Begraafplaats aan de Ringdijk 43

In gebruik van 1904 tot 1952

De begraafplaats aan de Ringdijk, hoek Peppelweg, is de oorspronkelijke Algemene begraafplaats van de gemeente Schiebroek die in 1904 in gebruik is genomen. Schiebroekenaren werden tot 1904 begraven in Overschie. De gemeente Schiebroek had de grond aan de ‘Schiebroekseweg nabij de watermolens’ gekocht van weduwe H. Nicolaas-Bak.  De weduwe had daarbij voor zichzelf een eeuwigdurend grafrecht bedongen. Vandaar dat het begraafplaatsje aan de Ringdijk en het bijbehorende baarhuisje, nog steeds bestaat.

 Plattegrond begraafplaats (1903)

De namen van de 190 mensen (waaronder 83 kinderen) die hier zijn begraven zijn bekend. Er is nooit een graf geruimd, maar van slechts enkele tientallen graven is een grafsteen bewaard gebleven. Bekende Schiebroekse namen komen in de registers voor zoals: Ammerlaan, Dijkshoorn, Lagerwaard en Wetsteijn.

Van sommige overledenen is nog een levensverhaal  te achterhalen, zoals van de veldwachter Willem Naaijen (zie hierna) en van de Joodse vluchteling Salomon Kusiel

Ook van de Schiebroekse molenaar  Hendrik Jan Maasland (1896-1939) is hier begraven. De grafsteen van de weduwe Nicolaas is helaas verdwenen.

Ook drie familieleden Mouthaan zijn hier begraven: getroffen door een afzwaaiende bom op 14 mei 1940.

De begraafplaats is toegankelijk via een monumentaal smeedijzeren hek met uilen en en zandloper. En met de tekst: "Gedenk te Sterven".

Omstreeks 1972 is de begraafplaats grotendeels vernield, door vandalisme of door storm. In 2018/9 is de begraafplaats volledig hersteld.

De begraafplaats is on line  'te bezoeken'.

Baarhuisje aan de Ringdijk

Gemeentelijk monument

Een baarhuisje is een klein gebouw  op een begraafplaats waar doden werden opgebaard. Het kwam voor dat bij een 'dode' de dood nog niet met zekerheid kon worden vastgesteld. Begraven mag (daarom) wettelijk pas na 36 uur, omdat de ervaring leerde dat de dood daarna zeker was ingetreden.

Op de begraafplaats aan de Ringdijk staat ook een baarhuisje. Het Baarhuisje, dat eigendom van de gemeente Rotterdam is, is een gemeentelijk monument. Het pand is in beheer bij de Vereniging Stedebouwkundig wijkbehoud. 

Aquarel door Dick Carlier

Willem Naaijen (1861-1935)

Veldwachter te Schiebroek, begraven aan de Ringdijk

Willem Naaijen was veldwachter van de gemeente Schiebroek van 1 januari 1901 tot 1 december 1929. In deze functie was Naaijen tevens de rechterhand van de burgemeester van de kleine gemeente.

Willem Naaijen werd militair en vocht o.a. in Atjeh. Voor zijn moedig gedrag werd hij beloond met de zilveren medaille in de Orde van Oranje Nassau. Na zijn huwelijk in 1900 werd hij politieagent in Vlaardingen. Al op 1 januari 1901 werd hij zelfstandig veldwachter in Schiebroek. Hij was ook deurwaarder der belastingen, gemeentebode en ambtenaar van de burgerlijke stand. 

Naaijen woonde aan de Plaswijcklaan 8. Hij genoot veel respect. Naaijen haalde meermalen de pers vanwege zijn kundige optreden. Naaijen ging in 1929 met pensioen, op 10 april 1935 overlijdt hij. Naaijen werd onder grote belangstelling ten grave gedragen door zijn vijf (!) opvolgers, op de begraafplaats naast het gemeentehuis aan de Ringdijk. Het kerkhof was te klein voor alle bezoekers. Zijn graf is nog steeds aanwezig.

[bron: Harry Pruijsten]