Vanaf augustus 1941: verkeer en vervoer

Met het toenemen van de welvaart in de periode na de Tweede Wereldoorlog nam ook het aantal vervoerbewegingen toe. Aanvankelijk woonde men zo veel mogelijk ‘in de buurt’ van het werk van de kostwinner, veelal de man. Lopend fietsend ging je naar werk en school en deed je de boodschappen. Vanaf de jaren ’60 kochten ook de gezinnen met middeninkomens een auto. Met de auto ging men in weekenden met het gezin op pad en vierde men vakanties in het buitenland. Het werd drukker en drukker op de weg. Ook het openbaar vervoer ontwikkelde zich, er kwam aandacht voor vrije trambanen, de metro van Rotterdam werd in 1968 in gebruik genomen. De tram- en buslijnen van RET veranderden in de loop van de jaren veelvuldig van traject en van nummer. Voor de dagelijkse exploitatie gebruikte de RET de tramremise aan de Kootsekade tot 2007. Sinds 2010 is de remise de thuisbasis van RoMeO, thans bekend als het Rotterdams Openbaar Vervoer Museum.
Binnen Hillegersberg-Schiebroek verzorgt sinds 1989 de Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek vervoer voor ouderen en andere mensen die geen gebruik kunnen maken van eigen of openbaar vervoer. Dit gebeurt onder de naam De Belbus.
Hillegersberg en Schiebroek worstelen met ‘onoplosbare’ verkeersproblemen als de grote verkeersdrukte op de Molenlaan en de grote parkeerdruk in ‘alle’ woonwijken.

Auto en (brom)fiets
Het 'Muizengaatje', de smalle toegang vanuit Rotterdam tot Hillegersberg, werd in 1949 verbreed door de toevoeging (aan oost- en westzijde) van 2 tunneltjes voor voetgangers en fietsers. Ook de bereikbaarheid van Schiebroek via het Kleiwegkwartier werd verbeterd door de aanleg van het Rozenlaanviaduct in 1954.

Op zaterdag 12 september 1959 knipte de vicevoorzitter van de wijkraad, de heer J. Visscher, het lint door op de nieuwe brug in de Weissenbruchlaan. Een drumband liep door de straat, padvinders hesen 80 vlaggen en honderden Hillegersbergers volgden de muziek over de brug. ’s Avonds werd vuurwerk op een eiland in de Bergse Plas, de feestverlichting brandde en muziek weérklonk. Zoals in het Parool stond: "Het comité, gevormd door bewoners en winkeliers van het winkelcentrum 
Weissenbruchlaan-Freericksplaats, had alle eer van zijn werk.".

Straten en bruggen werden verbreed. In 1973 kwam de A20 tussen het Kleinpolderplein en het Terbregseplein gereed, evenals de G.K. van Hogendorpweg. De Straatweg werd geasfalteerd. Betaald parkeren werd ingevoerd, eerst in het winkelcentrum Bergse Dorpsstraat, later in het Kleiwegkwartier en op de Straatweg. Waar dat mogelijk was werden vrije fietspaden aangelegd.
Van 2020-2025 wordt gewerkt aan de rijksweg tussen de A13 en de A16, ook de rijksweg A16 Rotterdam genoemd. Dwars door het Terbregsepark, onder de Rotte, in een dijktunnel achter Dresdenlaan en naar de Doenkade, waar de weg weer bovengronds wordt ter hoogte van de Ankie Verbeek-Ohrlaan. De ingebruikneming van deze weg zou de enorme verkeersdrukte op de Molenlaan moeten inperken.

Openbaar vervoer
Sinds de annexatie van Hillegersberg en Schiebroek in 1941 kende het openbaar vervoer veel aanpassingen. In 1953 kwam het NS-station Rotterdam-Noord, nu een stoptreinhalte op het traject Rotterdam-Gouda. De NS-Hofpleinlijn werd in 2011 vervangen door de metrolijn E van de RET met twee nieuwe haltes in Schiebroek. Schiebroek kreeg in 1969 RET-tramlijn 5 (125) die Schiebroek vanuit de stad bereikte via een tramviaduct van meer dan een kilometer. Hillegersberg behield zijn tramlijn 14 (4). Tramlijn 8 rijdt van de Kleiweg naar Spangen. Voorts waren en zijn er verschillende lokale en interlokale buslijnen in Hillegersberg en Schiebroek.

Trein
Ten tijde van de annexatie van Hillegersberg en Schiebroek in 1941 kende Schiebroek een tweetal NS-haltes aan de Hofpleinlijn: Rotterdam-Schiebroek (de halte heette na 1955 Kleiweg) en Rotterdam-Wilgenplas. De NS-Hofpleinlijn was tot 3 juni 2006 in gebruik als spoorlijn van Rotterdam-Hofplein naar Den Haag-Centraal. Tot 1975 was Den Haag HS het eindpunt.

Van 1901-1914 was een station Rotterdam-Hillegersberg in gebruik, op 2 oktober 1953 werd op deze plaats het nieuw gebouwde station Rotterdam-Noord in gebruik genomen. Bijzonder is dat Rotterdam-Noord een internationaal station was, het was de Rotterdamse stopplaats voor de internationale treinen die van Londen via Hoek van Holland en Utrecht richting Duitsland reden, omdat deze treinen niet via Rotterdam CS konden doorrijden. In Rotterdam CS had de trein moeten 'kopmaken' (= van richting veranderen) en dat was te ingewikkeld. Het stationsgebouw van Rotterdam-Noord werd ontworpen door ir. Sybold van Ravesteyn. Van Ravesteyn had vanwege de internationale treinen Rotterdam-Noord een naar verhouding fors stationsgebouw gegeven met lange perrons, een grote bagagelift en een ruime wachtkamer op het perron. De officiële  ingebruikneming was een groot feest met de aankomst van een trein met o.a. burgemeester mr G.E. van Walsum en NS-president-directeur F.Q. den Hollander. Op de neus van de trein was een bloemstuk aangebracht van de wijkraad van Hillegersberg-Schiebroek. In 1967 was het nieuwe station in Schiedam gereed, met veel meer faciliteiten en allure dan Rotterdam-Noord. Rotterdam Noord verloor toen zijn internationale functie, maar bleef een tussenstop voor de sneltreinen tussen Rotterdam en Gouda. Het nieuwe (internationale) station in Schiedam krijgt de naam Schiedam-Rotterdam West.

Het station kende beneden was de kaartverkoop en boven, ter hoogte van het perron, de wachtkamer, bereikbaar via het trappenhuis. Op het perron richting Gouda was een grote glazen wachtruimte. Op het andere perron was een bescheiden wachtruimte. In 2002 werd het loket gesloten, de kaartverkoop ging vanaf dat moment via een automaat. Van 2019-2021 is het station ingrijpend verbouwd om zowel het veiligheidsgevoel van de reizigers als de toegankelijkheid van de perrons te verbeteren. Het oude café ‘t Viaduct moest plaatsmaken voor deze verbeteringen, het café is nu in het stationsgebouw zelf gehuisvest. Station Rotterdam-Noord wordt van daag de dag nog slechts bediend door stoptreinen, 2x per uur tussen Rotterdam Centraal, via Breukelen en Amsterdam naar Uitgeest.

In Hillegersberg was ook goederenvervoer per spoor: de fabrieksaansluitingen en kolenparken langs de Ceintuurbaan tussen Straatweg en Rozenlaan. Ook de firma Allan aan de Kleiweg had een fabrieksaansluiting, later overgenomen door de voor het transport van trams (op spoorwagons) en metrorijtuigen. Nu is er nog slechts goederenvervoer per trein nabij Hillegersberg op het traject Rotterdam-Gouda.

Tram
In het Vervoersplan 2025 verandert het tramnet fors. Zo krijgt Schiebroek een tram 8 via Centraal Station naar Spangen, een verbinding in een lagere frequentie dan voorheen. Tramlijn 4 blijft in Hillegersberg rijden vanaf de Molenlaan via Station Rotterdam-Noord en vanaf de Kleiweg blijft de tram ook naar Station Rotterdam-Noord rijden, maar dan met lijnnummer 6. Tram 4 en 6 rijden vervolgens beide om-en-om een nieuwe route: naar Woudhoek.

Tot en met 2024 werd Hillegersberg bediend door RET-tramlijnen 4 (Molenlaan-Heemraadsplein) en 8 (Kleiweg-Spangen) en Schiebroek door tramlijn 125 (Schiebroek- Stadion Feyenoord).
Tramlijn 4 heeft een geschiedenis als tramlijn 4, 10 en 14. Al sinds 1923 rijdt de elektrische tramlijn 14 van Hillegersberg naar het centrum van Rotterdam. Omdat er door de opheffing van verschillende tramlijnen hiaten in de lijnnummering waren gevallen en men aaneengesloten wilde nummeren werd lijn 14 op 4 november 1967 vernummerd in lijn 4 maar de route (Molenlaan-Heemraadsplein) bleef ongewijzigd. Met ingang van 10 juli 1985 werd lijn 4 op drukke tijden doorgetrokken naar het Stadserf in Schiedam. Vanaf 4 november 2002 werd het Marconiplein het eindpunt voor alle ritten van lijn 4; in 2004 werd de lijn verder ingekort tot het Heemraadsplein. Een maal reed lijn 14 nog in 2016, maar niet vanaf Hillegersberg… Op 24 maart 2016 speelde Feyenoord een oefenwedstrijd tegen Sparta... stadionlijn 12 kreeg die dag als eerbetoon aan Johan Cruyff, die die dag was overleden, Cruyffs vaste rugnummer (14). Er heeft ook nog een lijn 10 naar de Molenlaan gereden.
Tramlijn 8 heeft een geschiedenis als tramlijn 3, 6, 8 en 10. Tramlijn 10 reed vanaf het beginpunt op de Willem van Hillegaersbergstraat. De rails op de Kleiweg, waarvan in 1936 al sprake was, werden in 1960 aangelegd en op 1 november 1960 in gebruik genomen. Tramlijn 10 naar Spangen, die tot dan toe een eindpuntrondje draaide via Hillegondastraat, Willem van Hillegaersbergstraat en Kootsekade, ging over de Kleiweg rijden. Naast de trams reden voor de reguliere passagiers reden er ook trams voor het personeel van de RET vanuit de door de RET verworven werkplaats met kantoren aan de Kleiweg (de voormalige Allan fabriek). Met de komst van de metro werd op 2 september 1967 tramlijn 10 vernummerd in lijn 6. In 1968 werd het Bergpolderplein nieuw ingericht, waarbij het tramspoor richting Straatweg verlegd werd naar de noordkant van het elektriciteitshuisje annex pissoir. Ruim 30 jaren lang reed lijn 6 vrijwel ongewijzigd van de Kleiweg naar Spangen. Bij een herschikking op 28 mei 2000 reed tramlijn 3 van de Kleiweg naar Blijdorp. Dit duurde tot 23 augustus 2004, toen lijn 3 werd opgeheven en daarmee ook het tram-passagiersvervoer over de Kleiweg. Bus 45 bood een schamel alternatief. Op 10 december 2006 kwam de tramverbinding Kleiweg-Spartastraat weer terug: lijn 8.
Tramlijn 125 heeft een geschiedenis als tramlijn 5, 25 en 125. Met ingang van 25 januari 1969 werd het openbaar vervoer van en naar Schiebroek sterk verbeterd door de komst van tramlijn 5, met een 800 meter lang tramviaduct over het toen nog in bouw zijnde Schieplein. Deze verving de over het Rozenlaanviadukt rijdende buslijn 45. De tram heeft een grotendeels vrije baan voor een snelle verbinding met het centrum van Rotterdam. Vanaf 10 december 2006 werd lijn 5 opgeheven en werden delen van het traject overgenomen door de lijnen 20 (Centraal Station-Lombardijen) en 25 (Carnisselande-Schiebroek). Door de werkzaamheden rond de Rozeknoop rijdt anno 2024 tram 125 tussen Schiebroek en het tijdelijk eindpunt Feijenoord-stadion.

Bus
Anno 2023 werden Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge bediend door de RET-buslijnen 33 (Meijersplein-Rotterdam Centraal via Overschie), 35 (Melanchthonweg-Alexander) en 174 (Kleiweg-Delft).
Buslijn 45: Als voorloper van de in 1969 geopende tramlijn 5 werd Schiebroek bediend door RET-buslijn 45, tot 1 november 1953 lijn S genaamd. Deze lijn onderhield een dienst tussen Schiebroek en Station D.P., dat op 4 oktober 1953 in Centraal Station was omgedoopt. Op 1 februari 1960 werd lijn 45 als ringlijn in exploitatie genomen waarbij het traject in Schiebroek in twee richtingen werd bereden, namelijk één via de Meidoornsingel en één via de Wilgenplaslaan. Dit onderscheid was op de richtingfilm op de bus aangeduid en bovendien werd naast het bestaande witte lijncijfer 45 op een zwarte achtergrond een zwart lijncijfer 45 op een witte achtergrond ingevoerd. Op 6 november 1965 werd dit onderscheid opgeheven en werden beide ringlijnen gecombineerd tot één ringlijn. Na de komst van tramlijn 5 werd ringlijn 45 naar Schiebroek opgeheven en werd een nieuwe lijn 45 in exploitatie genomen over het traject C.S.- Kleiweg. Op 20 september 1982, werd buslijn 45 verlengd naar het toen pas geopende Sint Franciscus Gasthuis.
Buslijn 40/ 60. In Hillegersberg heeft een RET-buslijn 40 gereden. Buslijn 40 was al sinds de oorlog, tot 1953 nog als lijn L. De bus reed tussen de Kootsekade en Schiedam-Kethel. Op 8 oktober 1959 verdween buslijn 40 uit Hillegersberg, daarvoor in de plaats kwam buslijn 60 die zijn beginpunt kreeg aan de Ceintuurbaan bij Station Noord. In 1967 was er weer een lijn weer nummer 40 vanaf Station Noord naar Station Schiedam, over de Overschiese Kleiweg. Deze lijn is weer opgeheven. Verder moet nog worden vermeld dat er buslijnen geweest zijn van Citosa, Westnederland, Connexxion, Qbuzz over de Straatweg en Grindweg naar Bergschenhoek, Bleiswijk, Zoetermeer en Gouda.
Buslijn 33 rijdt van station Rotterdam Centraal via Blijdorp en Overschie naar Rotterdam The Hague Airport en vaak ook verder door naar het Schiebroekse metrostation Meijersplein.
Buslijn 35 heeft een geschiedenis als buslijn 35 en 46. Eind jaren '60 werden de eerste flats in Ommoord gebouwd. Voor hun vervoer waren de bewoners aangewezen op buslijn 46 via Terbregge, later 35, die aansloot op tramlijn 14. Pas in 1971 kreeg Ommoord een rechtstreekse busverbinding met Rotterdam-Centrum. Buslijn 35 reed tussen Station Noord en Station Alexander, via Schiebroek, Molenlaankwartier, Terbregge en Ommoord. Buslijn 35 rijdt anno 2023 van het metrostation Melanchthonweg naar het NS- (en metro-) station Alexander.
Buslijn 174 is een RET-buslijn van station Noord via Berkel-Westpolder naar Delft.

Metro
Op 3 juni 2006 is de NS-Hofpleinlijn opgeheven. De RET ging enkele maanden later met metro’s rijden naar station Hofplein. Ondertussen werd gewerkt aan een (geboorde) tunnel tussen de Kleiweg en Rotterdam CS. In 2011 gingen de metro’s door de tunnel rijden naar Rotterdam CS en Slinge en ging het traject naar Hofplein buiten gebruik. Op 11 december 2011 werd de RET-metrolijn E geopend. De Schiebroekse NS-treinstations Kleiweg en Wilgenplas zijn opgeheven en er kwamen twee nieuwe Schiebroekse metrostations: Melanchthonweg en Meijersplein (later genoemd: Meijersplein/Airport).