Nieuwsfeiten en recente gebeurtenissen

De laatste feiten en wetenwaardigheden op een rijtje

Martin Lusse

Martin Lusse overleden

10 april 2024
Op 10 april 2024 is Martin Lusse (1947), de oprichter van de Stichting Histories Hillegersberg, overleden. Martin was de eerste voorzitter (2012-2017).

Martin herontdekte de archieven van de gemeente Hillegersberg ('het Prentenkabinet') en verrichtte diepgaand onderzoek.

In Martin verliest SHHS een zeer gewaardeerd en bevlogen inspirator.

1915 ca Hillegondakerk in landschap 46x73 k

Herman Bieling

18 januari 2024
SHHS kreeg wederom een prachtige aquarel van de schilder Herman Bieling in bruikleen .

Het werd ca. 1915 geschilderd en betreft een afbeelding van de Hillegondakerk, nog in een open landschap... daar werd vanaf ca. 1920 het Berglustkwartier gebouwd. 

Pompen of verzakken 29 november k

Pompen of verzakken

29 november 2023
De eerste exemplaren van het boek 'Pompen of verzakken, vijf jaar actief grondwaterpeilbeheer in het Kleiwegkwartier' van Henk Koetsveld werden op 29 november 2023 uitgereikt. 

Het boek beschrijft de funderingsproblematiek in het Kleiwegkwartier van Hillegersberg. Actief grondwaterpeilbeheer, zoals het plaatsen van een pomp, kan mogelijk de houten palen beschermen tegen paalrot.

Het boek is, desgewenst gesigneerd, te koop bij SHHS. 

Buitenplaatsen bij de Rotte k

Buitenplaatsen bij de Rotte

27 november 2023
De eerste exemplaren van het boek 'Buitenplaatsen bij de Rotte, een verloren Arcadië' van Robert J. Ligthelm werden op 27 november 2023 uitgereikt in een door SHHS georganiseerde bijeenkomst in de Hillegondakerk.

Het boek beschrijft buitenplaatsen en kastelen en hun bewoners uit de diepe middeleeuwen tot nog rond het jaar 1900 in Rubroek (Crooswijk), Oost-Blommersdijk (Cool), Hillegersberg en Terbregge.

Bieling, Huize Bijdorp aquarel k

Herman Bieling: villa Bijdorp

11 november 2023
De schilder Herman Bieling maakte ca. 1916 o.a. twee aquarellen van de villa Bijdorp en de tuin. Deze werken zijn door een bruikleen in bezit gekomen van SHHS.

Villa Bijdorp was tot zijn overlijden in 1907 het woonhuis van burgemeester Le Fèvre de Montigny.

Het pand is gesloopt. Thans staat op het adres 'Park Bijdorp' een groot appartemenetencomplex. 

1003b k

Een eeuw Breitnersingel

3 oktober 2023
Het eerste exemplaar van het boek "Een eeuw Breitnersingel, Honderd jaar samen in een stadse oase" werd op 3 oktober 2023 uitgereikt aan de voorzitter van SHHS.

Het boek werd geschreven door een team van bewoners met ondersteuning van o.a. SHHS. Het boek beschrijft de totstandkoming van de singel en de panden als groene oase nabij de stad en het dagelijks leven op de singel in de 20ste eeuw.

"Het is een prachtige plek, die Breitnersingel, geniet allemaal van al het groen.". 

2023, 9 augustus. Stolpersteine Adrianalaan 165 k

Schiebroek: Stolpersteine

9 augustus 2023
In Schiebroek werden voor het eerst Stolpersteine gelegd: kleine messing plaatjes in het trottoir met de namen van mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn 'weggevoerd' en nooit meer zijn teruggekomen. Zij liggen voor het pand Adrianalaan 165. Het zijn hier 10 Stolpersteine.

De Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek maakte deze plaatsing mede mogelijk .

N.B.: In Hillegersberg werden de eerste Stolpersteine geplaatst in april 2011.

1927 1930 Raads notulen Hillegersberg k

Raadsnotulen 1927-1930

18 juli 2023
De Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek kreeg op 18 juli 2023 de ingebonden 'Raads-notulen' van de vergaderingen van de gemeenteraad van Hillegersberg over de jaren 1927, 1928, 1929 en 1930 in eigendom.

De schenking kwam van een familielid van de oud-wethouder A.J. Breedveld.

1824 Boek Van den Hoonaard k

Origineel uit 1824...

19 juni 2023
De Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek kreeg op 19 juni 2023 het originele boek 'Geschiedkundige beschrijving van de dorpen Hillegersberg en Bergschenhoek' door W. van den Hoonaard "met platen" in bruikleen.

Het boek heeft een voorbericht gedateerd 18 mei 1824. Van de Hoonaard schreef o.a.: Ik heb gepoogd datgene onder eenige rubrieken te brengen, hetwelk dienstbaar zoude kunnen wezen om de voornaamste lotgevallen en de tegenwoordigen staat der dorpen Hillegersberg, Bergschenhoek en van de buurt Terbregge, zoo veel mogelijk, te leeren kennen.".

Van het boek is in 1972 een nadruk uitgegeven .

Prinsemolen luchtfoto

HHSK 750 jaar

5 mei 2023
Op 14 mei 2023 bestond het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 750 jaar.

Heel het jaar bracht het hoogheemraadschap het belang en de noodzaak van waterbeheer onder de aandacht.

Uitgangspunt was: leren van het verleden, acteren in het heden en zorgen voor duurzame oplossingen in de toekomst.