Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek bestaat uit:

Jan Cees van Duin

voorzitter

Jan Cees is een ervaren bestuurder, schrijft boeken en bekleedt verschillende bestuursfuncties bij diverse organisaties

[nl]-->

Jan Sytze Bezemer

Penningmeester

Jan Sytze is zelfstandig ondernemer; hij is lid van de gebiedscommissie Hillegersberg- Schiebroek

Norman Langelaan

Bestuurslid

Norman is zelfstandig Restauratiearchitect bij Langelaan monumenten-restauratie & advies en is bestuurslid van de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Privacyverklaring

Het bestuur heeft op 18 april 2018 het volgende besloten en vastgelegd ten aanzien van de privacy:
Op de website en in publicaties van de Stichting Histories Hillegersberg worden geen namen van levende personen genoemd, behalve (oud-)bestuursleden, mensen die lezingen verzorgen en anderen die expliciet toestemming hebben gegeven. De donateur-administratie en het archief zijn alleen toegankelijk voor het bestuur.