Gillis Johannis le Fèvre de Montigny

(1837-1907)

Gillis Johannis le Fèvre de Montigny werd geboren op 24 april 1837 te Kwadijk als zoon van de predikant Jacob le Fèvre de Montigny aldaar. Hij overleed op 18 juni 1907 te Hillegersberg.
Hij was burgemeester van Berkel en Rodenrijs (1863-1869). Daarna werd hij burgemeester van Hillegersberg en Bergschenhoek (1869-1907). Hij combineerde deze burgemeesterschappen met de functie van gemeentesecretaris van Hillegersberg. Hij werkte vanuit het oude raadhuis van Hillegersberg dat stond op de Kerkstraat 10 en dateerde van 1572 . Le Fèvre de Montigny had diverse nevenfuncties in Hillegersberg, al dan niet voortvloeiend uit het burgemeesterschap. Zo was hij voorzitter van het kerkbestuur van de Hillegondakerk.

Een jongere broer was Johan Jacob Le Fèvre de Montigny, hij was in 1840 in Nieuwe-Tonge is geboren. Hij trouwde met Paulina Maria Bisdom, vrouwe van Vliet en Willige Langerak en werd in 1871 burgemeester van Haastrecht en Vlist. Op jonge leeftijd stierf deze broer: in 1881.

Le Fèvre de Montigny in Hillegersberg

Huize Bijdorp
Er is niet veel bewaard gebleven van de wapenfeiten van Le Fèvre de Montigny als burgemeester. Le Fèvre de Montigny woonde in Huize Bijdorp, een fraai maar eenvoudige buitenplaats aan de Bergweg (later: Straatweg 220). Het huis stond wel op een groot perceel. De buitenplaats werd rond 1800 gesticht door de Rotterdamse 'meester-borstelmaker' Pieter van der Laan. Dit was een periode dat het slecht ging met Nederland door de Franse overheersing. Buitens werden in die tijd eerder gesloopt dan gebouwd. In 1808 verkocht Vander Laan Bijdorp aan de apotheker Johannes Thomée. Thomée verfraaide het huis en vergrootte het perceel. In 1842 kwam Bijdorp in handen van Willem Christiaan van Os. In 1851 werd Van Os wethouder van Hillegersberg. Na de dood van Van Os in 1868 werd Bijdorp te koop aangeboden: "Herenhuis, tuinmanswoning, paardenstalling, moestuin, boomgaard, wei- of hooiland, bos en uitmuntend viswater". De koper was Gillis Johannis le Fèvre de Montigny die vanaf 1869 burgemeester van Hillegersberg zou zijn. De vrouw van Le Fèvre de Montigny, Maria van Haaften, beschreef Bijdorp in een brief: "Het is een fraai maar eenvoudig herenhuis, direct aan de Bergweg gelegen. We hebben behalve de woning een wagenhuis, een stal met hooizolder en een tuinmanswoning. Er is een fraai aangelegd pantsoen tot aan het water, een vruchtdragende boomgaard, een moestuin, meerdere erven en een bos met verschillende lanen en een beek.".

Het moet direct na zijn aantreden als burgemeester zijn geweest dat Le Fèvre de Montigny aan de bekende tuinarchitect Johann David Zocher jr. (1791-1870) opdracht gaf tot het ontwerpen van zijn tuin. Het werd een bos met slingerlanen en een beek met vijvers. Le Fèvre de Montigny bleef tot aan zijn dood op 18 juni 1907 in Huize Bijdorp wonen. Na het overlijden van Le Fèvre de Montigny kocht de Vlaardingse reder Bastiaan Pot de buitenplaats. Pot liet de tuin nog aanpassen door de zoon van Zocher, Louis Paul Zocher. In de eerste maanden van de oorlog, de buitenplaats is ng steeds in eigendom van de familie Pot, verblijven ca. 80 Rotterdamse 'vluchtelingen' in Bijdorp. In 1947 kwam Bijdorp in handen van de Nationale Levensverzekerings Bank, die Bijdorp gebruikte als recreatieoord voor het personeel. Het huis werd echter verhuurd tot 1955, het werd vervolgens slecht onderhouden en raakte in verval. Het pand werd in 1966 wegens bouwvalligheid gesloopt. Architectenbureau Kraaijvanger kreeg nog opdracht voor herbouw, maar die plannen gingen niet door. In 1981 kwam daar het appartementencomplex Park Bijdorp , niet zo hoog als eerder gepland vanwege een reigerkolonie in het park.

Groot feest: ambtsjubileum 1894
Le Fèvre de Montigny's 25-jarig ambtsjubileum als burgemeester van Hillegersberg (en Bergschenhoek) werd op 22 februari 1894 uitbundig gevierd. Van vrijwel alle huizen wapperde de vlag, gevels waren met bloemstukken en linten getooid, evenals de omnibussen en de paardentrams.
Le Fèvre de Montigny maakte die dag een rijtoer vanaf Lommerrijk. Er was een erewacht en er waren wel 35 ruiters. Honderden mensen stonden langs de route. Onderweg naar het raadhuis stopte de stoet. Kinderen van de lagere school zongen de burgemeester toe, o.a. met het Hillegondalied. In een krant stond: "volop huldeblijken aan een geliefde burgervader".
In de raadszaal sprak wethouder P. Visser lovende woorden. De burgemeester kreeg een "tegelschilderij" met de ineengevlochten wapens van Hillegersberg en Bergschenhoek en daarboven zijn eigen familiewapen. Van de voorzitter van het feestcomité, A. van den Dool, kreeg Le Fèvre de Montigny een zilveren beker en een album.
Vervolgens werd de feestelijke rit vervolgd naar Terbregge, waar de schooljeugd de burgemeester ook weer toezong. Via het Zwaanshals (toen nog gemeente Hillegersberg) ging de rijtoer terug naar hotel-restaurant Freericks aan de Dorpsstraat. Daar kwam een eind aan het dagvullende programma.

Een ramp en weer feest
Op 2 augustus 1898 ontplofte een van de kruitloodsen die op een eiland achter Lommerrijk in de Bergse Achterplas stond, het was een onderdeel van de vuurwerkfabriek op dat eiland van A. Gall. Het Rotterdamsch Dagblad schreef de volgende dag o.a.: "De slag was zo geweldig dat men een half uur in de omtrek de huizen heeft voelen dreunen. [...] De burgemeester van Hillegersberg, de heer Le Fèvre de Montigny, kwam weldra met twee veldwachters in een bootje ter plaatse. Men waarschuwde hem voor het gevaar, daar nog voortdurend een dichte rookkolom uit de puinhopen opsteeg, maar de heer Le Fèvre antwoordde: "Ik ken mijn plicht" en ging moedig het gevaar tegemoet, door de veldwachters gevolgd. Hij vond vlammen en rook uit de loodsen slaan, maar het gevaar niet tellend, nam de kranige burgervader, met zijn onversaagde veldwachters het blusschingswerk ter hand met de leege vaatjes en emmers die hun voor de hand kwamen ...". 

Op 31 augustus 1898 waren in Rotterdam de inhuldigingsfeesten voor Koningin Wilhelmina. In Rotterdam werd centraal een feestorganisatie ingesteld met voor verschillende straten eigen feestcommissies. In die commissies zaten invloedrijke bestuurders en ondernemers. Le Fèvre de Montigny was de erevoorzitter van de Hildegondastraat.

Tot slot
Le Fèvre de Montigny zijn gezondheid nam af, maar hij bleef desalniettemin lang in functie, tot begin 1907. Hij was, toen hij om gezondheidsredenen aftrad, bijna 70 jaar. Hij overleed op 18 juni 1907 en werd begraven bij de Hilegondakerk. Daar ligt hij nog steeds onder de grote beuk.
Le Fèvre de Montigny leeft overigens ook nog op een andere manier tot op de dag van vandaag in Hillegersberg voort. In het Molenlaankwartier werd in 1923 een laan naar Le Fèvre de Montigny genoemd: in de raadsvergadering van Hillegersberg van 27 april 1923 kwam het verzoek de tot dan naamloze laan naar hem te noemen. Bij besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van Hillegersberg is zo’n 10 jaar later, op 3 mei 1933, ook nog een plein naar Le Fèvre de Montigny genoemd. 

Le Fèvre de Montigny

1894 Foto in het Rotterdams Nieuwsblad van 23 februari bij zijn 25-jarig ambtsjubileum in Hillegersberg

  Bekijken  

Le Fèvre de Montigny

1894 25-jarig Ambtsjubileum als burgemeester van Hillegersberg. Met o.a. een feestelijke rijtoer
(afb.: Dorpsstraat ter hoogte van Freericks)

  Bekijken  

Le Fèvre de Montigny

1894 25-jarig Ambtsjubileum als burgemeester van Hillegersberg. Met o.a. een feestelijke rijtoer
(afb.: Dorpsstraat ter hoogte van Freericks)

  Bekijken  

Kerkstraat

ca. 1900. Kerkstraat met het raadhuis van Hillegersberg

  Bekijken  

Bergweg

1905 De Bergweg (nu Straatweg) ter hoogte van de
Buitenplaats Bijdorp 

  Bekijken  

Buitenplaats Bijdorp

 Villa van burgemeester Le Fèvre de Montigny

  Bekijken  

Buitenplaats Bijdorp

1905 Het herenhuis op de Buitenplaats Bijdorp 

  Bekijken  

Bergweg

1904 Huize Bijdorp, kort voor het overlijden van Le Fèvre de Montigny. Foto: Jan Kuipers

  Bekijken  

Buitenplaats Bijdorp

Ca. 1947 Huize Bijdorp, voormalig woonhuis van burgemeester Le Fèvre de Montigny

  Bekijken  
1938 Bijdorp schilderij W.R. van Buul k

Buitenplaats Bijdorp

1938 Park Bijdorp, schilderij van W.R. van Buul

  Bekijken  
1940 Bijdorp Getekend Jaap Visser k

Buitenplaats Bijdorp

1940 Park Bijdorp, tekening Jaap Visser

  Bekijken  
2023 Bijdorp apartementen en Park Bijdorp Foto Albert Speelman k

Apartementen Bijdorp

2023 Apartementengebouw Park Bijdorp met park, foto Albert Speelman

  Bekijken