De ontwikkeling van 110 Morgen

(vanaf 1956)

110 Morgen is op enkele kleine punten na conform het uitbreidingsplan van 1955 gebouwd. Hiertoe behoorde ook het Argonautenpark aan de zuidzijde van de buurt. Tussen 1950 en 2002 is het gehele grondgebied van de polder bebouwd geraakt. 

Aan het eind van de 20ste eeuw werd de wijk vernieuwd. Het noordelijke gedeelte van de wijk 110 Morgen maakt deel uit van de grotere Vinex-locatie “De Limieten” en is in de periode 1998-1999 bebouwd. Later is elders in de wijk veel nieuwbouw gerealiseerd, in een veel luxer segment dan voorheen.

foto: 1956 Nieuwbouw in 110 Morgen

50 jaar later een totaal andere woonwijk

Bouw vanaf 1956
Hoewel al in 1934 de gemeente Hillegersberg een uitbreidingsplan voor o.a. de polder 110 Morgen vaststelde waarbij in vrijwel geheel de polder bebouwing was voorzien, kwam er in 1939 een herzien plan en in 1949/ 1950 wederom. Het stedenbouwkundig dat in 1955 werd vastgesteld leidde uiteindelijk tot woningbouw. Er was geen sprake meer van het verlengen van de Molenlaan tot in 110 Morgen. In het plan van 1955 was sprake van 1160 nieuwe woningen, waarvan 87% in 3 of 4 woonlagen. Het plan voor 110 Morgen voorzag ook enkele tientallen bejaardenwoningen en in een aantal vrije speelterreinen. Het zwembad ‘Het Zwarte Plasje’ werd gehandhaafd.

Door de vraag naar goedkopere woningen, vooral voor arbeiders die in de toekomstige gebieden als de Spaanse Polder zouden gaan werken, was een aanzienlijk hogere bebouwingsdichtheid onontbeerlijk. Om het open karakter van Hillegersberg zoveel mogelijk te kunnen behouden, werd uitgegaan van gestapelde bouw die moest aansluiten bij de bestaande bebouwing in Hillegersberg. Het besluit om meer eengezinswoningen te bouwen, paste in het streven naar een open bebouwing, aansluitend bij het landelijke karakter van Hillegersberg. De bebouwing in 110 Morgen is door een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en woningstichting ‘Onze Woning’ tot stand gekomen.
110 Morgen is op enkele kleine punten na conform het uitbreidingsplan van 1955 gebouwd. Hiertoe behoorde ook het Argonautenpark aan de zuidzijde van de buurt. Tussen 1950 en 2002 is het gehele grondgebied van de polder bebouwd geraakt. Bij de architectonische invulling van de buurt waren twee bureaus betrokken: het bureau Kuiper, Gouwetor en de Ranitz en het bureau Tol, Noordhoek en de Ruyter. Bureau Kuiper, Gouwetor en De Ranitz ontwierp ook het Calandlyceum dat integraal deel uitmaakt van de buurt 110 Morgen.

In de nieuwe wijk kwam ook een winkelcentrum, twee blokken van 21 winkels met 42 bovenwoningen. Op de hoek van de Junolaan en de Eratostraat kwam een Co-op. 

Vernieuwing van 110 Morgen
Aan het eind van de 20ste eeuw werd de wijk vernieuwd. Het noordelijke gedeelte van de wijk 110 Morgen maakt deel uit van de grotere Vinex-locatie “De Limieten” en is in de periode 1998-1999 bebouwd. Later is elders in de wijk veel nieuwbouw gerealiseerd, in een veel luxer segment dan voorheen. Het winkelcentrum aan de Junostraat in het zuiden van 110 Morgen bestaat niet meer, evenmin als de Eratostraat. Nu zijn er enkele zaken op het Minervaplein en zijn er winkels aan de Argonautenweg. Daar is o.a. een grote zaak van Albert Heijn gekomen. Overigens is men aangewezen op het winkelcentrum in 'het oude dorp'.