Frederik Hendrik van Kempen

(1879-1966)

Frederik Hendrik van Kempen, zoon van Tweede Kemerlid A.E. van Kempen, was gemeentesecretaris van Bennebroek van 1905-1909. Hij was burgemeester van de gemeenten Montfoort en Willeskop van 1909-1915 en van Schoonhoven van 1915-1924. Van 1924 tot aan de opheffing van de gemeente in 1941 was hij burgemeester van Hillegersberg.

Van Kempen was lid van de ARP.  Van 1924 tot aan de opheffing van de gemeente in 1941 was hij burgemeester van Hillegersberg.

Van Kempen in Hillegersberg (1924-1941)

Van Kempen solliciteerde vanuit Schoonhoven niet direct naar Hillegersberg. Er waren in 1924 voor de functie van burgemeester van Hillegersberg 48 sollicitanten. De naam van Van Kempen kwam op deze lijst niet voor.  Blijkbaar is hij gevraagd te solliciteren, op de aanbeveling van de Commissaris van de Koningin van 15 september 1924 stond hij op de eerste plaats.

Voor Van Kempen was een overgang van Schoonhoven naar Hillegersberg geen vanzelfsprekendheid, in Hillegersberg was de wedde aanzienlijk lager dan in Schoonhoven. Van Kempen werd benoemd en deed op zaterdag 11 oktober 1924 zijn intrede.
De keuze voor Hillegersberg was toch niet slecht: in de burgemeerstijd van Van Kempen groeide Hillegersberg snel. Jaarlijks kwamen er gemiddeld 1000 inwoners bij.

Van Kempen ijverde zeer voor een open bebouwing langs de Straatweg zo dat zicht op de Plassen behouden bleef. Deze strijd verloor hij. Ook ging Van Kempen met energie de bebouwing van de Plasoevers tegen. Een blijvend groot succes werd het onteigenen van het Prinsemolenpad en de aan de plas grenzende weilanden. Op 25 juli 1940 aanvaardde Van Kempen het erevoorzitterschap van de 'Vereeniging Oud-Hillegersberg en Rotterban', de voorganger van de Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek.

Op 15 mei 1941, een aantal maanden voordat de gemeente zou worden opgeheven, nam het College van B&W van Hillegersberg het besluit een singel in het Molenlaankwartier naar de burgemeester te noemen. De Bergsingel en de Verlengde Bergsingel werden de "F.H. van Kempensingel". 

Van Kempen bleef na zijn aftreden wonen in de 'ambtswoning' aan de Straatweg 268. Hij bleef ook actief in het Hillegersbergse maatschappelijk leven. Zo was hij o.a. voorzitter van de Stichting Plaswijckpark.

Van Kempens afscheid in 1941

Van Kempen rept bij zijn laatste rede voor de gemeenteraad van Hillegersberg op 31 juli 1941 over de gemoedelijke dorpse sfeer, de genegenheid die hij mocht ontvangen van de burgerij ter gelegenheid van zijn zilveren huwelijksjubileum en ook bij zijn ambtsjubileum tijdens een speciale raadsvergadering in Lommerrijk.

Hij maakt zich zorgen over de toekomst van Hillegersberg: "Rotterdam wordt verrijkt met een grondgebied dat er zijn mag. Dank zij Uw aller zorg. Wanneer in figuurlijke zin na enkele uren de blauw-gele vlag zal worden gestreken en de groen-witte gaat wapperen, dan moge dit niet betekenen dat vanaf dat ogenblik het oude Hillegersberg stiefmoederlijk worde bedeeld, doch het grotere Rotterdam dezelfde zorg blijft besteden als toen het in handen was van het tegewoordige bestuur.".

Van Kempens laatste woorden waren: "Mijne heren, het ogenblik is gekomen dat ik de ambtsketen afleg die gij, mijnheer Breedveld, mij als loco-burgemeester hebt omgehangen. Deze ambtsketen wordt nu wellicht een stuk dat in het museum zal worden opgeborgen. Bij mijn installatie is mij toegewenst dat God mij de kracht mocht geven bij het verrichten van mijn taak. Hem breng ik dank voor de zegeningen die Hij mij schonk. Hij gaf mij de kracht en de wijsheid bij de vervulling van mijn taak.".

Van de gemeenteraad krijgt Van Kempen als aandenken een wandbord ten geschenke. Na de raadsvergadering en de toespraken is er in het Plaswijckpark een drukbezochte afscheidreceptie voor de burgerij.

In de NRC van 1 augustus 1941 stond in het verslag: "Na afloop van de receptie werd het woord gevoerd door de heer Spronkers als voorzitter van het 'Comité tot stichting van een monument ter herinnering aan Hillegersbergs zelfstandigheid'. Men zal doen oprichten een monumentale bank welke geplaatst zal worden op een van de mooiste gedeelten van Hillegersberg. Reeds is een ontwerp gemaakt door den beeldhouwer, de heer Edema van der Tuuk. Hierna heeft het mannenkoor 'Zang en Vriendschap' het eerste couplet van het Hillegondalied gezongen.".

Hillegersberg

1924 Intrede van Burgemeester F.H. van Kempen

  Bekijken  

Hillegersberg

1924 Start rijtour van Burgemeester F.H. van Kempen

  Bekijken  

Hillegersberg

1924 Rijtour van Burgemeester F.H. van Kempen (hijzelf, zijn vrouw en het oudste raadslid)

  Bekijken  

Hillegersberg

1924 Rijtour van Burgemeester F.H. van Kempen (Dorpsstraat bij Freericks)

  Bekijken  

Hillegersberg

1924 Intredediner van Burgemeester F.H. van Kempen

  Bekijken