Gillis Johannis le Fèvre de Montigny

(1837-1907)

Gillis Johannis le Fèvre de Montigny werd geboren op 24 april 1837 te Kwadijk en overleed op 18 juni 1907 te Hillegersberg.
Hij was burgemeester van Berkel en Rodenrijs (1863-1869). Daarna werd hij burgemeester van Hillegersberg en Bergschenhoek (1869-1907). Hij combineerde deze burgemeesterschappen met de functie van gemeentesecretaris van Hillegersberg. Hij werkte vanuit het oude raadhuis van Hillegersberg dat stond op de Kerkstraat 10 en dateerde van 1572 . 

Le Fèvre de Montigny was de zoon van Jacob le Fèvre de Montigny, predikant te Kwadijk. Een jongere broer was Johan Jacob Le Fèvre de Montigny, hij was in 1840 in Nieuwe-Tonge is geboren. Hij trouwde met Paulina Maria Bisdom, vrouwe van Vliet en Willige Langerak en werd in 1871 burgemeester van Haastrecht en Vlist. Op jonge leeftijd stierf deze broer: in 1881.

Le Fèvre de Montigny in Hillegersberg

Huize Bijdorp
Er is niet veel bewaard gebleven van de wapenfeiten van Le Fèvre de Montigny als burgemeester.  Hap snap komen we wat tegen. Le Fèvre de Montigny woonde in Huize Bijdorp, een fraai maar eenvoudig herenhuis aan de toen zo geheten Bergweg (later: Straatweg 220). Het huis stond wel op een groot perceel. Naast de woning was er een wagenhuis, een stal met hooizolder en een tuinmanswoning. Verder was er een plantsoen, een boomgaard, een moestuin, waren er diverse erven en was er wat bos met verschillende lanen en een beek. Het moet direct na zijn aantreden als burgemeester zijn geweest dat hij aan de bekende tuinarchitect J.D. Zocher (1791-1870) opdracht gaf tot het ontwerpen van zijn tuin. Le Fèvre de Montigny bleef tot aan zijn dood op 18 juni 1907 in Huize Bijdorp wonen. Het pand werd in 1966 wegens bouwvalligheid gesloopt. In 1981 is daar het appartementencomplex Park Bijdorp gekomen.

Groot feest: ambtsjubileum 1894
Le Fèvre de Montigny's 25-jarig ambtsjubileum als burgemeester van Hillegersberg (en Bergschenhoek) werd op 22 februari 1894 uitbundig gevierd. Van vrijwel alle huizen wapperde de vlag, gevels waren met bloemstukken en linten getooid, evenals de omnibussen en de paardentrams.
Le Fèvre de Montigny maakte die dag een rijtoer vanaf Lommerrijk. Er was een erewacht en er waren wel 35 ruiters. Honderden mensen stonden langs de route. Onderweg naar het raadhuis stopte de stoet. Kinderen van de lagere school zongen de burgemeester toe, o.a. met het Hillegondalied. In een krant stond: "volop huldeblijken aan een geliefde burgervader".
In de raadszaal sprak wethouder P. Visser lovende woorden. De burgemeester kreeg een "tegelschilderij" met de ineengevlochten wapens van Hillegersberg en Bergschenhoek en daarboven zijn eigen familiewapen. Van de voorzitter van het feestcomité, A. van den Dool, kreeg Le Fèvre de Montigny een zilveren beker en een album.
Vervolgens werd de feestelijke rit vervolgd naar Terbregge, waar de schooljeugd de burgemeester ook weer toezong. Via het Zwaanshals (toen nog gemeente Hillegersberg) ging de rijtoer terug naar hotel-restaurant Freericks aan de Dorpsstraat. Daar kwam een eind aan het dagvullende programma.

Weer feest
Op 31 augustus 1898 waren in Rotterdam de inhuldigingsfeesten voor Koningin Wilhelmina. In Rotterdam werd centraal een feestorganisatie ingesteld met voor verschillende straten eigen  feestcommissies. In die commissies zaten invloedrijke bestuurders en ondernemers. Le Fèvre de Montigny was de erevoorzitter van de Hildegondastraat.

Tot slot
Le Fèvre de Montigny zijn gezondheid nam af, maar hij bleef desalniettemin lang in functie, tot begin 1907. Hij was, toen hij om gezondheidsredenen aftrad, bijna 70 jaar. Hij overleed op 18 juni 1907 en werd begraven bij de Hilegondakerk. Daar ligt hij nog steeds onder de grote beuk.
Le Fèvre de Montigny leeft overigens ook nog op een andere manier tot op de dag van vandaag in Hillegersberg voort. In het Molenlaankwartier werd in 1923 een laan naar Le Fèvre de Montigny genoemd: in de raadsvergadering van Hillegersberg van 27 april 1923 kwam het verzoek de tot dan naamloze laan naar hem te noemen. Bij besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van Hillegersberg is zo’n 10 jaar later, op 3 mei 1933, ook nog een plein naar Le Fèvre de Montigny genoemd. 

Le Fèvre de Montigny

1894 Foto in het Rotterdams Nieuwsblad van 23 februari bij zijn 25-jarig ambtsjubileum in Hillegersberg

  Bekijken  

Le Fèvre de Montigny

1894 25-jarig Ambtsjubileum als burgemeester van Hillegersberg. Met o.a. een feestelijke rijtoer
(afb.: Dorpsstraat ter hoogte van Freericks)

  Bekijken  

Le Fèvre de Montigny

1894 25-jarig Ambtsjubileum als burgemeester van Hillegersberg. Met o.a. een feestelijke rijtoer
(afb.: Dorpsstraat ter hoogte van Freericks)

  Bekijken  

Kerkstraat

ca. 1900. Kerkstraat met het raadhuis van Hillegersberg

  Bekijken  

Bergweg

1905 De Bergweg (nu Straatweg) ter hoogte van de
Buitenplaats Bijdorp 

  Bekijken  

Buitenplaats Bijdorp

 Villa van burgemeester Le Fèvre de Montigny

  Bekijken  

Buitenplaats Bijdorp

1905 Het herenhuis op de Buitenplaats Bijdorp 

  Bekijken  

Bergweg

1910 Huize Bijdorp, kort na het overlijden van Le Fèvre de Montigny.

  Bekijken  

Buitenplaats Bijdorp

Ca. 1947 Huize Bijdorp, voormalig woonhuis van burgemeester Le Fèvre de Montigny

  Bekijken