Cornelis (Kees) de Voogt

(1893-1973)

Kees de Voogt, geboren op 12 december 1893 in Rotterdam,  was kunstschilder, aquarellist en restaurator. Hij schilderde havengezichten, stadsgezichten, landschappen en stillevens.

Kees de Voogt was lid van de Rotterdamse Kunstenaars-Sociëteit (RKS). Hij overleed op 13 december 1973 in Rotterdam.

Kees de Voogt opent namens de RKS de tentoonstelling van de RKS in Museum Boijmans (maart 1938)

Kees de Voogt in Schiebroek

Kees de Voogt woonde aan de Hoofdlaan in het Kleiwegkwartier wat destijds onderdeel uitmaakte van de gemeente Schiebroek. De gemeenten Schiebroek en Hillegersberg gaven verschillende opdrachten aan De Voogt.

Bij de huldiging van de wethouder Openbare Werken van Schiebrek, J. van der Eijk, bij zijn 12 1/2 jaar wethouderschap in 1936 kreeg hij een schilderij van Kees de Voogt aangeboden. In 1937 kreeg de gemeenteontvanger J. Kluit uit handen van de Hillegersbergse burgemeester Van Kempen bij zijn 25-jarig ambtsjubileum een schilderij van De Voogt. Toen Maarten Dijkshoorn 40 jaar gemeenteraadslid van Hillegersberg was, kreeg hij eveneens een groot schilderij dat De Voogt in opdracht van de gemeente had gemaakt.

Kees de Voogt was een actieve burger van Schiebroek. Hij was o.a. voorzitter van de oudercommissie van de openbare school aan de Bilderdijkstraat (nu: Koraalstraat) en lid van de jury van de EHBO-vereniging.