Nieuwsfeiten en recente gebeurtenissen

De laatste wetenwaardigheden op een rijtje

Schenking: Map met knipsels en documenten over Hillegersberg

23 mei 2022
De vader van de heer Leo Netten had een map met knipsels over Hillegersberg van ver voor de Tweede Wereldoorlog alsmede enkele foto's, waaronder een van de installatie van burgemeester Van Kempen in 1924.

Zo kwam weer nieuwe informatie boven tafel die zal worden verwerkt in de website van SHHS. Ook zijn enkele documenten 'tentoonstellings-waardig': mogelijk dat u deze dus nog ziet!

RTV Rijnmond: Radio-uitzendingen over Oud-Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge

Op 18 januari  2022 van
10.00 - 13.00 uur
komt Erik Lemmers in de serie over de geschiedenis van dorpen in de regio "Dwars door Rijnmond" in Terbregge. Eerder was hij op 5 oktober 2021 in Hillegersberg en op 16 november 2021 in Schiebroek. 

In Terbregge starten we bij het gebouw van de bewonersvereniging Terbregge's Belang. Vervolgens lopen we door Oud-Terbregge, o.a. langs de Irenebrug, de Prins van Terbregge en het oorlogsmonument.

Bruikleen schilderij Herman Bieling: Theehuis van Freericks (1937, winter)

27 december  2021
Herman Bieling schilderde het Theehuis van café-restaurant Freericks enkele malen, ook toen het al in staat van verval was in de winter van 1937.

Dit olieverfschilderij (45x60 cm) is in december 2021 verworven door een donateur van SHHS. Deze donateur heeft het werk voor onbepaalde tijd in bruikleen gegeven aan SHHS.

Bij zich voordoende mogelijkheden zal SHHS dit werk exposeren. 

Schenking vaandel NCVB afdeling Hillegersberg Schiebroek

17 november  2021
De Nederlandse Christelijke Vrouwen Bond (NCVB), opgericht in 1919 naar aanleiding van de invoering van het algemeen vrouwenkiesrecht, had een actieve afdeling Hillgersberg Schiebroek, die bijeenkwam in een kerkzaal in Schiebroek.

De afdeling had een vaandel, met de tekst: "NCVB hillegersberg schiebroek" en op de achterzijde "20 januari 1954".

Dit vaandel werd op 17 november door een oud-bestuurslid aan de SHHS geschonken.

Schenking gebrandschilderd Wapen van Hillegersberg

26 oktober 2021
In een woonhuis aan de Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan heeft in 1938 de eerste bewoner een schuifdeur in de woonkamer van een glas-in-lood raam laten voorzien met o.a. het gebrandschilderd Wapen van Hillegersberg. 

Het werk is gemaakt door Pieter Sjoerts de Vries, "glaesemaeker op Westmaes". De deur is door de huidige bewoonster geschonken aan SHHS. SHHS zal het wapen veiligstellen door het te laten inkaderen. Zo kan te zijner tijd een breed publiek van het werk genieten.

Schenking Siem van den Hoonaard

30 mei 2021
Eén van de eerste voorwerpen die de  latere edelsmid Siem van den Hoonaard (1900-1937) maakte was een kom uit een stuk metaal, dat volgens overlevering afkomstig was van een granaat uit de Eerste Wereldoorlog. 

Dit jeugdwerk is altijd in de familie gebleven totdat zijn nicht, Annelies van den Hoonaard deze kom schonk aan SHHS.

De kom is thans tentoongesteld in een van de vitrines in het gebiedskantoor van Hillegersberg-Schiebroek.

Schenking uit Schiebroek (2)

24 februari 2021
Ca. 1930 werd het pand aan de Hooge Limiet geschilderd.

In een naastliggende boerderij, Hoge Limiet 15, woonde tot 1934 Bastiaan Jacob Kranenburg (1882-1955).  Kranenburg was raadslid en wethouder van Schiebroek. Zijn boerderij is gesloopt.

In een andere naastliggende boerderij 'Weienhof', Hoge Limiet 61, woonde tot 1917 Dirk Cornelis van der Kooij.

SHHS kreeg dit schilderij van de kleinzoon van zowel Bastiaan Jacob Kranenburg als Dirk Cornelis van der Kooij, de heer A. van der Kooy.

Schenking uit Schiebroek (1)

14 oktober 2020
In 1974 schilderde Jac. J. Bast de benedenwoning Nagelkruidstraat 15a. Het blok is inmiddels gesloopt en er staat nu een nieuw blok moderne woningen.

Aad en Co van der Straaten kregen dit schilderij destijds van een overbuurman. Zij woonden met groot genoegen decennia in Schiebroek en in dit huis, Co verzorgende de voortuin.

Zoon Hans en schoondochter Marianne overhandigden het schilderij aan SHHS.

Stolpersteine

13 oktober 2020
Op 9 november 2020 werden nieuwe Stolpersteine in Hillegersberg geplaatst. Dit op de Prinses Margrietlaan en op de Maarten Dijkshoornlaan.

Stolpersteine (letterlijk: 'struikelstenen') zijn gedenktekens in het trottoir voor de huizen van mensen die in de Tweede Wereldoorlog verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. Deze messing plaatjes met inscriptie herinneren onder andere aan de joden die in deze huizen hebben gewoond.