Frederik Hendrik van Kempen

(1879-1966)

Frederik Hendrik van Kempen was van 1924 tot aan de opheffing van de gemeente in 1941 burgemeester van Hillegersberg. In de burgemeesterstijd van Van Kempen groeide Hillegersberg met 1000 inwoners per jaar.

Op 25 juli 1940 aanvaardde Van Kempen het erevoorzitterschap van de 'Vereeniging Oud-Hillegersberg en Rotterban', de voorganger van de Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek.

Op 15 mei 1941, een aantal maanden voordat de gemeente zou worden opgeheven, nam het College van B&W van Hillegersberg het besluit een singel in het Molenlaankwartier naar de burgemeester te noemen. De Bergsingel en de Verlengde Bergsingel werden de "F.H. van Kempensingel". 

Van Kempens afscheid

Van Kempen rept bij zijn laatste rede voor de gemeenteraad van Hillegersberg op 31 juli 1941 over de gemoedelijke dorpse sfeer, de genegenheid die hij mocht ontvangen van de burgerij ter gelegenheid van zijn zilveren huwelijksjubileum en ook bij zijn ambtsjubileum tijdens een speciale raadsvergadering in Lommerrijk.

Hij maakt zich zorgen over de toekomst van Hillegersberg: "Rotterdam wordt verrijkt met een grondgebied dat er zijn mag. Dank zij Uw aller zorg. Wanneer in figuurlijke zin na enkele uren de blauw-gele vlag zal worden gestreken en de groen-witte gaat wapperen, dan moge dit niet betekenen dat vanaf dat ogenblik het oude Hillegersberg stiefmoederlijk worde bedeeld, doch het grotere Rotterdam dezelfde zorg blijft besteden als toen het in handen was van het tegewoordige bestuur.".

Van Kempens laatste woorden waren: "Mijne heren, het ogenblik is gekomen dat ik de ambtsketen afleg die gij, mijnheer Breedveld, mij als loco-burgemeester hebt omgehangen. Deze ambtsketen wordt nu wellicht een stuk dat in het museum zal worden opgeborgen. Bij mijn installatie is mij toegewenst dat God mij de kracht mocht geven bij het verrichten van mijn taak. Hem breng ik dank voor de zegeningen die Hij mij schonk. Hij gaf mij de kracht en de wijsheid bij de vervulling van mijn taak.".

Van de gemeenteraad krijgt Van Kempen als aandenken een wandbord ten geschenke. Na de raadsvergadering en de toespraken is er in het Plaswijckpark een drukbezochte afscheidreceptie voor de burgerij.

In de NRC van 1 augustus 1941 stond in het verslag: "Na afloop van de receptie werd het woord gevoerd door de heer Spronkers als voorzitter van het 'Comité tot stichting van een monument ter herinnering aan Hillegersbergs zelfstandigheid'. Men zal doen oprichten een monumentale bank welke geplaatst zal worden op een van de mooiste gedeelten van Hillegersberg. Reeds is een ontwerp gemaakt door den beeldhouwer, de heer Edema van der Tuuk. Hierna heeft het mannenkoor 'Zang en Vriendschap' het eerste couplet van het Hillegondalied gezongen.".