Nieuwsfeiten en recente gebeurtenissen

De laatste wetenwaardigheden op een rijtje

Cossee-terrein

10 juli 2019
Archeologische waarden in het Cossee-terrein?

De bouw van het "Hof van Cossee" is naar verwachting 2020. Archeologie Rotterdam (voorheen: BOOR) zal op basis van het bouwplan nog beoordelen of het palenplan bijvoorbeeld veel schade aan zal richten aan eventueel aanwezige archeologische waarden. Die plantoets wordt in de zomer van 2019 uitgevoerd.

Niet is uitgesloten dat Archeologie Rotterdam overgaat tot het opleggen van een verplichting voor onderzoek.

Christus Koningkerk

22 juni 2019
De Christus Koningkerk aan het Statenplein heeft een nieuwe naam en een nieuwe bestemming: het heet nu Statenkoning en telt 24 appartementen.

Het gebouw is een gemeentelijk monument, de hoge plafonds en de spitsboogvensters zijn behouden.

De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud heeft het pand vanwege de kundige bouw een "schildje" toegekend, dit is 22 juni aangebracht.

Nieuwe namen

20 april 2019
De Stichting Histories Hillegersberg (SHH) gaat  met een nieuwe naam door het leven: "Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek", kortweg "SHHS". De statuten worden nog aangepast.

Er zijn twee redenen voor de naamswijziging. Allereerst was een wens Schiebroek een plaats te geven naast Hillegersberg. En: "histories"  werd niet begrepen. Beter Nederlands is "historisch".

Ook is het webadres vernieuwd: "www.shhs.nl".

Bibliotheek

18 maart 2019
Op de vernieuwde website van de Stichting Historisch Hillegersberg is een lijst opgenomen van boeken en publicaties over Hillegersberg en Schiebroek die via de stichting ter inzage kunnen worden gegegeven.

Graag houdt de stichting zich aanbevolen voor tips over alle boeken en publicaties over ons gebied.

Ook bekende, niet direct ter beschikking staande publicaties,  worden vermeld.

  Bekijken  

Schenking oude foto's

7 januari 2019
De historische commissie van de Vereniging Terbregge's belang heefteen aantal oude foto's van Hillegersberg overgedragen aan de Stichting Histories Hillegersberg.

Het betreft vooral verschillende foto's van het gemeentebestuur van Hillegersberg kort voor de overgang van de gemeente naar Rotterdam. 

Daarnaast enkele bijzondere foto's zoals bovenstaande. Wie heeft over deze foto enige informatie (mensen, lading, datum, e.d.)?

Oud Nieuws 

najaar 2018
In september 2018 is binnen de Stichting Histories Hillegersberg begonnen met het verzamelen van 'historisch nieuws' dat betrekking heeft op ons gebied.

Het 'oude' nieuws staat op de volgende (digitale) bladzijde.

Zie: Nieuws archief

  Bekijken