A.H. Franckeschool

Het initiatief
Daniël Zwiep richtte in 1911 de vereniging "Zoekt het verlorene!" op. Doel was de kinderen die in de sloppen opgroeiden en de beschermende invloed van het gezin misten, bij te staan. In 1915 start Zwiep de A.H. Franckeschool aan de 1e Lombardstraat 18 in Rotterdam. Een dagschool voor psychopathische jongens. De Duitse predikant-pedagoog August Hermann Francke begon in de 17e eeuw werk onder verwaarloosde jeugd in Halle. Zijn werk zou uitgroeien tot de  machtige gebouwen van de Franckesche Stiftungen. Omdat Zwiep, evenals Francke, geen geld had richtte hij een fonds op: Helpt elkander!".

Medio 1923 wordt de school door een dertigtal jongens bezocht, onder wie 17 die zijn opgenomen in het internaat aan de Westersingel 6: het A.H. Francke huis. Er werd een bijzondere methode van onderwijs en opvoeding gehanteerd: de heil-pedagogische methode tot sociale behandeling van de jeugdige psychopaat. Het is meer individueel onderwijs, aanvankelijk ontbreken correcties, er vindt huisbezoek plaats. Langzaamaan komt er belangstelling vanuit de 'reguliere' kinderbescherming: de kinderrechter, de voogdijraad en de kinderpolitie sturen 'klantjes'. De school groeide, in 1929 stelde het gemeentebestuur van Rotterdam een 12-klassen school aan de Hofdijk beschikbaar. 

Villa Vredestein en het A.H. Franckehuis in Hillegersberg
In 1930 kwam een afdeling externe meisjes. In 1931 maakte een belangrijke gift het mogelijk een internaat voor meisjes te openen. Villa Vredestein aan de Straatweg 280 in Hillegersberg werd aangekocht en verbouwd voor 23, later 57 (en weer later, in 1950 68) meisjes. In 1931 is de onderbrenging bij het Buitengewoon lager onderwijs een feit. De meisjes waren eerst intern, later extern in het eigen gezin of in een pleeggezin. Voor de jongens is het anders: eerst extern, en bij onvoldoende resultaat dan tijdelijk intern. Villa Vredestein werd in 1950 gesloopt.

In 1935 opende het bestuur aan de Kleiweg 427 in Hillegersberg, in de villa Huize Bellevue, het jongensinternaat. Dit bood, na verbouwing door de architect L.N. Krijgsman jr., plaats aan 47 jongens. Het terrein van het A.H. Franckehuis aan de Kleiweg werd intensief benut, een vrij huis op het voorterrein werd kleuterhuis, een houten gebouw op het achterterrein herbergde 30 leerplichtige jongens. In mei 1940 werd het internaat aan de Westersingel 6 ernstig beschadigd. Voor de grote jongens werd op het terrein aan de Kleiweg in Hillegersberg een nieuw eigen huis gebouwd. Bij de bouw en verbouwingen was ook architect D. Hoekveen betrokken.

Villa Vredestein

1934 Straatweg 280. Internaat voor meisjes.

Villa Vredestein

1937 Straatweg 280. Internaat voor meisjes.

Villa Vredestein

1949 Straatweg 280. Internaat voor meisjes.

A.H. Franckehuis 2

1940 Kleiweg 427. Internaat voor jongens.

A.H. Franckehuis 1 en 2

1941 Kleiweg 427. Internaat voor jongens.

A.H. Franckehuis 1

1948 Kleiweg 427. Internaat voor jongens.