Nieuwsfeiten en recente gebeurtenissen

De laatste wetenwaardigheden op een rijtje

2023, 9 augustus. Stolpersteine Adrianalaan 165 k

Schiebroek: Stolpersteine

9 augustus 2023
In Schiebroek zijn voor het eerst Stolpersteine gelegd: kleine messing plaatjes in het trottoir met de namen van mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn 'weggevoerd' en nooit meer zijn teruggekomen. Zij liggen voor het pand Adrianalaan 165. Het zijn hier 10 Stolpersteine.

De Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek heeft deze plaatsing mede mogelijk gemaakt.

N.B.: In Hillegersberg zijn de eerste Stolpersteine geplaatst in april 2011.

1927 1930 Raads notulen Hillegersberg k

Raadsnotulen 1927-1930

18 juli 2023
De Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek kreeg op 18 juli 2023 de ingebonden "Raads-notulen" van de vergaderingen van de gemeenteraad van Hillegersberg over de jaren 1927, 1928, 1929 en 1930 in eigendom.

De schenking kwam van een familielid van de oud-wethouder A.J. Breedveld.

1824 Boek Van den Hoonaard k

Origineel uit 1824...

19 juni 2023
De Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek kreeg op 19 juni 2023 het originele boek "Geschiedkundige beschrijving van de dorpen Hillegersberg en Bergschenhoek" door W. van den Hoonaard "met platen" in bezit.

Het boek heeft een voorbericht gedateerd 18 mei 1824. Van de Hoonaard schrijft o.a.: Ik heb gepoogd datgene onder eenige rubrieken te brengen, hetwelk dienstbaar zoude kunnen wezen om de voornaamste lotgevallen en de tegenwoordigen staat der dorpen Hillegersberg, Bergschenhoek en van de buurt Terbregge, zoo veel mogelijk, te leeren kennen.".

Van het boek is in 1972 een nadruk uitgegeven .

Prinsemolen luchtfoto

HHSK 750 jaar

5 mei 2023
Op 14 mei 2023 bestaat het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 750 jaar.
Heel het jaar brengt het hoogheemraadschap het belang en de noodzaak van waterbeheer onder de aandacht. Uitgangspunt is: leren van het verleden, acteren in het heden en zorgen voor duurzame oplossingen in de toekomst. 

In de maand mei zijn er veel activiteiten zoals de openstelling van molens en gemalen. De toegang is gratis.

Meer info over de activiteiten, zie: hhsk.

Wonen tussen groen en water

16 november 2022
Ter gelegenheid van het 45-jarige bestaan brengt de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud een boek "Wonen tussen groen en water" uit. Het boek bevat 45 foto's en beschrijvingen over  Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge. De foto’s zijn gemaakt door drie professionele fotografen: Petja Buitendijk, Rob Hilz en Maarten van der Wilt.

Het boek is geschreven door Henk Koetsveld - Uitgave VSW 2022

Voor bestellen klik HIER

Foto's Hooge Limiet 15, Schiebroek

14 november 2022
De oude boerderij aan de Hooge Limiet 15 werd in 1903 herbouwd. Hier woonden en werkten het gezin (Arie) Steenwijk-ten Brummeler van 1970-1979. In 1979 gekocht door de tennisclub.

SHHS kreeg enkele oude foto's van Janny Steenwijk. De overgrootmoeder van Janny was Gerrigje Nicolaas-Bak die woonde aan de Ringdijk en de grond voor de begraafplaats aan de gemeente Schiebroek verkocht onder het beding van het eeuwigdurend grafrecht.

De boerderij is in 2012 gesloopt.

Foto's en documenten betreffende C.N.A Loos

3 augustus 2022
Het levenswerk van Els Wagenaar, achterkleindochter van C.N.A. Loos, was het aanleggen van dossiers over het leven van C.N.A. Loos, in al zijn aspecten.

SHHS kreeg de mogelijkheid de dossiers volledig in te zien en scans te maken van de voor de geschiedenis van Hillegersberg relevante dossiers.

Ook werden boeken e.d. aan SHHS ter beschikking gesteld. Op de website van SHHS zal veel van deze informatie worden gedeeld.

Schenking: Map met knipsels en documenten over Hillegersberg

23 mei 2022
De vader van de heer Leo Netten had een map met knipsels over Hillegersberg van ver voor de Tweede Wereldoorlog alsmede enkele foto's, waaronder een van de installatie van burgemeester Van Kempen in 1924.

Zo kwam weer nieuwe informatie boven tafel die zal worden verwerkt in de website van SHHS. Ook zijn enkele documenten 'tentoonstellings-waardig': mogelijk dat u deze dus nog ziet!

RTV Rijnmond: Radio-uitzendingen over Oud-Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge

18 januari  2022
Erik Lemmers kwam in de serie over de geschiedenis van dorpen in de regio "Dwars door Rijnmond" in Terbregge. Eerder was hij op 5 oktober 2021 in Hillegersberg en op 16 november 2021 in Schiebroek. 

In Terbreggewerd gestart bij het gebouw van de bewonersvereniging Terbregge's Belang. Vervolgens werd door Oud-Terbregge gelopen, o.a. langs de Irenebrug, de Prins van Terbregge en het oorlogsmonument.

Bruikleen schilderij Herman Bieling: Theehuis van Freericks (1937, winter)

27 december  2021
Herman Bieling schilderde het Theehuis van café-restaurant Freericks enkele malen, ook toen het al in staat van verval was in de winter van 1937.

Dit olieverfschilderij (45x60 cm) is in december 2021 verworven door een donateur van SHHS. Deze donateur heeft het werk voor onbepaalde tijd in bruikleen gegeven aan SHHS.

Bij zich voordoende mogelijkheden zal SHHS dit werk exposeren. 

Schenking vaandel NCVB afdeling Hillegersberg Schiebroek

17 november  2021
De Nederlandse Christelijke Vrouwen Bond (NCVB), opgericht in 1919 naar aanleiding van de invoering van het algemeen vrouwenkiesrecht, had een actieve afdeling Hillgersberg Schiebroek, die bijeenkwam in een kerkzaal in Schiebroek.

De afdeling had een vaandel, met de tekst: "NCVB hillegersberg schiebroek" en op de achterzijde "20 januari 1954".

Dit vaandel werd op 17 november door een oud-bestuurslid aan de SHHS geschonken.

Schenking gebrandschilderd Wapen van Hillegersberg

26 oktober 2021
In een woonhuis aan de Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan heeft in 1938 de eerste bewoner een schuifdeur in de woonkamer van een glas-in-lood raam laten voorzien met o.a. het gebrandschilderd Wapen van Hillegersberg. 

Het werk is gemaakt door Pieter Sjoerts de Vries, "glaesemaeker op Westmaes". De deur is door de huidige bewoonster geschonken aan SHHS. SHHS zal het wapen veiligstellen door het te laten inkaderen. Zo kan te zijner tijd een breed publiek van het werk genieten.

Schenking Siem van den Hoonaard

30 mei 2021
Eén van de eerste voorwerpen die de  latere edelsmid Siem van den Hoonaard (1900-1937) maakte was een kom uit een stuk metaal, dat volgens overlevering afkomstig was van een granaat uit de Eerste Wereldoorlog. 

Dit jeugdwerk is altijd in de familie gebleven totdat zijn nicht, Annelies van den Hoonaard deze kom schonk aan SHHS.

De kom is thans tentoongesteld in een van de vitrines in het gebiedskantoor van Hillegersberg-Schiebroek.

Schenking uit Schiebroek (2)

24 februari 2021
Ca. 1930 werd het pand aan de Hooge Limiet geschilderd.

In een naastliggende boerderij, Hoge Limiet 15, woonde tot 1934 Bastiaan Jacob Kranenburg (1882-1955).  Kranenburg was raadslid en wethouder van Schiebroek. Zijn boerderij is gesloopt.

In een andere naastliggende boerderij 'Weienhof', Hoge Limiet 61, woonde tot 1917 Dirk Cornelis van der Kooij.

SHHS kreeg dit schilderij van de kleinzoon van zowel Bastiaan Jacob Kranenburg als Dirk Cornelis van der Kooij, de heer A. van der Kooy.