Bergsche Verlaat en Boterdorpse Verlaat

Schutsluizen van de Bergse Voorplas en de Rotte

Al vele eeuwen waren er twee schutsluizen tussen de Bergse Voorplas en de Rotte.

Genaamd: het Boterdorpse Verlaat aan de noordzijde van de Bergse Voorplas en het Bergsche Verlaat aan de zuidzijde. Het Bergsche Verlaat wordt ook het Bergen Broekse Verlaat genoemd.

Het Bergsche Verlaat

Nog nader in te vullen.

Op de onderzijde van de brug was in 2022  het gedicht "Hart voor de plas" geplaatst van Tanja Helderman te lezen::
er is een toekomst - een werld te winnen
in actie te komen, vandaag te beginnen
zolang er nog afval gedachteloos rondzwerft
en achteloos achtergelaten
laat dan tenmiste de kansen niet liggen
|opstraat, op de kade, op 't water
er is een keuze - een steen bij te dragen
te bouwen aan nu en te werken aan later
er is een doel - een zeil in de top
een heldere missie, de noodzaak voorop
er is een toekomst om stil bij te staan
en niet weg te kijken, maar bruggen te slaan

Het Boterdorpse Verlaat

Nog nader in te vullen.

Bergsche Verlaat

2021 Richting Rotte

Bergsche Verlaat

2021 Richting Bergse Voorplas

Bergsche Verlaat

2022 Gedicht van Tanja Helderman op de onderzijde van de klep

Boterdorpse Verlaat

2021 Richting Rotte