Gillis Johannis le Fèvre de Montigny

(1837-1907)

Gillis Johannis le Fèvre de Monigny (1837 te Kwadijk - 1907 te Hillegersberg) was burgemeester van Berkel en Rodenrijs (1863 - 1869) en van Hillegersberg en Bergschenhoek (1869 - 1907). Als burgemeester van Hillegersberg en Bergschenhoek volgde Le Fèvre de Montigny A.M. Maas Geesteranus op. 

Le Fèvre de Monigny was de zoon van Jacob le Fèvre de Montigny, predikant te Kwadijk. G.J. le Fèvre de Montifny vervulde zijn ambt als burgemeester tot zijn overlijden in 1907. Hij werd op 70 jaar.

Afb.: Rotterdamsch Nieuwsblad 23 februari 1894 bij het 25-jarig jubileum als burgemeester van Hillegersberg

Le Fèvre de Montigny in Hillegersberg

Vanaf 1869, zes jaar na zijn aantreden als burgemeester van Hillegersberg, woonde hij in Huize Bijdorp, een fraai maar eenvoudig herenhuis aan de toen zo geheten Bergweg (later: Straatweg 220). Op het perceel aan de plas stonden behalve de woning, een wagenhuis, een stal met hooizolder en een tuinmanswoning. Verder was er een plantsoen, een boomgaard, een moestuin, waren er diverse erven en was er wat bos met verschillende lanen en een beek. Het ontwerp van de tuin was van J.D. Zocher. Burgemeester Le Fèvre de Montigny woonde er tot aan zijn overlijden in 1907. Het pand is in 1966 werd gesloopt wegens bouwvalligheid. 

Le Fèvre de Montigny's 25-jarig ambtsjubileum als burgemeester van Hillegersberg (en Bergschenhoek en Bleiswijk) werd op 22 februari 1894 werd uitbundig gevierd. Van vrijwel alle huizen wapperde de vlag met oranje lint, gevels waren met bloemstukken en linten getooid, evenals de omnibussen en de paandentrams. Een rit vanaf Lommerrijk met ook een erewacht en wel 35 ruiters. Honderden mensen stonden langs de route. Onderweg naar het raadhuis stopte de stoet. Kinderen van de lagere school zongen de burgemeester toe, o.a. met het Hillegondalied. Zoals in een krant stond: "volop huldeblijken aan een geliefde burgervader". In de raadszaal sprak wethouder P. Visser lovende woorden. De burgemeester kreeg een "tegelschilderij" met de ineengevlochten wapens van Hillegersberg en Bergschenhoek en daarboven zijn eigen familiewapen. Van de voorzitter van het feestcomité, A. van den Dool, kreeg Le Fèvre de Montigny een zilveren beker en een album. Vervolgens werd de feestelijke rit vervolgd naar Terbregge, waar de schooljeugd de burgemeester weer toezong. Via het Zwaanshals (toen nog gemeente Hillegersberg) ging de rit weer naar Freericks aan de Dorpsstraat. Zo kwam een eind aan een dagvullend programma.

Op 31 augustus 1898 waren in Rotterdam de inhuldigingsfeesten voor Koningin Wilhelmina. Verschillende straten hadden hun feestcommissies, Le Fèvre de Montigny was de erevoorzitter van de Hildegondastraat.

In Hillegersberg is in het Molenlaankwartier in 1923 een laan naar Le Fèvre de Montigny genoemd: in de raadsvergadering van Hillegersberg van 27 april 1923 kwam het verzoek de tot dan naamloze laan naar de oud-burgemeester te noemen. Bij besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van Hillegersberg is op 3 mei 1933 ook een plein naar hem genoemd.

Le Fèvre de Montigny

1894 25-jarig Ambtsjubileum als burgemeester van Hillegersberg. Met o.a. een feestelijke rijtour
(afb.: Dorpsstraat ter hoogte van Freericks)

  Bekijken  

Le Fèvre de Montigny

1894 25-jarig Ambtsjubileum als burgemeester van Hillegersberg. Met o.a. een feestelijke rijtour
(afb.: Dorpsstraat ter hoogte van Freericks)

  Bekijken  

Bergweg

1905 De Bergweg (nu Straatweg) ter hoogte van de
Buitenplaats Bijdorp 

  Bekijken  

Buitenplaats Bijdorp

 Villa van burgemeester Le Fèvre de Montigny

  Bekijken  

Buitenplaats Bijdorp

1905 Het herenhuis op de Buitenplaats Bijdorp 

  Bekijken  

Bergweg

1910 Huize Bijdorp, kort na het overlijden van Le Fèvre de Montigny.

  Bekijken  

Buitenplaats Bijdorp

Ca. 1947 Huize Bijdorp, voormalig woonhuis van burgemeester Le Fèvre de Montigny

  Bekijken