Simon (Siem) van den Hoonaard

(1900-1938)

Siem van den Hoonaard werd geboren op 11 oktober 1900. Siem was de achterkleinzoon van de bekende Hillegersbergse schoolmeester Willem van den Hoonaard.

Siem van den Hoonaard volgde na zijn dagelijkse werk als juwelenzetter de avondopleiding aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen in Rotterdam. Hij werd een bekend edelsmid, o.a. zilveren sierraden bezet met halfedelstenen. Ook is hij bekend om zijn expressionistische maskers die hij uit losse onderdelen metaal samenstelde. Daarnaast heeft Van den Hoonaard gebruiksvoorwerpen ontworpen en gemaakt. 

Siem van den Hoonaard ontwikkelde zich tot een zeer gewaardeerde kunstenaar. Hem wachtte een glanzende, wellicht internationale, carrière... totdat hij in het Leidse universitaire ziekenhuis op 37-jarige leeftijd kwam te overlijden aan een schimmelinfectie van de longen. Hij werd op 15 augustus 1938 in Hillegersberg begraven.

Geschilderd door oom Gerrit Willem van Yperen.

Siem van den Hoonaard binnen en buiten  Hillegersberg

Siem van de Hoonaard was een veelzijdig kunstenaar. Hij is bekend geworden als edelsmid, maar hij tekende en musiseerde ook zeer verdienstelijk. Van den Hoonaard vestigde hij zich op 26 april 1928 als zelfstandig ontwerper en beeldend kunstenaar in Hillegersberg aan de Bergse Dorpsstraat 25 , destijds nr. 32, naast de openbare lagere school. 

Tot Van den Hoonaards bekendste werken behoort het masker dat zich nu bevindt in het Museum Boijmans Van Beuningen. Van den Hoonaard was ook een van de kunstenaars die een bijdrage leverde aan het passagiersschip de Nieuw Amsterdam van de Holland-Amerika Lijn. Werk van Siem van den Hoonaard behoort ook tot de collecties van het Centraal Museum Utrecht, Museum Kröller-Müller en het Gemeentemuseum Den Haag.

Op 15 augustus 1938, op de dag van de begrafenis van Van den Hoonaard, schreef W. Witmond, adjunctcommies ter secretarie van Hillegersberg, een vurig pleidooi aan Chris van den Berg, de conservator van de gemeente, om een werk van Van den Hoonaard aan te schaffen. Daarbij suggereerde hij: "een draadfiguur of een stuk koperwerk, of als de beurs goed voorzien is, een masker". Dat werk moest dan een plaats krijgen in het raadhuis ter nagedachtenis aan deze Hillegersbergse kunstenaar "van meer dan gewone begaafdheid". Bovendien pleitte Witmond er voor om aan de openstelling van het prentenkabinet een herdenkingstentoonstelling te verbinden.

In augustus 1940 schreef de Rotterdamse kring van beeldende kunstenaars R 33, voor wie hij de verenigingsring ontwierp, aan het gemeentebestuur van Hillegersberg dat zij graag voor wijlen hun lid S. van den Hoonaard “een gedenkteken in de plaats zijner geboorte en inwoning" opgericht zagen. Het monument zou ontworpen worden door Piet van Stuivenberg. Het gemeentebestuur van Hillegersberg ging akkoord met de plaatsing van een monument aan het Burg. Le Fèvre de Monignyplein, maar is het er, waarschijnlijk door de oorlogsomstandigheden, niet van gekomen.

Pionier in metaalplastiek

In 2020 verscheen het boek "Siem van den Hoonaard, Pionier in de metaalplastiek" van Frans van Duijn. In het boek staat beschreven dat Van den Hoonaard in ons land de eerste beeldhouwer was die zijn plastieken opbouwde uit aan elkaar gesmede platen van draad en koper. Zijn onderwerpen kwamen bij voorkeur uit de klassieke mythologie en de Rotterdamse 'roaring twenties'.

Van Duijn citeert A.M. Hammacher (oud-directeur van Kröller-Müller): " Wie nagaat wat tussen 1930 en 1937 in Nederland plastisch werd gemaakt zal moeten erkennen dat Van den Hoonaard hier een voorloper is geweest met een gedurfde, vrijere, open vormgeving (...). Het geeft een navrante eenzaamheid aan dit zuivere, moedige werk.".

Siem van den Hoonaard

1920 (circa) Kom, uit één stuk. Geschenk van mw. Annelies van den Hoonaard (coll. SHHS)

  Bekijken  

Siem van den Hoonaard

1922 Inkttekening Hillegondakerk en omgeving

  Bekijken  

Siem van den Hoonaard

1933 Masker Satyre op de moderne dans (coll. Rijksmuseum)

  Bekijken