Terbregge

Buurtschap van Hillegersberg

Terbregge is altijd onderdeel van Hillegersberg geweest. Het is een buurtschap met een eigen gemeenschap en geschiedenis. In 1747 en opnieuw in 1775 werd een groot deel van het buurtschap door brand verwoest en vanwege geldgebrek vond herbouw slechts gedeeltelijk plaats. De korenmolen "De Vier Winden" (1776) staat er nog steeds.

Kaart van de Rotte door Jan Potter, 1566, uitsnede waarop o.a. de brug over de Rotte, de Ommoordse Laan en de Ommoordse Verlaten te zien zijn.

De geschiedenis van Terbregge

De brug
Terbregge ontleent haar naam aan de brug over de Rotte, "bij de brug" of te wel "Terbrugge", later verbasterd tot Terbregge. Dit voert terug tot het eind van de 13e eeuw.
Sinds het midden van de 17e eeuw is de vaste brug over de Rotte vervangen door een beweegbare brug. In 1888 is een smalle ophaalbrug in gebruik genomen, maar die is in 1936 ingestort: een bus van de TOD (Terbregse Omnibus Dienst) passeerde, een ketting brak, de brug stortte in en was onbruikbaar. In 1938 is de brug die over de Strekvaart stond tussen de Dorpsstraat en de Grindweg, en daar overbodig was geworden, verplaatst naar Terbregge. Deze derdehands brug (was 'begonnen' bij Lommerrijk) is op 5 augustus 1939 door de burgemeester van Hillegersberg, Van Kempen, geopend. Deze dag is de verjaardag van Prinses Irene, zij werd daarmee de naamgeefster van de brug. Het oude brugdek uit 1939 werd in 1988 in een weekend vervangen. Voor voetgangers en fietsers was toren een alternatieve brug aangelegd. In 2005 is de brug weer vervangen en verbreed en van fietsstroken voorzien, de naam bleef "Prinses Irenebrug".

Butterdorp
Op de grens van Hillegersberg en Terbregge bevindt zich het Boterdorpse Verlaat, een oude en niet meer gebruikte schutsluis, waar een klein buurtje ontstond: 'Het Butterdorp'.

Voedseldroppings
Terbregge is bekend vanwege de voedseldroppings in 1945, er is een 'manna-monument' voor opgericht. Ook is Terbregge vandaag de dag bekend als verkeersknooppunt.

Nieuw-Terbregge
Ingeklemd tussen de Rotte en de noordelijke ruit om Rotterdam werd al in 1993 een 'duurzame wijk' gepland. Een compacte 'milieusparende' wijk op een smalle strook polderland van 21 ha. Aan weerszijden van de bebouwing, bij de Rotte en bij de A20 is groen gebied uitgespaard elk met een eigen karakter. Royale waterpartijen zorgen voor een natuurlijke scheiding van het woongebied met de omgeving. Veel nieuwe woningen staan op schiereilandjes in het water. Veel aaneengesloten oppervlaktewater zorgt voor een goed zelfreinigend vermogen. Nieuwe technieken werden in de woningen toegepast voor energieverbruik: zuidoriëntatie, isolatie, zonneboilers, mini-warmtekracht en het benutten van zonne- en bodemwarmte. Het project Nieuw-Terbregge kreeg in 1997 de status van 'Europees voorbeeldproject van energiebesparing en duurzaam bouwen' (THERMIE).
In november 1998 ging voor de eerste woning in de VINEX-locatie Nieuw-Terbregge de eerste paal in de grond. Het was het begin van een groen woongebied met circa 850 woningen. In Nieuw-Terbregge is ook het jeugd- en amateurcomplex van de Rotterdamse voetbalvereniging Sparta.

Nadere informatie
Voor een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis en de ontwikkeling van Terbregge wordt verwezen naar:
1. De website van de Historische Commissie van de Bewonersorganisatie Terbregge's Belang en
2. De Cultuurhistorische verkenning Terbregge van de gemeente Rotterdam (zie website gemeente Rotterdam of op te vragen bij SHHS).