Adrianus Johannes Breedveld

(1874-1962)

Adrianus Johannes Breedveld, geboren op 7 februari 1874, was van 1918-1941 bestuurder van Hillegersberg. Hij was gemeenteraadslid, wethouder en locoburgemeester. Hij was lid van de A.-R.

Breedveld en woonde met zijn gezin in "Huize Roos en Beek" aan de Grindweg 54 (later vernummerd tot 52). Na de oorlog verhuisde hij naar de Grindweg 50, waar hij tot zijn overlijden in 1962 bleef wonen.

foto: A.J. Breedveld (1931)

A.J. Breedveld in Hillegersberg

Gemeentebestuurder van Hillegersberg
In zijn jongere jaren was Breedveld slager in Rotterdam. Breedveld werd in 1918 raadslid van Hillegersberg. De gemeenteraad stond onder leiding van burgemeester De Villeneuve. Van 1919-1931 was hij wethouder van Hillegersberg. Tot 1921 werkte Breedveld vanuit het raadhuis van Hillegersberg aan de Kerkstraat, daarna vanuit het nieuwe raadhuis aan de C.N.A. Looslaan 1. In 1924 trad burgemeester De Villeneuve om gezondheidsredenen af. Breedveld trad vervolgens op als waarnemend burgemeester. Met 47 anderen solliciteerde hij naar het burgemeesterschap. Als opvolger van De Villeneuve werd echter, ook al in 1924, de burgemeester van Schoonhoven, F.H. van Kempen benoemd.

Als wethouder had Breedveld o.a. aandacht voor de economische ontwikkeling van Hillegersberg. Hij schreef het voorwoord in de eerste gemeentegids van 1932. Er heerste toen een grote economische crisis. Breedveld sprak over "het wankelen van handel en industrie, de twee hoofdzuilen van het economisch maatschappelijk leven". In zijn voorwoord riep hij de zakenman en winkelier op niet bij de pakken neer te zitten en spoorde de zakenman en de winkelier aan tot efficiency, dit “tot heil van de winkelstand en van de gemeenschap”.

Breedveld had verschillende nevenfuncties. Zo was hij (ere)voorzitter van het Groene Kruis afd. Hillegersberg-Schiebroek. In die hoedanigheid legde hij op 9 januari 1937 de eerste steen voor het gebouw van het Groene Kruis aan de Johan van Oldenbarneveldtlaan 8 (thans de Van Slingelandtlaan 7) *). Met veel Bergenaren had Breedveld een uitstekende verstandhouding, zo hoorden Dries Cossee en  C.N.A. Loos tot zijn vriendenkring. Naar verluidt had Breedveld een goede, maar wat zakelijke relatie met burgemeester Van Kempen.

Gemeentebestuurder van Rotterdam
Hillegersberg werd zonder het uitschrijven van nieuwe gemeenteraadsverkiezingen op 1 augustus 1941 onderdeel van Rotterdam. Als (enige) vertegenwoordiger van Hillegersberg werd Breedveld, de nestor van de gemeenteraad van Hillegersberg met 23 dienstjaren, benoemd in de raad van Rotterdam. De Duitse bezetter nam evenwel het besluit 'om de werkzaamheden van de gemeenteraden te laten rusten', en wel vanaf augustus 1941. De macht in de gemeente berustte vanaf dat moment volledig bij het College van B&W. Breedveld heeft zijn plaats aan de Coolsingel dus nooit ingenomen. Breedveld werd na de opheffing van de gemeente Hillegersberg per 1 augustus 1941 benoemd in de gemeenteraad van Rotterdam, als afgevaardigde van Hillegersberg. Omdat het Duitse gezag de gemeenteraden per die datum op non-actief stelde heeft Breedveld deze zetel nooit kunnen innemen.

Breedveldsingel
Op 23 mei 1941 besloot de gemeenteraad van Hillegersberg Breedveld, te eren door de 'verdooping' van de Breitnersingel in de Breedveldsingel. Tegen dat raadsbesluit volgde een 'geweldige agitatie' van de bewoners, zoals het raadslid J.S. Beemer van de R.K.- Staatspartij dat uitdrukte. De raad kwam een maand later terug op zijn besluit en besloot op 23 juni 1941 een nog onbebouwde singel de naam Breedveldsingel te geven. 

Met zijn gezin aan de Grindweg
Breedveld woonde in "Huize Roos en Beek" aan de Grindweg 54. Breedveld was voorzitter van het bestuur van de 'school met den bijbel' in Terbregge. Zijn kinderen gingen dus daar naar lagere school: elke dag lopen van de Grindweg naar de Terbregse Rechter Rottekade en weer terug. Dat viel niet altijd mee, lopen deed je in de oorlogsjaren op kleppers of klompen. De kinderen gingen regelmatig naar het Plaswijckpark waarvoor Breedveld vrijkaarten had. Na de lagere school gingen zijn kinderen naar de mulo op de Anthony Duyklaan. 

Aan “Huize Roos en Beek” is voor de oorlog een ander huis gebouwd. Het mooie vrijstaande “Huize Roos en Beek” bestaat niet meer. Op het perceel zijn vervolgens ook drie nieuwe woningen onder één kap gebouwd: Grindweg 46-48-50. Na de oorlog ging Breedveld in het huis Grindweg 50 wonen. Breedveld bleef daar tot aan zijn overlijden in 1962.
------------
*) De gevelsteen ter gelegenheid van de eerstesteenlegging is bewaard gebleven. De steen is van een witte natuursteen, 110 x 60 cm. In de steen is met vergulde de tekst aangebracht: "De eerste steen voor dit gebouw werd gelegd op 9 jan '37 door den eere-voorzitter A.J. Breedveld en 5 juni '37 werd het gebouw in gebruik genomen". De gevelsteen was aangebracht in het voorportaal van het gebouw van de Groene Kruisvereniging aan de Van Slingelandtlaan. Later is de steen die eigendom was van de Stichting Geschiedenis van de Rotterdamse Thuiszorg weggehaald en bewaard gebleven in het Thuiszorggebouw aan de Zomerhofstraat 71. In 2011 is de gevelsteen overgedragen aan het "Thuiszorgmuseum" in het gebouw van Humanitas aan de Bergweg. Het werd bevestigd aan een muur tegenover de lift op de begane grond. Hoewel het Thuiszorgmuseum in het gebouw van Humanitas aan de Bergweg is opgeheven, is de gevelsteen (anno 2024) gebleven.

Breedveld IMG 9843 k

A.J. Breedveld

1920, circa. Wethouder Breedveld in zijn werkkamer in het (oude) Raadhuis van Hillegersberg aan de Kerkstraat

  Bekijken  
1923 De Villeneuve met zijn wethouders (... en Breedveld) en secretaris (Algie) in Hillegersberg S

College van B&W  (1919-1923)

In de kamer van de burgemeester in het (nieuwe) Raadhuis. V.l.n.r.: weth. Schiereck, burg. De Villeneuve, secr. Algie, weth. Breedveld

  Bekijken  

A.J. Breedveld

1923 Wethouder Breedveld in zijn werkkamer in het Raadhuis van Hillegersberg

  Bekijken  
Grindweg 54 Breedveld IMG 9841 k

A.J. Breedveld

Woonhuis van Breedveld, "Huize Roos en Beek" aan de Grindweg 54

  Bekijken  
Grindweg 54 Breedveld IMG 9846 k

A.J. Breedveld

1930, circa. Breedveld en zijn vrouw voor hun woonhuis aan de Grindweg 54

  Bekijken  
Grindweg 50 46 Breedveld IMG 9847 k

A.J. Breedveld

Breedveld woonde na de oorlog aan de Grindweg 50 (foto circa 1939)

  Bekijken