Bewaard gebleven landkaarten, documenten en oude afbeeldingen

Op veel oude kaarten van onze regio staat de kern Hillegersberg aangegeven. Vanaf de 19e eeuw zijn er ook plattegronden van het dorp. Het veel kleinere Schiebroek wordt pas later genoemd en getekend. Van de plaatsnamen Hillegersberg en Schiebroek zijn veel verschillende schrijfwijzen bekend. De oudste schriftelijke vermelding van Hillegersberg is van rond het jaar 1000. In het kerkelijk Charterboek is op 3 februari 1028 sprake van Hillegersberg. 

Er zijn geen originele tekeningen van de kerk en de donjon (het kasteel) van Hillegersberg van uit de Middeleeuwen. Wel zijn er schetsen gemaakt op basis van overlevering en van de huidige overblijfselen. Zo is er een mogelijk beeld van hoe de eerste bebouwing er moet hebben uitgezien. Gravures, schilderijen en tekeningen van Hillegerberg en Schiebroek tot het 1900 zijn opgenomen.

Op afzonderlijke pagina's staan oude foto's straatbeelden en van individuele bouwwerken, enerzijds van bestaande monumenten (rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en monumentwaardige panden) anderzijds van bestaande en niet meer bestaande historische gebouwen. Op andere pagina's staan scans en foto's van historische kaarten, documenten, prenten, gebeurtenissen, verkeer en vervoer, recreatie, scholen, werk, kerken, mensen van aanzien en voorwerpen en curiosa

AFBEELDINGEN

De oudste bebouwing in beeld (tot het jaar 1900)

  Lees meer