderwijs en 4 scholen voor bewaarschoolonderwijs.". 

Openbare lagere scholen zijn er, aldus de gemeentegids van 1934, aan de Bilderdijkstraat 17 en aan de Schoolstraat 18 (gebouwd in 1927, architecten De Groot en Russcher, later: dependance van de Fatimaschool) , bijzondere lagere scholen zijn de PC Groen van Prinstererschool aan de Molenvijver, de RK St. Gerardus Majellaschool aan de Eikenlaan 190 (later: St. Mattheusschool en Fatimaschool aan de Larikslaan 190, gebouwd in 1932, architect: J. van Teeffelen) en de PC Da Costaschool aan de Da Costastraat 1b. Bewaarscholen zijn de openbare bewaarschool aan de Kleiweg (hoek Hoofdlaan), de PC Da Costabewaarschool, de RK Gerardus Majellabewaarschool en de op 7 februari opgerichte Neutrale Montessori-schoolvereniging "Tuinstad Schiebroek" aan de Sleedoornlaan 35.

In het boek "Dit is mijn school" (VSW, 2015) wordt ook genoemd de in 1931 door J. Hendriks gebouwde en door C. Lengkeek Wzn. ontworpen kleuterschool aan de Kastanjesingel 42A. 

In 1935 werd het August Hermann Francke Huis I, een internaat voor moeilijk opvoedbare jongens, gevestigd in het voormalige Huize Bellevue aan de Kleiweg 423.

Kerken
In de gemeentegids van Schiebroek van mei 1934 is met enige verbazing gemeld dat er in Schiebroek tot dusver geen enkel kerkgebouw staat, hoewel alle geloofsrichtingen in Schiebroek vertegenwoordigd zijn. Aan de Kleiweg hadden de Hervormden een lokaal, de gereformeerden kerkten in de bovenzaal van het wijkgebouw Arcadia aan de Adrianalaan en de Vrijzinnig hervormden hadden elke drie weken een dienst in de benedenzaal van Arcadia. De Rooms-katholieken hadden sinds 13 december 1933 een eigen parochie "St. Paulus", en gebruikten een lokaal van de Gerard Majellaschool. Overigens was men aangewezen op kerken in de buurgemeenten.

Op 28 oktober 1933 werd de eerste steen gelegd voor de Oranjekerk aan de Rozenlaan door ds. D.M. Blankhart. De architect was Leendert Nicolaas Krijgsman jr. Op 7 juni 1934 werd de kerk met 600 zitplaatsen ingewijd. Nog voor de oorlog is het glas-in-loodraam "Christus verschijnt aan Johannes op Patmos" geplaatst, gemaakt door Marius Richters.

Cultuur
Het culturele leven in Schiebroek beperkte zich tot de activiteiten in het verenigingsgebouw Arcadia.  Een (enigszins) bekende kunstschilder uit deze tijd was Kees de Voogt (1893-1973). Hij woonde aan de Hoofdlaan in het toenmalig Schiebroekse deel van het Kleiwegkwartier. 

Recreatie
Schiebroek was een kleine gemeenschap, er was niet veel te doen... In en rond Schiebroek was veel ruimte op te spelen en te recreëren. Er was nog veel weiland: ruim uitzicht en ‘speelterrein’ voor de kinderen. Aan de Stationsweg (nu: Diamantweg) was het 'café-restaurant met uitspanning' "De Hommel". Er waren kano's, er was een aapje en er waren duiven. Ook was er een feest- tevens vergaderzaal. In 1932 kwam er ook een terras en kon de jeugd op ezels rijden. Tot 29 september 1935:  de uitspanning brandde af.

Schiebroek kreeg wel een mooi recreatiegebied: De Wilgenplas, een plas die het gevolg was van de afgraving voor de aanleg van de Hofplein-spoorlijn. De Hillegersbergse ontwikkelaar A. Poot realiseerde daar in 1931 een groot openluchtzwembad en lunapark. Op 14 mei 1932 werd het geopend door burgemeester Dhont. Door de grote toestroom van bezoekers werd aan de Hofpleinlijn op 15 mei 1933 de halte "Wilgenplas" gebouwd; deze kwam in de plaats van de halte Adrianalaan.
Het zwemmen en zonnebaden was een groot succes  met zo'n 100.000 bezoekers in het seizoen. De Hofpleinlijn heeft met Pinksteren 1932 ruim 4000 reizigers op halte Wilgenplas, in de zomers is het regelmatig een veelvoud hiervan. Extra halfuur- en kwartierdiensten worden ingelegd, afhankelijk van de beschikbaarheid van materieel. Na enkele jaren moet het zwembad echter worden gesloten: door ratten wordt de ziekte van Weil verspreid. Het pretpark kwam financieel niet uit en dat moest ook al snel worden gesloten. Tijdens de oorlog was ook het zwembad gesloten, na de oorlog kwam het terug en bleef het bestaan tot 1960.

In 1932 kwam even ten noorden van het attractiepark een voetbalstadion voor Xerxes. Ook het stadion was een initiatief van ondernemer Poot. Het stadion had 32.000 plaatsen en was na het Olympisch Stadion het grootste stadion van Nederland. Xerxes kreeg het stadion niet vol, de oplopende verliezen waren zo groot dat het nog voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd ontmanteld.

1932, Het Lunapark bij de Wilgenplas, Schiebroek.