Adrianus Johannes Breedveld

(1874-1962)

Adrianus Johannes Breedveld, geboren op 7 februai 1874, was gemeenteraadslid, wethouder en locoburgemeester van Hillegersberg. In zijn jongere jaren was hij slager in Rotterdam. Hij was lid van de A.-R. en woonde in "Huize Roos en Beek" aan de Grindweg 54. Later werd aan dat pand een ander huis gebouwd dat nummer 54 kreeg. Het voormalige "Huize Roos en Beek" kreeg nummer 52.

Breedveld werd na de opheffing van de gemeente Hillegersberg per 1 augustus 1941 benoemd in de gemeenteraad van Rotterdam, als afgevaardigde van Hillegersberg. Omdat het Duitse gezag de gemeenteraden per die datum op non-actief stelde heeft Breedveld zijn zetel nooit kunnen innemen.

foto: A.J. Breedveld (1931)

A.J. Breedveld in Hillegersberg

Breedveld was sinds 1918 raadslid en van 1919-1931 wethouder van Hillegersberg. Tot 1921 werkte Breedveld vanuit het raadhuis van Hillegersberg aan de Kerkstraat, daarna vanuit het nieuwe raadhuis aan de C.N.A. Looslaan 1. In 1924 trad burgemeester De Villeneuve om gezondheidsredenen af. Breedveld trad enige tijd op als waarnemend burgemeester. Met 47 anderen solliciteerde hij naar het burgemeesterschap, maar als opvolger van De Villeneuve werd de burgemeester van Schoonhoven, F.H. van Kempen benoemd.

Breedveld schreef het voorwoord in de eerste gemeentegids van 1932. Er heerste toen een grote economische crisis. Breedveld sprak over "het wankelen van handel en industrie, de twee hoofdzuilen van het economisch maatschappelijk leven". Hij riep de zakenman en winkelier op niet bij de pakken neer te zitten spoorde hen aan tot efficiency tot heil van de winkelstand en de gemeenschap.

 Met veel Bergenaren had Breedveld een uitstekende verstandhouding, zo hoorden Dries Cossee en  C.N.A. Loos hoorde tot zijn vriendenkring. Naar verluidt had Breedveld een goede, maar wat zakelijke relatie met Van Kempen.

Op 23 mei 1941 besloot de gemeenteraad van Hillegersberg Breedveld, te eren door de 'verdooping' van de Breitnersingel in de Breedveldsingel. Tegen dat raadsbesluit volgde een 'geweldige agitatie' van de bewoners, zoals het raadslid J.S. Beemer van de R.K.- Staatspartij dat uitdrukte. De raad kwam een maand later terug op zijn besluit en besloot op 23 juni 1941 een nog onbebouwde singel de naam Breedveldsingel te geven. 

Hillegersberg werd zonder het uitschrijven van nieuwe gemeenteraadsverkiezingen op 1 augustus 1941 onderdeel van Rotterdam. Als (enige) vertegenwoordiger van Hillegersberg werd Breedveld, de nestor van de gemeenteraad van Hillegersberg met 23 dienstjaren, benoemd in de raad van Rotterdam. De Duitse bezetter nam evenwel het besluit 'om de werkzaamheden van de gemeenteraden te laten rusten', en wel vanaf augustus 1941. De macht in de gemeente berustte vanaf dat moment volledig bij het College van B&W. Breedveld heeft zijn plaats aan de Coolsingel dus nooit ingenomen.

Breedveld liet naast zijn huis aan de Grindweg 54 drie nieuwe woningen onder één kap bouwen: Grindweg 46-48-50. Hij verkocht 54 om te gaan wonen in 50. Maar dat kon pas na de toen net uitgebroken oorlog. Met zijn gezin huurde hij in de oorlog de bovenverdieping van zijn oude huis op nummer 54. Breedveld was voorzitter van het bestuur van de 'school met den bijbel' in Terbregge. Zijn kinderen, die nog de lagere schoolleeftijd hadden, gingen dus daar naar school: elke dag lopen van de Grindweg naar de Terbregse Rechter Rottekade en weer terug. Dat viel niet altijd mee, lopen deed je in de oorlogsjaren op kleppers of klompen. De kinderen gingen regelmatig naar Plaswijckpark waarvoor Breedveld vrijkaarten had. Na de lagere school gingen zijn kinderen naar de mulo op de Anthony Duyklaan.

Breedveld bleef wonen aan de Grindweg 50 tot aan zijn overlijden in 1962.

Breedveld IMG 9843 k

A.J. Breedveld

1920, circa. Wethouder Breedveld in zijn werkkamer in het Raadhuis van Hillegersberg aan de Kerkstraat

  Bekijken  
1923 De Villeneuve met zijn wethouders (... en Breedveld) en secretaris (Algie) in Hillegersberg S

College van B&W  (1919-1923)

In de kamer van de burgemeester,
v.l.n.r.: weth. Schiereck, burg. De Villeneuve, secr. Algie, weth. Breedveld

  Bekijken  

A.J. Breedveld

1923 Wethouder Breedveld in zijn werkkamer in het Raadhuis van Hillegersberg

  Bekijken  
Grindweg 54 Breedveld IMG 9841 k

A.J. Breedveld

Woonhuis van Breedveld, Huize Roos en Beek aan de Grindweg 54

  Bekijken  
Grindweg 54 Breedveld IMG 9846 k

A.J. Breedveld

1930, circa. Breedveld en zijn vrouw voor hun woonhuis aan de Grindweg 54

  Bekijken  
Grindweg 50 46 Breedveld IMG 9847 k

A.J. Breedveld

Breedveld woonde met zijn gezin 'links boven', Grindweg 50 (foto circa 1939)

  Bekijken