Vanaf augustus 1941: verkeer en vervoer

Met het toenemen van de welvaart in de periode na de Tweede Wereldoorlog nam ook het aantal vervoerbewegingen toe. Aanvankelijk woonde men zo veel mogelijk ‘in de buurt’ van het werk van de kostwinner, veelal de man. Lopend fietsend ging je naar werk en school en deed je de boodschappen. Vanaf de jaren ’60 kochten ook de gezinnen met middeninkomens een auto. Met de auto ging men in weekenden met het gezin op pad en vierde men vakanties in het buitenland. Het werd drukker en drukker op de weg. Ook het openbaar vervoer ontwikkelde zich, er kwam aandacht voor vrije trambanen, de metro van Rotterdam werd in 1968 in gebruik genomen. De tram- en buslijnen van RET veranderden in de loop van de jaren veelvuldig van traject en van nummer. Voor de dagelijkse exploitatie gebruikte de RET de tramremise aan de Kootsekade tot 2007. Sinds 2010 is de remise de thuisbasis van RoMeO, thans bekend als het Rotterdams Openbaar Vervoer Museum.
Binnen Hillegersberg-Schiebroek verzorgt sinds 1989 de Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek vervoer voor ouderen en andere mensen die geen gebruik kunnen maken van eigen of openbaar vervoer. Dit gebeurt onder de naam De Belbus.
Hillegersberg en Schiebroek worstelen met ‘onoplosbare’ verkeersproblemen als de grote verkeersdrukte op de Molenlaan en de grote parkeerdruk in ‘alle’ woonwijken.

Auto en (brom)fiets
Het 'Muizengaatje', de smalle toegang vanuit Rotterdam tot Hillegersberg, werd in 1949 verbreed. Ook de bereikbaarheid van Schiebroek werd verbeterd door de aanleg van het Rozenlaanviaduct in 1954.

Straten en bruggen werden verbreed, in 1973 kwam de A20 tussen het Kleinpolderplein en het Terbregseplein gereed, evenals de G.K. van Hogendorpweg. De Straatweg werd geasfalteerd. Betaald parkeren werd ingevoerd, eerst in het winkelcentrum Bergse Dorpsstraat, later in het Kleiwegkwartier en op de Straatweg. Waar dat mogelijk was werden vrije fietspaden aangelegd.

Van 2020-2025 wordt gewerkt aan de rijksweg tussen de A13 en de A16, ook de rijksweg A16 Rotterdam genoemd. Dwars door het Terbregsepark, onder de Rotte, in een dijktunnel achter Dresdenlaan en naar de Doenkade, waar de weg weer bovengronds wordt ter hoogte van de Ankie Verbeek-Ohrlaan. De ingebruikneming van deze weg zou de enorme verkeersdrukte op de Molenlaan moeten inperken.

Trein
Voor de oorlog waren er in Hillegersberg en Schiebroek al drie NS-treinstations: Rotterdam-Noord, Rotterdam-Kleiweg en Rotterdam-Wilgenplas. In 1953 werd een nieuw stationsgebouw voor Rotterdam-Noord ontworpen door ir. Sybold van Ravesteyn. In 1955 werd het station in gebruik genomen. Beneden was de kaartverkoop en boven, ter hoogte van het perron, de wachtkamer, bereikbaar via het trappenhuis. In 2002 werd het loket gesloten, de kaartverkoop ging vanaf dat moment via een automaat. De NS-Hofpleinlijn was tot 3 juni 2006 in gebruik als spoorlijn naar Den Haag.

Tram
In 2023 werd Hillegersberg bediend door RET-tramlijnen 4 (Molenlaan-Heemraadsplein) en 8 (Kleiweg-Spangen) en Schiebroek door tramlijn 125 (Schiebroek- Stadion Feyenoord) .

Tramlijn 4 heeft een geschiedenis als tramlijn 4 en 14. Al sinds 1919 rijdt tramlijn 14 van Hillegersberg naar het centrum van Rotterdam. Omdat er door de opheffing van verschillende tramlijnen hiaten in de lijnnummering waren gevallen en men aaneengesloten wilde nummeren werd lijn 14 op 4 november 1967 vernummerd in lijn 4 maar de route (Molenlaan-Heemraadsplein) bleef ongewijzigd. Met ingang van 10 juli 1985 werd lijn 4 op drukke tijden doorgetrokken naar het Stadserf in Schiedam. Vanaf 4 november 2002 werd het Marconiplein het eindpunt voor alle ritten van lijn 4; in 2004 werd de lijn verder ingekort tot het Heemraadsplein.
Een maal reed lijn 14 nog in 2016, maar niet vanaf Hillegersberg… Op 24 maart 2016 speelde Feyenoord een oefenwedstrijd tegen Sparta... stadionlijn 12 kreeg die dag als eerbetoon aan Johan Cruyff, die die dag was overleden, Cruyffs vaste rugnummer (14).

Tramlijn 8 heeft een geschiedenis als tramlijn 3, 6, 8 en 10. Tramlijn 10 reed vanaf het beginpunt op de Willem van Hillegaersbergstraat. De tramlijn op de Kleiweg, waarvan in 1936 al sprake was, werd op 1 november 1960 aangelegd en in gebruik genomen (toen: lijn 10 naar Spangen). Niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de net door de RET verworven werkplaats met kantoren aan de Kleiweg (de voormalige Allan fabriek). In 1967, met de komst van de metro in Rotterdam, werd ook het tramnet gereorganiseerd; op de Kleiweg reed voortaan tramlijn 6 naar de Prinsenlaan in Kralingen. Bij een herschikking in 2000 reed tramlijn 3 van de Kleiweg naar Blijdorp. Dit duurde tot 2004, toen lijn 3 werd opgeheven en daarmee ook het tram-passagiersvervoer over de Kleiweg. Eind 2006 kwam de tramverbinding Kleiweg-Spartastraat weer terug: lijn 8.

Tramlijn 125 heeft  een geschiedenis als tramlijn 5, 25 en 125. Met ingang van 25 januari 1969 werd het openbaar vervoer van en naar Schiebroek sterk verbeterd door de komst van tramlijn 5. Deze verving de over het Rozenlaanviadukt rijdende buslijn 45. De tram heeft een grotendeels vrije baan voor een snelle verbinding met het centrum van Rotterdam. Vanaf 10 december 2006 werd lijn 5 opgeheven en werden delen van het traject overgenomen door de lijnen 20 (Centraal Station-Lombardijen) en 25 (Carnisselande-Schiebroek). Sinds 9 december 2012 rijdt tram 125 tussen Schiebroek en het Willemsplein.

Bus
In 2023 werden Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge bediend door de RET-buslijnen 33 (Meijersplein-Rotterdam Centraal), 35 (Melanchthonweg-Alexander) en 174 (Kleiweg-Delft). Als voorloper van de in 1969 geopende tramlijn 5 werd Schiebroek bediend door RET-buslijn 45. In Hillegersberg heeft ook een RET-buslijn 40 gereden.

Buslijn 33 rijdt sinds … van station Rotterdam Centraal via Blijdorp en Overschie naar Rotterdam The Hague Airport en vaak ook verder door naar het Schiebroekse metrostation Meijersplein.

Buslijn 35 heeft een geschiedenis als buslijn 35 en 46. Eind jaren '60 werden de eerste flats in Ommoord gebouwd. Voor hun vervoer waren de bewoners aangewezen op buslijn 46, later 35, die aansloot op tramlijn 14. Pas in 1971 kreeg Ommoord een rechtstreekse busverbinding met Rotterdam-Centrum. Buslijn 35 rijdt sinds … van het metrostation Melanchthonweg naar het NS- (en metro-) station Alexander.

Buslijn 40 was al sinds de oorlog, tot 1953 nog als lijn L, in dienst tussen de Kootsekade en Schiedam-Kethel. Rond 1960 (exact jaartal?) werd de lijn gesplitst in lijn … en in lijn 60 (van … naar Schiedam-Centrum). In 1967 kreeg de lijn weer nummer 40. Tot … werd gereden vanaf Station Noord naar ….

Buslijn 174 is een streekvervoerlijn van de Kleiweg via Berkel-Westpolder naar Delft. Deze lijn rijdt sinds …

Metro
De NS-Hofpleinlijn was tot 3 juni 2006 in gebruik als spoorlijn naar Den Haag. Op 11 december 2011 werd de NS-Hofpleinlijn vervangen door de RET-metrolijn E. De NS-treinstations Kleiweg en Wilgenplas werden opgeheven en er kwamen twee nieuwe Schiebroekse metrostations: Melanchthonweg en Meijersplein/Airport.